Vincentská rodina organizuje
celoslovenskú verejnú zbierku 
Boj proti hladu na pomoc chudobným 
na Haiti, Hondurase, Ukrajine, Albánsku, Rusku a na Slovensku.

Haiti a Honduras sú dve najchudobnejšie krajiny Latinskej Ameriky. 
Väčšina ľudí v týchto krajinách trpí extrémnou chudobou.

Čistý výnos 9. ročníka zbierky predstavuje čiastku 201 308, 36 €
ĎAKUJEME!

Jubilejný 10. ročník zbierky sa koná od 1.4.2016 do 28.2.2017

Pomôcť opäť môžete:

 • modlitbou
 • od 1.5.2016 spoplatnenou SMS-kou s textom DMS VINCENT na číslo 877 (cena SMS 2€)
 • finančným príspevkom na číslo účtu 20286026/6500, názov: Zbierka - Boj proti hladu (IBAN SK7265000000000020286026 BIC POBNSKBA)
  (Núdznych a hladujúcich môžete podporiť vkladom alebo prevodom na účet počas celého roka, keďže účet ostáva aktívny aj do ďalšieho ročníka zbierky. Ďakujeme!)

Čistý výnos zbierky od jej vzniku

 • rok 2007 - 4 848 425,99 Sk, čo je 160 938,26 €
 • rok 2008 - 9 700 021,13 Sk, čo je 321 981,71 €
 • rok 2009 - 300 700,00 €
 • rok 2010 - 271 200,00 €
 • rok 2011 - 267 586,81 €
 • rok 2012 - 214 267,96 €
 • rok 2013 - 191 324,87 €
 • rok 2014 - 208 185,89 €

SPOLU 1 936 185,50 €