Páter Nikolaj Dodra: Ukrajina – Bukovina - vývarovňa pre chudobných

V našej kuchyni varíme ľuďom, ktorí sú starí, chorí, sociálne odkázaní a nemôžu si sami pomôcť. Tým potom obedy odvážame domov. Máme tu aj pračky, kde im perieme veci. Mládež, chudobných a chorých navštevujú sestry DKL po domoch. Robíme tiež rôzne akcie s deťmi: schádzajú sa tu na duchovných cvičeniach a voľnočasových aktivitách. Stretávajú sa tu aj panie AIC z Bukoviny, ktoré  pečú na Vianoce, Veľkú noc, odpustové slávnosti...
Ďakujeme za pomoc zbierke Boj proti hladu