Misia sestier satmárok SMVS v Albánsku 2017

Sestričky Vincentky spolu s kňazmi v Albánsku pomáhajú chudobným, aby im zabezpečili základné veci, ktoré potrebujú pre život:

  • príprava dreva
  • oprava alebo darovanie obuvi
  • posviacka pre nich vzácnych potravín
  • lieky
  • a venujú sa detičkám