Ukrajina- Bukovina

Projekty NZ SKL pokračujú na Bukovine aj naďalej. Po pátrovi Dodrovi ich prevzal p. Vasiľ Zynič, ktorý spolupracuje aj zo sestričkami Dcérami kresťanskej lásky. Spolu chodia po chudobných,  roznášajú im potraviny, lásku a starostlivosť.

Mediálni partneri

Partner LUX televízia  Partner Rádio LUMEN  Partner Katolícke noviny  Partner Darcovská SMS ZACHEJ.sk

Sponzori

Sponzor Tlačiareň Kubík Sponzor Varínska tlačiareň