Aktuálne

Spätná väzba 2015 - Misia Dcér kresťanskej lásky na Haiti

Dcéry kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul
Misia Dcér kresťanskej lásky na Haiti

E-mail: enlacehaiti@gmail.com

Pani Anna KOVÁČOVÁ
Vincentská rodina na Slovensku
Dcéry kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul na Slovensku

„TAKI JEST ZAKON LASKI KTORY DAL PAN, JEST KLUCZEM NEBA BRAM“

Neviem, či som dobre napísala túto krátku časť piesne, ktorú som sa už dávno naučila v Poľsku a ktorá dobre vyjadruje Božiu lásku, ktorá nás vedie do domu nášho Otca.

Budem hovorkyňou našich sestier na Haiti a všetkých chudobných, ktorý majú úžitok z projektov vincentskej rodiny na Slovensku. Často sa v rozhovoroch s ľuďmi pýtam, čo mám povedať dobrodincom? Pozerajú sa na mňa s radosťou a úctou, ktorú možno vidieť v ich očiach a odpovedajú: povedz im, že sa za nich modlíme, že im veľmi ďakujeme a že cez toto gesto deľby cítime, že Boh nás má rád.

K ľuďom prichádzame predovšetkým s naším srdcom, ale tu na Haiti návšteva chudobných, detí, školy, strediska zdravia, chorých, to je ako vyprahnutá zem... A vždy v ťažkých chvíľach sa ukáže Božia Prozreteľnosť ako zúrodňujúci dážď, napríklad aj cez vincentskú rodinu a dcéry kresťanskej lásky na Slovensku... Ďakujeme...

Posledné rozdelenie daru bolo v mesiaci apríli 2014 v sume 67.500 $ US, ktoré boli zmenené na národné peniaze, čo sú „gurdy“ s bankovým poplatkom: 44.95, z čoho vznikla suma 3.034.125 gurdov a tieto boli rozdelené nasledovným spôsobom:

Misia Cité Soleil:                             

  1. Stredisko zdravia a výživy                      224.750 gurdov
  2. Škola sv. Lujzy de Marillac                      404.550 gurdov
  3. Kindergarten Margity Naseau                  314.650 gurdov

Misia Márie Magdalény              

  1. Kantína (jedáleň) pre starcov                     134.850 gurdov
  2. Stredisko zdravia                                      382.075 gurdov
  3. Škola Frederika Ozanama                          134.850 gurdov

Misia sv. Vincenta de Paul         

  1. Potraviny, lieky a sociálna pomoc            809.100 gurdov

Misia Jána Pavla II.                        

  1. Potraviny, lieky a sociálna pomoc            629.300 gurdov

Vďaka Vášmu prispeniu, úsiliu, štedrosti, obetám sme počas jedného roka mohli kúpiť veľa liekov pre deti, dospelých, tehotné ženy a starcov, podľa potrieb ich zdravia. Kúpili sme veľa potravín, aby sme mohli dať teplé jedlo deťom v našich školách (približne 2.300 žiakom), starcom v jedálni a u nich doma (100 osôb), rodinám v núdzi (100 rodín). Jednu časť sme tiež použili na sociálnu pomoc (prevoz chorých do nemocnice, kantína kňazskej školy bez pomoci, príspevok na vyplatenie niekoľkých učiteľov, na knihy, atď....). Zoznam potrieb je nesmierny. Toto všetko sme zrealizovali spoločne, vy a my a sme isté, že Pánovi sme dobre poslúžili.

Sv. Vincent rád hovorieval „ROBIŤ VIAC“, teda robme tak spoločne!!

Nech nás Pán vzkriesenia a života, nádeje a lásky naplní touto nádejou deľby.

Koncom apríla 2015 rozdelíme posledný prevod peňazí, ktorý bol uložený v Paríži 8. decembra 2014 vo výške 63.500 Eur.

S našimi modlitbami a vďačnosťou
Sr. Lila Cochla, dkl

Dcéry kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul Misia dcér kresťanskej lásky na Haiti

Vyúčtovanie a predbežná správa o zbierke

Národné združenie Spolkov kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul na Slovensku predložilo ministerstvu vnútra vyúčtovanie a predbežnú správu o 8. ročníku zbierky.

Vyúčtovanie a predbežná správa o zbierke Vyúčtovanie verejnej zbierky

Vyúčtovanie a predbežná správa o zbierke​ Predbežná správa o zbierke

Vyúčtovanie a predbežná správa o zbierke​ Potvrdenie vyúčtovania z ministerstva vnútra

Boj proti hladu v Albánsku

Vyúčtovanie príspevku 12.000 eur z výnosu 7. ročníka zbierky Boj proti hladu pre misiu Milosrdných sestier Satmárok v Albánsku.

Čistý výnos 8. ročníka zbierky

Čistý výnos zbierky predstavuje čiastku 208 185,89 €. Ďakujeme!

Benefičná podujatie

V rámci Ružinovských hodových slávností srdečne pozývame ľudí dobrej vôle na Benefičné podujatie, ktoré sa koná dňa 28.9.2014 o 18:00 v Bratislave-Ružinove, v sále Vincentinum (pod Kostolom sv. Vincenta). Vstupné je 5 €, výťažok bude začlenený do zbierky Boj proti hladu.

Benefičná podujatie

Boj proti hladu v Albánsku

V krátkej prezentácii si môžete pozrieť vyúčtovanie sumy 7.000 eur, ktorá bola poskytnutá z výnosu zbierky Boj proti hladu pre misiu v Albánsku.

Boj proti hladu v ruskom Omsku

Komunita Slovenskej provincie dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul, na území Ruskej federácie v Omsku nám poslala čiastočné vyúčtovanie a niekoľko fotografií.

Boj proti hladu v ruskom Omsku Čiastočné vyúčtovanie

Lúpežné prepadnutie na Hondurase

Páter Stanislav Bindas pricestoval z nášho Misijného centra v Sangrelayi do mesta San Pedro Sula, aby 14.7.2014 vyzdvihol na letisku dvoch dobrovoľníkov z Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Dňa 15. júla vyzdvihli v banke peniaze (150 tisíc lempír, čo je asi 10 tisíc dolárov) na stavbu kaplnky Božieho milosrdenstva v Misijnom centre v Sangrelayi. Po troch minútach po odchode z banky ich prepadli, okradli, ale Bohu vďaka, zostali nažive. 

Viac informácií nájdete tu.

8. ročník zbierky

Od 1. apríla do 30. septembra 2014 je Ministerstvom vnútra SR povolená verejná zbierka Boj proti hladu. Začíname už ôsmy ročník! 

8. ročník zbierky  Povolenie ministerstva vnútra na rok 2014

Darcovské SMS aj tento rok

Fórum donorov nás informovalo, že Rada DMS schvalila náš projekt aj tento rok. Od 1.5.2014 do 30.9.2014 bude možné zbierku podporiť aj poslaním darcovskej SMS správy. Naša zbierka má v tomto termíne aktivované heslo DMS VINCENT. SMS správu s textom DMS VINCENT je potrebné poslať na číslo 877. Na základe odoslanej SMS správy obdržíte potvrdenie o poskytnutí daru na náš projekt vo výške 2 €.

Stránky