Pomôžte nám pomáhať

Priamym zapojením sa do zbierky:

Prečítajte si organizačné pokyny a kontaktujte nás.

Kúpou medovníčka od našich dobrovoľníkov:

Počas hlavnej kampane v septembri 2019 na mnohých miestach po celom Slovensku.

Finančne:

ČÍSLO ÚČTU: 20286026/6500
IBAN SK7265000000000020286026 BIC POBNSKBA
Názov účtu: Zbierka- Boj proti hladu
Účet spravuje: NZ SKL sv. Vincenta de Paul, Oravská 10, 94901 Nitra
konštantný symbol: 0308 (pre priame platby z účtu na účet) a 0358 (pri platbe poštovou poukážkou)
Núdznych a hladujúcich môžete podporiť vkladom alebo prevodom na účet počas celého roka, keďže účet ostáva aktívny aj do ďalšieho ročníka zbierky.

Spoplatnenou SMS-kou

od 1.6.2019 do 29.2.2020 s textom DMS VINCENT na číslo 877 (cena SMS 2€)

Modlitbou:

Modlitba sprevádzajúca zbierku Boj proti hladu: 
„Milujúci Boh Otec, tvoj Syn Ježiš Kristus povedal, že chudobných budeme mať vždy medzi sebou. Prosíme Ťa Bože, nech nás Duch Svätý naučí poznávať potreby núdznych. Podľa vzoru svätého Vincenta, zapáľ v srdciach ľudí dobročinnú lásku, aby sme v chudobných spoznali tvár Tvojho trpiaceho Syna. Otče náš...“