Vincentská rodina organizuje
celoslovenskú verejnú zbierku 
Boj proti hladu na pomoc chudobným 
      na Haiti, Hondurase, Albánsku, Rusku, Ukrajine
a na Slovensku.

Haiti a Honduras sú dve najchudobnejšie krajiny Latinskej Ameriky. 
Väčšina ľudí v týchto krajinách trpí extrémnou chudobou.

Čistý výnos 12. ročníka zbierky predstavuje čiastku 238 530, 92 €
ĎAKUJEME!

 13. ročník zbierky sa koná od 1.6.2019 do 29.2.2020

Pomôcť opäť môžete:

 • modlitbou
 • kúpou medovníkového srdiečka
 • od 1.6.2019 do 29.2.2020 spoplatnenou SMS-kou s textom DMS VINCENT na číslo 877 (cena SMS 2€)
 • finančným príspevkom na číslo účtu 20286026/6500, názov: Zbierka - Boj proti hladu (IBAN: SK72 6500 0000 0000 2028 6026 BIC: POBNSKBA)
  (Núdznych a hladujúcich môžete podporiť vkladom alebo prevodom na účet počas celého roka, keďže účet ostáva aktívny aj do ďalšieho ročníka zbierky. Ďakujeme!) 

 

 

 

Čistý výnos zbierky od jej vzniku

 • rok 2007 - 4 848 425,99 Sk, čo je 160 938,26 €
 • rok 2008 - 9 700 021,13 Sk, čo je 321 981,71 €
 • rok 2009 - 300 700,00 €
 • rok 2010 - 271 200,00 €
 • rok 2011 - 267 586,81 €
 • rok 2012 - 214 267,96 €
 • rok 2013 - 191 324,87 €
 • rok 2014 - 208 185,89 €
 • rok 2015 - 201 308,36 €
 • rok 2016 - 273 842,88 €
 • rok 2017 - 232 337,58 €
 • rok 2018 - 238 530,92 €

           heartĎAKUJEME!!!heart
 

Na základe rozhodnutia Komisie Vincentskej rodiny Boj proti hladu bol čistý výnos zbierky prerozdelený nasledovne:

 • Generaláta Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul v Paríži 79 900 €
 • Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul/ misia HONDURAS 69 900 €
 • Spoločnosť dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul/ misia SLOVENSKO, UKRAJINA a RUSKO 69 900 €
 • Kongregácia milosrdných sestier sv. Vincenta de Paul/ misia ALBÁNSKO, UKRAJINA a SLOVENSKO 23 300 €
 • AIC/ misia UKRAJINA - projekt pre chudobných na Bukovine 5000 €
 • MISEVI - OZ dobrovoľníci Vincentskej rodiny 2 446,08€