Vincentská rodina organizuje
celoslovenskú verejnú zbierku 
Boj proti hladu na pomoc chudobným 
na Haiti, Hondurase, Ukrajine, Albánsku, Rusku a na Slovensku.

Haiti a Honduras sú dve najchudobnejšie krajiny Latinskej Ameriky. 
Väčšina ľudí v týchto krajinách trpí extrémnou chudobou.

Čistý výnos 10. ročníka zbierky predstavuje čiastku 273 842, 88 €
ĎAKUJEME!

Jubilejný 11. ročník zbierky sa koná od 1.6.2017 do 28.2.2018

Pomôcť opäť môžete:

 • modlitbou
 • kúpou medovníkového srdiečka
 • od 1.6.2017 do 28.2.2018 spoplatnenou SMS-kou s textom DMS VINCENT na číslo 877 (cena SMS 2€)
 • finančným príspevkom na číslo účtu 20286026/6500, názov: Zbierka - Boj proti hladu (IBAN: SK72 6500 0000 0000 2028 6026 BIC: POBNSKBA)
  (Núdznych a hladujúcich môžete podporiť vkladom alebo prevodom na účet počas celého roka, keďže účet ostáva aktívny aj do ďalšieho ročníka zbierky. Ďakujeme!) 

Jubilejný 11. ročník zbierky sa koná od 1.6.2017 do 28.2.2018 Jubilejný 11. ročník zbierky sa koná od 1.6.2017 do 28.2.2018

 

Čistý výnos zbierky od jej vzniku

 • rok 2007 - 4 848 425,99 Sk, čo je 160 938,26 €
 • rok 2008 - 9 700 021,13 Sk, čo je 321 981,71 €
 • rok 2009 - 300 700,00 €
 • rok 2010 - 271 200,00 €
 • rok 2011 - 267 586,81 €
 • rok 2012 - 214 267,96 €
 • rok 2013 - 191 324,87 €
 • rok 2014 - 208 185,89 €
 • rok 2015 - 201 308,36 €
 • rok 2016 - 273 842,88 €

SPOLU 2 426 726,82 €

Z celkového čistého výnosu 2 426 726,82 € sme poslali na:

Haiti ..................................................... 1 664 887,58 €
Honduras ...............................................  407 474,40 €
Ukrajina, Rusko, Slovensko ...................  246  000,00 €
Albánsko .................................................. 82 500,00 €
MISEVI ...................................................  25 864,84 €