Vincentská rodina organizuje
celoslovenskú verejnú zbierku 
Boj proti hladu na pomoc chudobným 
na Haiti, Hondurase, Ukrajine, Albánsku, Rusku a na Slovensku.

Haiti a Honduras sú dve najchudobnejšie krajiny Latinskej Ameriky. 
Väčšina ľudí v týchto krajinách trpí extrémnou chudobou.

Čistý výnos 9. ročníka zbierky predstavuje čiastku 201 308, 36 €
ĎAKUJEME!

Jubilejný 10. ročník zbierky sa koná od 1.4.2016 do 28.2.2017

Pomôcť opäť môžete:

 • modlitbou
 • kúpou medovníkového srdiečka
 • od 1.5.2016 do 28.2.2017 spoplatnenou SMS-kou s textom DMS VINCENT na číslo 877 (cena SMS 2€)
 • finančným príspevkom na číslo účtu 20286026/6500, názov: Zbierka - Boj proti hladu (IBAN: SK72 6500 0000 0000 2028 6026 BIC: POBNSKBA)
  (Núdznych a hladujúcich môžete podporiť vkladom alebo prevodom na účet počas celého roka, keďže účet ostáva aktívny aj do ďalšieho ročníka zbierky. Ďakujeme!) 

Vincentská rodina organizuje 10. ročník zbierky

Vincentská rodina organizuje 10. ročník zbierky

Čistý výnos zbierky od jej vzniku

 • rok 2007 - 4 848 425,99 Sk, čo je 160 938,26 €
 • rok 2008 - 9 700 021,13 Sk, čo je 321 981,71 €
 • rok 2009 - 300 700,00 €
 • rok 2010 - 271 200,00 €
 • rok 2011 - 267 586,81 €
 • rok 2012 - 214 267,96 €
 • rok 2013 - 191 324,87 €
 • rok 2014 - 208 185,89 €

SPOLU 1 936 185,50 €