Situácia na Ukrajine- Svaľava

Sestry DKL pomáhajú aj vnútorným presídlencom, ktorí museli opustiť svoje domovy na Donbase kvôli vojne, a presunuli sa na Zakarpatie.

Okrem iných pomáhali aj dvom ľuďom- žene a mužovi v dôchodkovom veku. Pravidelne ich podporovali najmä potravinami, liekmi či oblečením. Videli ich serióznosť a húževnatosť, snahu zabezpečiť si živobytie tak ako je to možné - zberom, sušením a predajom lesných plodov, pestovaním zeleniny pre vlastnú potrebu.

Na jeseň minulého roku pani vážne ochorela a tak sa podpora liekmi stala nevyhnutná.  Podstúpila niekoľko hospitalizácií, no v tomto roku vážnej chorobe nakoniec podľahla. Pán sa o ňu príkladne staral počas celej choroby, až do jej smrti, nehľadiac na svoje vážne zdravotné problémy.

  

Mediálni partneri

Partner LUX televízia  Partner Rádio LUMEN  Partner Katolícke noviny  Partner Darcovská SMS ZACHEJ.sk

Sponzori

Sponzor Tlačiareň Kubík Sponzor Varínska tlačiareň