Použitie finančných prostriedkov z 13.ročníka zbierky

Dcéry kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul /misia HAITI: 71 300 €

Misia zázračnej medaily – Port au Prince:            

 • Lieky, fľaše na lieky a materiál do zdravotného zariadenia
 • potraviny pre jedáleň  ( pre starých ľudí), vrecia na rozdeľovanie potravín
 • vodovodný systém (výmena filtra)

Misia sv. Františka – Gonaives  

 • potraviny pre žiakov a zamestnancov školy
 • balíky potravín pre starých ľudí
 • pitná voda pre žiakov
 • knihy do školy a školské pomôcky
 • oprava strechy a  nábytku v škole
 • zakúpenie čistiacich prostriedkov
 • pomoc so zaplatením štúdia niekoľkým žiakom ( mimo školy sv. Františka)
 • propánový plyn a palivo
 • látky a pracovné materiály

Škola sv. Lujzy – Port au Prince           

 • školské pomôcky, knihy
 • zdravotná starostlivosť
 • pomoc pri zaplatení univerzitného štúdia študentovi
 • zakúpenie šijacieho stroja (20- ročnému dievčaťu)

Misia Márie Magdalény – Port au Prince       

 • lieky pre zdravotné stredisko a materiál do zdravotného zariadenia
 • lieky pre psychiatrických pacientov a pre deti
 • potraviny pre jedáleň
 • potraviny pre chorých, najmä na tuberkulózu ( mäso, mlieko, ryby, ryža, zelenina, cestoviny, kukurica, vajcia)

Misia Jána Pavla II. - Port au Prince

 • potraviny
 • lieky
 • vyšetrenie sonografie
 • zaplatenie školného, uniforiem, topánok
 • kúpa kníh
 • pomoc pri zaplatení nájomného
 • výroba dverí
 • opravy (cement, piesok, štrk)

Farnosť sv. Anny (Otcovia lazaristi)  

 • strava pre deti v škole
 • nákup učebných pomôcok
 • mzdy pre učiteľov školy
 • rozšírenie stavby- kaplnky Márie Magdalény

Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul/ misia HONDURAS: 66 300 €

 • potravinová a iná pomoc chudobným, zasiahnutým hurikánmi a pandémiou
 • zdravotná pomoc (ochranné prostriedky proti covid, rúška a dezinfekcia)
 • stavba a rekonštrukcia domov pre chudobné rodiny
 • formácia a vzdelávanie (najmä cez rádio IHER počas covid)
 • projekt novej veže a zosilňovača rádiového signálu katolíckeho rádia
 • pomoc chudobným, no nadaným študentom vo vzdelávaní a práci
 • dedinský mlyn na juku ( základnú plodinu v tejto oblasti)
 • cesta do Sangrelaye (spravilo sa 7 kilometrov cesty, pomoc bola v zakúpení mateiálu a organizovaní prác)
 • stavba farského kostola v Sangrelaya a rekonštrukcia ostatných kostolov v oblasti
 • misijný dom: obnova kaplnky, maľovka izieb, dostavba chodníka a prístreškov
 • elektrifikácia a osvetlenie misijného centra
 • pomoc centru „Hogar San José“ ( pre dievčatá a siroty, ktoré boli zneužívané)

Vo farnosti nastala zmena farára a predstaveného komunity misionárov CM. Farárom a predstaveným sa stal páter Jozef Kudla CM, ktorý už pred časom na Hondurase pôsobil viac ako päť rokov.

Honduras tvrdo zasiahla pandémia covid, viacerí zomreli. Doprava bola paralyzovaná, možnosti organizácie stretnutí žiadne, a  boli ochromené aj náboženské aktivity. Ďalšou ranou pre miestne obyvateľstvo boli dva po sebe idúce veľmi silné hurikány Eta a Jota, ktoré sa prehnali cez územie Hondurasu koncom roka 2020. Vlna hladu sa  ešte len čaká, nakoľko množstvu ľudí voda vzala nádejnú úrodu a časť úrodnej zeme.

Spoločnosť dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul/ misia SLOVENSKO, UKRAJINA a RUSKO: 66 300 €

DKL Slovensko 2020:

 • bolo vydaných 1170 porcií polievky počas pandémie covid
 • potravinová pomoc
 • lieky pre rodiny v núdzi
 • zaplatenie školskej družiny pre viacdetné a sociálne slabé rodiny
 • pomoc osamelým matkám a rómskym rodinám  so zabezpečením oblečenia, obuvi a školských pomôcok
 • celoročná pomoc 51 ľuďom bez domova v Košiciach, Nitre a Rajci teplým jedlom, šatstvom, obuvou, liekmi a tiež  s vybavovaním dokladov
 • tábory sa konali v obmedzených podmienkach, zväčša boli prímestské, alebo jednodňové výlety. Zúčastnilo sa ich 567 ľudí + platila sa strava 40 deťom v pobytovom tábore

DKL Ukrajina Svaľava 2020:

 • nákupy potravín, drogérie
 • obuv pre piatich utečencov
 • príspevok na lieky a chemoterapiu
 • nákup dreva na vykurovanie v zime

DKL Rusko 2020:

 Rusko Nižný Tagiľ:

 • poskytnutie ubytovania, vybavovanie dokladov, možnosť nájsť prácu pre prepustených z väzenia
 • pomoc starým imobilným, chorým bezdomovcom pri hygiene, kúpaní, s oblečením
 • potravinová pomoc, hygienické potreby, pampersky
 • pomoc chorým na TBC, bezdomovcom, starým ľuďom
 • potravinová pomoc pri návšteve  dispenzária (spolu s liekmi sa dali aj potravinové balíky)
 • návšteva cca 40 ľudí týždenne v nemocniciach
 • vybavovanie invalidných alebo starobných dôchodkov

Rusko Omsk:

 • teplé jedlo pre invalidov, osamelých dôchodcov, mnohopočetným rodinám
 • denne cca 90 porcií pred covid krízou
 • počas pandémie covid sa vydávali potravinové balíčky a aj rozvážali po domoch
 • po obnovení prevádzky sa vypomáhalo suchými obedmi cca 160 ľuďom
 • možnosť hygieny v soc. kúpeľni využilo 105 klientov

Pomoc na Ukrajine je zameraná najmä na vnútorných presídlencov z Donbasu.

V Rusku sestry spolupracujú s neziskovou organizáciou na ochranu práv väzňov a ľudí v ťažkej životnej situácii. Pomoc sa poskytuje v zariadeniach, ktoré fungujú formou sociálneho útulku. Celkovo sa touto formou v roku 2020 poslúžilo 80-tim ľuďom. Pomohlo sa 160 chorým na TBC, prevažne bezdomovcom a bývalým väzňom.

Veľa projektov bolo ovplyvnených opatreniami proti Covidu 19, preto sa niektoré naplánované akcie nemohli konať (napríklad letné tábory pre deti, návštevy chorých v nemocniciach a dispenzároch boli určitý čas obmedzené, vývarovne vydávali len suchú stravu), alebo sa konali obmedzene a finančné prostriedky sa v projektoch presúvali hlavne do potravinovej pomoci.

Kongregácia milosrdných sestier sv. Vincenta de Paul/ misia ALBÁNSKO, UKRAJINA a SLOVENSKO: 22 100 €

SMVS Slovensko 2020:

 • lieky, zdravotné pomôcky
 • potraviny
 • vzdelanie, školské pomôcky
 • nevyhnutné opravy domov v sociálne slabších rodinách

SMVS Ukrajina 2020:

 • zmiernenie následkov vojny
 • zmiernenie dôsledkov pandémie covid-19 (zakúpenie liekov, ochranných zdravotných pomôcok, príspevky na liečbu)
 • náklady na kúrenie (drevo, plyn)

SMVS Albánsko 2020:

 • pomoc chudobným rodinám s potravinami, liekmi, zdravotnými pomôckami
 • otvorenie rehabilitačnej miestnosti pre chronické zdravotné problémy
 • starostlivosť o 3 kostoly (pranie, upratovanie, obšívanie)
 • práca s deťmi a mládežou
 • letný tábor, výlety a stretnutia
 • kurzy šitia (oprava strojov, nákup materiálu)
 • chov úžitkových zvierat (ovce, kačice, sliepky) za účelom darovania chudobným
 • zakúpenie plodín na zasiatie (kukurica, pšenica a iné) pre chudobných
 • opravy domu a pomoc chudobným domácnostiam (zakúpenie rúry na pečenie, skrine, práčky ...)
 • oprava sakristie a oprava sochy Panny Márie
 • spolupráca s miestnou charitou ( posteľ pre ťažko chorú ochrnutú ženu)

Koronavírus zmenil a spomalil situáciu aj v Albánsku a Ukrajine. Mladí ľudia odchádzajú za prácou do väčších miest, alebo do zahraničia, pretože na dedine sa nemajú možnosť zamestnať. Zostávajú len ich rodičia, ktorí sú odkázaní sami na seba. Covid zabránil deťom navštevovať svojich rodičov a príbuzných, ktorí bývajú v iných okresoch. Preto často žiadajú o pomoc sestry SMVS.

AIC/ misia UKRAJINA – projekt vývarovne pre chudobných na Bukovine: 5000 €

 • rozvoz potravín a jedla chudobným
 • výlety a duchovné obnovy
 • plat kuchárky
 • čistiace prostriedky
 • palivo, elektrina plyn
 • lieky

Projekt NZ SKL pokračuje na Bukovine aj naďalej. Po pátrovi Dodrovi CM ich prevzal p. Vasiľ Zynič CM, ktorý spolupracuje aj so sestrami Dcéry kresťanskej lásky. Okrem vývarovne pre najchudobnejších sa venuje aj práci s deťmi a mládežou.

MISEVI – Vincentskí laickí misionári: 4 018,56€

 • letenky na Honduras pre 2 dievčatá
 • náklady spojené so sociálnou poisťovňou
 • fundraisingové školenie pre členku
 • strava na hlavné ročné valné stretnutie
 • režijné náklady (telefón, opravy auta, pošta, tlač, administratívne položky)

V septembri otvorili už 5. cyklus formačných stretnutí ďalších laických misionárov, ktorí majú túžbu kvalitne sa pripraviť na misijnú službu doma na Slovensku alebo v zahraničí.

Mediálni partneri

Partner LUX televízia  Partner Rádio LUMEN  Partner Katolícke noviny  Partner Darcovská SMS ZACHEJ.sk

Sponzori

Sponzor Tlačiareň Kubík Sponzor Varínska tlačiareň