Svedectvá misionárov - vincentská laická misonárka Anastázia

Anastázia, vincentská laická misonárka zo  Slovenska:

„Človek nemôže vyčkávať so založenými rukami. Božie kráľovstvo je ako šíre more – treba nám rozprestrieť siete. Je ako vzácna perla – ale túto perlu musíme nájsť my. Božie kráľovstvo je ako skrytý poklad – no my ho musíme vykopať.“

Táto krásna a jasná výzva, vyslovená kedysi svätým Tomášom Akvinským, vo mne ešte viac roznietila moju dlhoročnú túžbu po misiách, ktorá bola určite vnuknutím Ducha Svätého a postupne vo mne zrela. Zaujala ma o to viac ako archeologičku, ktorá chcela stále vykopávať poklady sveta. A myslím, že ten najväčší poklad života a najvzácnejšiu perlu sa mi podarilo nájsť. Pracovala som na Božej roli, pre Božie kráľovstvo, poslaná do sveta hlásať evanjelium. Tou roľou sa mi stal Honduras. Som vďačná Bohu za 9 mesiacov, kedy som tam mohla rozprestierať siete alebo sa o to aspoň snažiť, hľadať a nachádzať, dávať a dostávať. Dávajme aj my to, čo dať môžeme. Aj ľudia na Hondurase dávali, hoci sami veľa nemali. Čoho mali dostatok, bola dobrá nálada a dôvera v Božiu moc a starostlivosť.

Na Božej roli je práce stále dosť, pracujme na nej každý tým spôsobom, aký je nám vnuknutý. 

Anastázia

Mediálni partneri

Partner LUX televízia  Partner Rádio LUMEN  Partner Katolícke noviny  Partner Darcovská SMS ZACHEJ.sk

Sponzori

Sponzor Tlačiareň Kubík Sponzor Varínska tlačiareň