Ukrajina

Páter Nikolaj Dodra: Ukrajina – Bukovina - vývarovňa pre chudobných

V našej kuchyni varíme ľuďom, ktorí sú starí, chorí, sociálne odkázaní a nemôžu si sami pomôcť. Tým potom obedy odvážame domov. Máme tu aj pračky, kde im perieme veci. Mládež, chudobných a chorých navštevujú sestry DKL po domoch. Robíme tiež rôzne akcie s deťmi: schádzajú sa tu na duchovných cvičeniach a voľnočasových aktivitách. Stretávajú sa tu aj panie AIC z Bukoviny, ktoré  pečú na Vianoce, Veľkú noc, odpustové slávnosti...
Ďakujeme za pomoc zbierke Boj proti hladu

 

BPH Ukrajina Bukovina 2016

Kuchyňa sv. Vincenta na Ukrajine  funguje vďaka dobrodincom zo Slovenska. Rozdávajú sa tam obedy bez ohľadu na náboženskú príslušnosť. Môžu sa tu zohriať, oprať si veci a dostať lekársku starostlivosť. Niektorí ľudia si však nemôžu sami prísť pre jedlo, z rôznych príčin: choroba, pokročilý vek. Takýmto ľuďom privážajú jedlo domov. Ľudia sú vďační za materiálnu pomoc, obedy ale najvďačnejší sú za možnosť porozprávať sa. Vtedy sa necítia byť takí osamelí. Obedy roznášajú sestričky a aj takýmto spôsobom sa starajú o starých a chorých ľudí.