O Haiti

 • Jedna z najchudobnejších krajín na svete
 • Najchudobnejšia krajina z krajín Latinskej Ameriky
 • Ťažko skúšaná krajina, ktorú 12. januára 2010 zasiahlo zemetrasenie
 • Táto tropická krajina pozná len dve ročné obdobia: obdobie sucha a obdobie dažďov. Ostrov často zasahujú cyklóny
 • Vysoká pôrodnosť a vysoká úmrtnosť detí v dôsledku podvýživy a bežne liečiteľných infekčných ochorení

Prečítajte si list z Haiti o aktuálnej situácii na Haiti, odsestry Gladys Orjuela, dcéry kresťanskej lásky, ktorá tam pôsobí (list doručený na Slovensko v septembri 2012)

list z Haiti o aktuálnej situácii na Haiti

Prezentácia z práce sestier na Haiti.

Ako sestry pomáhajú chudobným pri boji s cholerou

Prezentácia o situácii na Haiti s fotografiami zo zemetrasenia.

Posledné štatistické údaje z r. 2009 pred zemetrasením:

Počet obyvateľov: 9 035 536
Rozloha: 27 750 km2
Hlavné mesto: Port-au-Prince
Úradný jazyk: francúzsky a kreolský (domorodý)
Náboženstvo: 80 % katolíkov, 10 % sekta Voodoo
Životnosť: muži 50 rokov a ženy 51 rokov
Podnebie: tropické s 2 ročnými obdobiami sucha a dažďov a častými uragánmi a cyklónmi

O rozvoj krajiny sa pričiňujú mnohí kňazi a rehoľné spoločenstvá, medzi nimi aj sestry zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul (ľudovo nazývané: Vincentky), prítomné na Haiti od r. 1973. Prvé dcéry kresťanskej lásky (DKL) prišli zo Španielska. V súčasnosti tam pôsobí 33 sestier, z ktorých je 13 domorodých a ostatné pochádzajú z 9 rôznych krajín sveta (Španielsko, Taliansko, Brazília, Mexiko, Porto Riko, Salvador, Kolumbia, Poľsko, Slovensko). 

Veľké zemetrasenie bolo iba ďalším veľkým úderom pre ostrovnú krajinu, ktorú aj predtým trápila bieda a hlad. Slováci svoj záujem o pomoc Haiti dokazovali dávno pred zemetrasením, ktoré na biedu a naliehavosť pomoci upozornilo celý svet. Potvrdzuje to aj zbierka Boj proti hladu, ktorá mala už pred zemetrasením za sebou niekoľko úspešných ročníkov, v ktorých sme podporovali najmä sestričky Vincentky v haitskej provincii.

Provincia Haiti má 5 komunít:

1. Misia Panny Márie zázračnej medaily – „Mária Magdaléna“:

Do tejto misie patrí:

 •  Zdravotnícke centrum – zdravotné stredisko – kde denne konzultujú (vyšetria) viac ako 250 veľmi chudobných ľudí. Zdravotné stredisko a lekáreň žiadajú od chorých zaplatiť iba v symbolickej cene, a to len preto, aby sa im nedávalo úplne všetko. Ale pre lekáreň je veľmi veľmi ťažké nahradiť to (doplniť to).
 •  Program pre postihnutých na aids a tuberkulózu (je ich veľmi veľa). Týmto chorým sa rozdávajú potraviny. V tejto zóne bývajú veľmi často epidémie malárie a brušného týfusu.
 •  Denný stacionár pre starých ľudí (60 osôb), s možnosťou kantíny – jedného jedla za deň, k čomu patrí aj roznáška jedla do domov, do príbytkov tých, ktorí sú veľmi chorí.
 •  Škola pre deti v ťažkostiach, pre deti z ulice, pre deti, ktoré prepadli v škole... Je to asi pre 60 žiakov, ktorým každý deň dávajú v škole jedlo. Pre mnohé z nich je to jediná strava, ktorú v ten deň dostanú.

Zóna, v ktorej sa nachádza táto misia, bola veľmi postihnutá cyklónmi v mesiaci septembri 2008. V tejto zóne sú stovky domov zničených, zrúcaných, poškodených alebo odnesených vodou. Stovky rodín stratili všetko. Komunita pomáhala poškodeným a chorým tejto zaplavenej zóny počas viacerých týždňov.
Je urgentné opraviť alebo znovu postaviť tieto domčeky. Ale ľudia nemajú prostriedky. Komunita situáciu mapuje, aby sme videli, kto je v najväčšej núdzi, navštevujeme hlavne rodiny s viacerými deťmi alebo starými ľuďmi, chorými alebo hendikepovanými, aby sme im pomohli opraviť alebo znovu postaviť malé domčeky.

Provincia Haiti má 5 komunít

2. Misia Panny Márie Prozreteľnosti – „Cité Soleil“

Misia „Cité Soleil“ sa nachádza vo veľkej barakovej kolónii. Ide o najväčšie nakopenie drobných barakov (domčekov, ak sa to vôbec dá nazvať domčekom) v rámci krajiny i celej latinskej Ameriky. Do tejto misie patrí: 
(viac ako 1300 jedál denne je vydávaných v tejto misii).

 •  Materská škôlka pre 400 žiačikov d 3 do 5 rokov.
 •  Základná škola 1. a 2. cyklu (1. až 6. ročník) s približne 650 žiakmi. Všetci žiaci sú z veľmi chudobných rodín. Všetci jedia v škole, majú jedno teplé jedlo denne. Všetci profesori a personál majú tiež zabezpečené jedlo v škole. Najmenším deťom dáva škola aj raňajky. Pre mnohých z týchto žiakov je to jediné jedlo v ten deň. Všetci žiaci dostávajú knihy a uniformy a to vďaka patronátnemu programu a pomoci priateľov mimo tejto krajiny.
 •  Zdravotné stredisko – s možnosťou konzultácie a poradenstva pred narodením a po narodení dieťaťa a s poskytovaním pomoci maličkým deťom. Viac ako 250 matiek s deťmi nachádzajú v tomto stredisku ošetrovateľskú pomoc, tiež je tu lekáreň a laboratórium, s cenou veľmi symbolickou.
 •  Stredisko výživy pre deti podvýživené (asi 60 detí), ktoré tam zostanú určitú časť dňa, počas ktorej sa im viackrát podáva jedlo.
 •  Program pre postihnutých na aids a tuberkulózu, s podporou výživy.
 •  Sociálna práca pre zlepšenie vyživovacích podmienok pre približne 100 starých ľudí.
 •  Stredisko na zlepšenie postavenia žien, s ich spoluprácou: miestnosť na šitie, vyšívanie, dielňa pre remeselnícke práce, atď... Viac ako 150 matiek žije z tejto práce. Viaceré z nich sú matkami detí našej školy alebo vyživovacieho strediska.

Misia Panny Márie Prozreteľnosti – „Cité Soleil“

3. Misia Jána Pavla II. – Fleurie Tabarre

Do tejto misie patrí:

 • Materská škôlka pre 130 žiakov od 3 do 5 rokov
 • Základná škola 1. a 2. cyklu pre 400 žiakov
 • Základná škola 3. cyklu (7. až 9. ročník) so 125 žiakmi. Všetci títo žiaci, ako aj profesori a personál, sa raz denne stravujú v škole. Najmenším deťom škola poskytuje aj raňajky, skôr ako začne vyučovanie. V tejto škole Jána Pavla II. sa denne vydáva okolo 700 obedov.
 • Škola analfabetizácie pre mladých a dospelých so 165 žiakmi. Jednou z najväčších ťažkostí pre nás v súčasnosti je finančne udržať školu 3. cyklu (6. až 9. ročník) a školu analfabetizácie pre mladých a dospelých.
 • Sociálna služba s rozdeľovaním surového jedla 160 rodinám (starí ľudia, chorí – aids, tuberkulóza..., hendikepovaní). Každý týždeň dielo používa asi 1.500 US na tento program výživy.
 • Patronát nad viacerými žiakmi v iných školách, hlavne v odborných školách alebo v klasických školách, ktorých veľmi chudobní žiaci nemôžu prísť do našich škôl kvôli vzdialenosti.
 • Dispenzár (zdravotnícke stredisko, ošetrovňa) kresťanského spoločenstva, kde pracuje jedna DKL, z ktorého profituje asi 500 chudobných rodín.
 • Sociálna práca pre zabezpečenie prenájmu jednej miestnosti v domoch pre osoby choré, staré, hendikepované, atď. Vďaka tomuto programu sa pomáha asi 15 rodinám.
 • Program liečebnej pomoci pre vykonávanie analýz v laboratóriách a inej zdravotníckej pomoci ľuďom veľmi chudobným, hendikepovaným, atď.

Misia Jána Pavla II. – Fleurie Tabarre

4. Misia Jána Gabriela Perboyre (Perboára) v Gonaives (Gonaiv)

Táto misia udržuje (má na starosti):

 • Materskú škôlku pre 100 žiakov od 3 do 5 rokov
 • Základnú školu 1. a 2. cyklu s 202 žiakmi
 • Vyživovacie stredisko pre 20 starých ľudí

Dielo sa nachádza v barakovej časti Gonaives – Raboteau (Rabotó). Všetci žiaci sú z veľmi chudobných rodín.
Mesto Gonaives bolo úplne zaplavené počas cyklónov, ktoré sa prehnali krajinou v mesiaci septembri 2008. Naša škola všetko stratila: knihy, archívy, nábytok, generátor, atď. Rodiny žiakov tiež prišli o všetko.
Mesto takmer vôbec neexistuje. Domy zrúcané, zničené, poškodené, prepadnuté do zeme poukazujú až do dnešného dňa na to, že mnohí ľudia boli nútení odtiaľ odísť alebo zostali bývať v takýchto domčekoch pod úrovňou chudoby.
. Aby sme mohli otvoriť školu aspoň v novembri, bolo potrebné zabezpečiť: knihy, uniformy, topánky, tašky, stravu, atď... atď...
Jednou z najurgentnejších potrieb v Gonaives stále zostáva strava. Ľudia nemajú čo jesť. A tiež potrebujú pomôcť pri čistení domčekov, oslobodiť ich od bahna a opraviť ich, znovu postaviť alebo ich preniesť na bezpečnejšie miesto, kde by boli lepšie uchránené pred cyklónmi.
V Gonaives sa naša komunita tiež snaží vyhľadávať najurgentnejšie prípady, hlavne rodiny, v ktorých sú malé deti alebo starí ľudia, hendikepovaní, aby sme im pomohli opraviť alebo znovu postaviť malé domčeky.

Misia Jána Gabriela Perboyre (Perboára) v Gonaives (Gonaiv)

5. Misia sv. Vincenta de Paul – v „Perière – Thomazeau“

Táto misia vznikla iba nedávno. Zdravotnícka a sociálna služba tam napreduje malými krôčikmi, lebo na tomto mieste treba dobre poznať mentalitu ľudí a konkrétne potreby skôr, než by sme medzi ľuďmi začali nejakú službu.
Toto dielo sa nachádza v zóne, ktorá nie je ďaleko od hlavného mesta, ale ide o oblasť úplne izolovanú, opustenú, odtrhnutú od akejkoľvek komunikácie a dopravy, hlavne v čase cyklónov a dažďov. V tomto kraji je veľa vody, ktorá ničí a poškodzuje cesty, čo znemožňuje cirkuláciu, dokonca i na pešo, preto je ťažké zlepšovať tam život.

Misia sv. Vincenta de Paul – v „Perière – Thomazeau“

Misia sv. Vincenta de Paul – v „Perière – Thomazeau“

Pokúsili sme sa ukázať vám trochu reality z diel DKL na Haiti. Aj vy môžete pomôcť týmto ľuďom v núdzi svojimi modlitbami, obetami alebo finančným príspevkom.

„Najšťastnejší som vtedy, keď môžem slúžiť chudobným.“