Organizačné pokyny

pre celoslovenskú verejnú zbierku Boj proti hladu

Celoslovenskú verejnú zbierku BOJ PROTI HLADU organizujú:

Národné združenie Spolkov kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul na Slovensku (NZ SKL), Spolok sv. Vincenta de Paul (SVdP), Spoločnosť Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul (DKL), Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul (CM), Združenie Mariánskej mládeže (ZMM), Kongregácia Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárky (SMVS), a Rodina Nepoškvrnenej, Depaul Slovensko, Združenie Zázračnej medaily (ZZM), Vincentskí laickí misionári (MiSeVi), Spoločnosť Máriiných sestier Zázračnej medaily (MS).

Zbierka je zameraná na pomoc misii chudobným na Haiti, kde pôsobí komunita sestier sv. Vincenta de Paul, medzi nimi pôsobila aj slovenská sestra Anna Cigánpalová.

13. ročník predaja medovníkových srdiečok bude od 29. februára 2020.

Základné pokyny:

1.Pečenie medovníkov:

Medovníčky sa pečú na vlastné náklady, no kto nemá peniaze a chcel by sa zapojiť do pečenia, tak sa preplatia sa bloky na suroviny (treba ich však poslať na čas- hneď po skončení zbierky, aby sa mohli zaradiť do vyúčtovania).

  • Ak sa dá, treba požiadať miestneho správcu farnosti o vyhlásenie oznamu o uskutočnenie zbierky, poprípade do miestneho alebo mestského rozhlasu.
  • Môže sa vyhlásiť v kostole, kto sa chce zapojiť do zbierky pečením.
  • Ak by sa niekto chcel zapojiť do zbierky a nemá mu kto napiecť medovníky, môžeme medovníky zabezpečiť, treba to však nahlásiť 2-3 týždne skôr( na tel. číslo kontaktnej osoby, ktorá je uverejnená vzadu v kontaktoch)

2.Balenie medovníkov:

Medovníky sa balia do celofánu cca 20 x 20cm, na každom medovníku je vpredu nápis:

Prispeli ste na Boj proti hladu. Ďakujeme

Natlačené nápisy na samolepiacej A4 zasielame na všetky predávajúce miesta, treba ich rozstrihať a nalepiť dopredu na zabalené medovníkové srdiečko.
Previazané sú bielou stužkou (biela symbolizuje hlad vo svete) Ak nie je biela, môže byť akákoľvek, materiál na balenie dodáme (celofán, nápisy na samolepiacom papieri, stužky).

3.Predaj medovníkov:

Treba dodržať pokyny pre predávanie, pretože za každé nedodržanie hrozí pokuta.

OSOBY: v skupinke má byť jedna dospelá osoba označená ( šatkou), zodpovedná za predaj a odoslanie výnosu na účet verejnej zbierky do 7 dní od ukončenia akcie. Ostatné osoby majú na starosti pokladničku a ponúkanie srdiečok. Skupinka musí mať pri sebe kópiu povolenia zbierky Ministerstva vnútra SR (zašleme spolu s ostatnými materiálmi). Šatky budú zaslané s ostatnými materiálmi, po skončení zbierky treba všetky šatky vrátiť do domov sestier DKL.

POKLADNIČKA: musí byť prenosná uzavretá, označená logom a účelom zbierky. Dá sa spraviť z lepenkovej škatule, ktorá sa obalí baliacim papierom a na vrchnú časť sa vyreže pozdĺžny otvor. Na nej musí byť nalepené logo( tiež pošleme s ostatnými materiálmi).

MIESTA PREDAJA: verejné priestranstvá, okolia kostolov, firiem, staníc, pešie zóny.

PLAGÁTY: je dobré vyvesiť ich v kostole( so súhlasom správcu kostola), poprosiť starostu o vylepenie na verejné priestranstvá ( s rozmermi A3), letáky s rozmerom A5(menšie) sa rozdávajú pri zbierke a kúpe medovníčka (všetky typy letákov zasielame spolu s ostatným materiálom). Plagáty sme rozdistribuovali do domov sestričiek DKL, kde budú centrá, tam si budete môcť vyzdvihnúť plagáty a letáky( ak vám budú chýbať, doplníte, ak vám zostanú, tak vrátite).

Centrá pre vyzdvihnutie plagátov a ostatných potrieb ku zbierke:
Kláštory sestier Satmárok a DKL v mestách: Trenčín, Nitra, Košice, Vrícko, Kežmarok, Žilina, Dolný Kubín, Bratislava, Rožňava

4.Podpora modlitbou:

Nemôžeme všetci piecť, predávať a pod... ale môžeme všetci podporiť zbierku modlitbou za kampaň Boj proti hladu. Je zverejnená na každom letáku kampane.

5. Informácie

V prípade potreby kontaktujte Margitu Šumichrastovú:
gitka.sumi@gmail.com, 0907 624 592,
032 / 658 9167 –domov, 032 / 6589052- práca

ČÍSLO ÚČTU: 20286026/6500 
IBAN SK7265000000000020286026 BIC POBNSKBA

Názov účtu:

Zbierka - Boj proti hladu
Účet spravuje: NZ SKL sv. Vincenta de Paul, Oravská 10, 94901 Nitra

konštantný symbol:

0308 (pre priame platby z účtu na účet) 
a 0358 (pri platbe poštovou poukážkou)

  • na pošte je možnosť vložiť vklad v hotovosti cez poštovú banku (náš účet je totiž založený v Poštovej banke)
  • výhodnejšie je posielať financie na účet v Poštovej banke (neplatia sa poplatky)
  • posielaním financií cez banku (ktorúkoľvek) by malo stačiť číslo účtu (vyhlo by sa tým vypisovaniu dlhého názvu účtu, ktorý treba uvádzať pri používaní poštových poukážiek).