Haiti

Z minulého ročníka zbierky 2018 boli zrealizované tieto projekty na Haiti:

- nákup potravín pre 3 školské jedálne a jednu jedáleň pre seniorov ( 1800 jedál denne počas roka pre deti a dospelých)
- balíky suchej stravy deťom, ktoré sú podvyživené, majú tuberkulózu, sú HIV pozitívne a iným sociálne odkázaným
- nákup liekov pre 2 zdravotné strediská, ktoré prevádzkujú sestry DKL, ktoré každý deň prijmú približne 600-700 chorých, najmä detí
- podpora mobilnej kliniky v horách
- mimoriadne sociálne prípady: na realizáciu špecializovaného vyšetrenia, na hospitalizáciu pacienta, zaplatenie školného poplatku, nákup liekov a podobne...

Stránky