Aktuálne

Vyúčtovanie a predbežná správa o zbierke

Národné združenie Spolkov kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul na Slovensku predložilo ministerstvu vnútra vyúčtovanie a predbežnú správu o 8. ročníku zbierky.

Vyúčtovanie a predbežná správa o zbierke Vyúčtovanie verejnej zbierky

Vyúčtovanie a predbežná správa o zbierke​ Predbežná správa o zbierke

Vyúčtovanie a predbežná správa o zbierke​ Potvrdenie vyúčtovania z ministerstva vnútra

Boj proti hladu v Albánsku

Vyúčtovanie príspevku 12.000 eur z výnosu 7. ročníka zbierky Boj proti hladu pre misiu Milosrdných sestier Satmárok v Albánsku.

Čistý výnos 8. ročníka zbierky

Čistý výnos zbierky predstavuje čiastku 208 185,89 €. Ďakujeme!

Benefičná podujatie

V rámci Ružinovských hodových slávností srdečne pozývame ľudí dobrej vôle na Benefičné podujatie, ktoré sa koná dňa 28.9.2014 o 18:00 v Bratislave-Ružinove, v sále Vincentinum (pod Kostolom sv. Vincenta). Vstupné je 5 €, výťažok bude začlenený do zbierky Boj proti hladu.

Benefičná podujatie

Boj proti hladu v Albánsku

V krátkej prezentácii si môžete pozrieť vyúčtovanie sumy 7.000 eur, ktorá bola poskytnutá z výnosu zbierky Boj proti hladu pre misiu v Albánsku.

Boj proti hladu v ruskom Omsku

Komunita Slovenskej provincie dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul, na území Ruskej federácie v Omsku nám poslala čiastočné vyúčtovanie a niekoľko fotografií.

Boj proti hladu v ruskom Omsku Čiastočné vyúčtovanie

Lúpežné prepadnutie na Hondurase

Páter Stanislav Bindas pricestoval z nášho Misijného centra v Sangrelayi do mesta San Pedro Sula, aby 14.7.2014 vyzdvihol na letisku dvoch dobrovoľníkov z Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Dňa 15. júla vyzdvihli v banke peniaze (150 tisíc lempír, čo je asi 10 tisíc dolárov) na stavbu kaplnky Božieho milosrdenstva v Misijnom centre v Sangrelayi. Po troch minútach po odchode z banky ich prepadli, okradli, ale Bohu vďaka, zostali nažive. 

Viac informácií nájdete tu.

8. ročník zbierky

Od 1. apríla do 30. septembra 2014 je Ministerstvom vnútra SR povolená verejná zbierka Boj proti hladu. Začíname už ôsmy ročník! 

8. ročník zbierky  Povolenie ministerstva vnútra na rok 2014

Darcovské SMS aj tento rok

Fórum donorov nás informovalo, že Rada DMS schvalila náš projekt aj tento rok. Od 1.5.2014 do 30.9.2014 bude možné zbierku podporiť aj poslaním darcovskej SMS správy. Naša zbierka má v tomto termíne aktivované heslo DMS VINCENT. SMS správu s textom DMS VINCENT je potrebné poslať na číslo 877. Na základe odoslanej SMS správy obdržíte potvrdenie o poskytnutí daru na náš projekt vo výške 2 €.

Ministerstvo vnútra SR potvrdilo správnosť vyúčtovania 2013

Ministerstvo vnútra SR nám doručilo potvrdenie správnosti vyúčtovania verejnej zbierky Boj proti hladu v r. 2013. Z celkového hrubého výnosu verejnej zbierky, sumy 195 790,78 €, bola na náklady spojené s konaním verejnej zbierky vynaložená suma 4 465,91 eura. Čistý výnos verejnej zbierky, 191 324,87 €, bol prevedený na účet spolupracujúcich organizácií Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul na schválené projekty.

Vyúčtovanie verejnej zbierkyVyúčtovanie verejnej zbierky

Potvrdenie vyúčtovania verejnej zbierkyPotvrdenie vyúčtovania verejnej zbierky

Stránky