Vincentská rodina organizuje
celoslovenskú verejnú zbierku 
Boj proti hladu
na pomoc chudobným 
      na Haiti, Hondurase, Albánsku, Rusku, Ukrajine
a na Slovensku.

Prečo práve Haiti, Honduras, Rusko, Ukrajina a Albánsko?
Haiti a Honduras sú dve najchudobnejšie krajiny Latinskej Ameriky. 
Väčšina ľudí v týchto krajinách trpí extrémnou chudobou, ktorá je porovnateľná s najchudobnejšími krajinami Afriky.
V Rusku, Ukrajine a Albánsku pôsobia misionári vincentskej rodiny zo Slovenska, preto ich projekty môžeme priamo podporiť.

Vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu v našej krajine sme začali podporovať projekty na Slovensku od roku 2015

 

16. ročník zbierky sa koná od 1.5.2022 do 30.4.2023

 

Pomôcť opäť môžete:

QR platba 10 €

 • Modlitbou
 • Kúpou medovníkového srdiečka
 • Zaslaním finančného príspevku na osobitný účet zbierky: 20286026/6500,  IBAN: SK72 6500 0000 0000 2028 6026, BIC: POBNSKBA, adresát: Národné združenie Spolkov kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul na Slovensku, Oravská 10, 949 01 Nitra (Núdznych a hladujúcich môžete podporiť vkladom alebo prevodom na účet počas celého roka, keďže účet ostáva aktívny aj do ďalšieho ročníka zbierky.)
 • QR kódom (platba cez QR kód je nastavená na 10 €, ale môže sa zmeniť podľa vlastného uváženia a možností)

 

 

 

 

  

 

Čistý výnos 15. ročníka zbierky predstavuje čiastku 200 590,40 €
ĎAKUJEME!

 

Čistý výnos zbierky z 15. ročníka aj so zostatkom účtu k 1.5.2022 spolu vo výške 200 590,40 € bol prerozdelený nasledovne:

 • Dcéry kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul /misia HAITI: 36 030 €
 • Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul/ misia HONDURAS: 36 800 € a misia Ukrajina: 56 940 €
 • Spoločnosť dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul/ misia SLOVENSKO, UKRAJINA a RUSKO: 38 200 €
 • Kongregácia milosrdných sestier sv. Vincenta de Paul/ misia ALBÁNSKO, UKRAJINA a SLOVENSKO: 13 950 €
 • AIC/ misia UKRAJINA: 5 000 €  a projekt vývarovne pre chudobných na Bukovine: 5000 €: 10 000 €
 • MISEVI – Vincentskí laickí misionári: 2 870,40 €
 • DePaul Slovensko – Ukrajina, pre potravinovú pomoc pre Odesu 5 800 €

Náklady na zbierku boli: 1 739,40 €, čo predstavuje 0,87%

Vo všetkých ročníkoch sa náklady na zbierku pohybovali v rozmedzí 0,87-3 %, nakoľko členovia Komisie Boj proti hladu a ich spolupracovníci, robia svoju činnosť dobrovoľnícky.
 

Čistý výnos zbierky od jej vzniku

rok 2007 - 4 848 425,99 Sk, čo je 160 938,26 €
rok 2008 - 9 700 021,13 Sk, čo je 321 981,71 €
rok 2009 - 300 700,00 €
rok 2010 - 271 200,00 €
rok 2011 - 267 586,81 €
rok 2012 - 214 267,96 €
rok 2013 - 191 324,87 €
rok 2014 - 208 185,89 €
rok 2015 - 201 308,36 €
rok 2016 - 273 842,88 €
rok 2017 - 232 337,58 €
rok 2018 - 238 530,92 €
rok 2019 - 226 427,60 €
rok 2020 96 743,43 €
rok 2021 – 200 590,40 €

heart ĎAKUJEME!!! heart
 

Mediálni partneri

Partner LUX televízia  Partner Rádio LUMEN  Partner Katolícke noviny  Partner Darcovská SMS ZACHEJ.sk

Sponzori

Sponzor Tlačiareň Kubík Sponzor Varínska tlačiareň