Kontakt

Národné združenie Spolkov kresťanskej lásky 
sv. Vincenta de Paul na Slovensku
Oravská 10, 949 01 Nitra

E-mailová adresa pre Vaše pripomienky a svedectvá bojprotihladu@gmail.com

Bližšie informácie získate aj u členov komisie BPH:

Ing. Anna Kováčová, NZ SKL - 0918 545 219, 032/65 873 97, kovacova.charita@gmail.com
Mgr. Margita Šumichrastová, NZ SKL - 0907 624 592, 032/65 891 67, gitka.sumi@gmail.com
Ing. Mária Vylámová, NZ SKL - 032/74 360 20
Mgr. Petra Bajlová, SVdP - 0905 685 418, 037/65 662 42, p.bajlova@gmail.com
Sr. Helena Patakyová, DKL - 0903 244 380, helenkadkl@gmail.com
Sr. Iveta Hajtmanková, SMVS - 032/64 03 77, satmartn@centrum.sk
Mária Sendecká, maria.sendecka1@gmail.com, MISEVI
Alena Kozárová, ZZM
Juraj Barát, DePaul Slovensko
P. Mgr. Milan Grossmann, CM - 0903 383 060, grossmann.milan@gmail.com

O jednotlivých vetvách (spoločnostiach) Vincentskej rodiny sa môžete dozvedieť na webstránkach: