Vincentská rodina organizuje
celoslovenskú verejnú zbierku 
Boj proti hladu
na pomoc chudobným 
      na Haiti, Hondurase, Albánsku, Rusku, Ukrajine
a na Slovensku.

Prečo práve Haiti, Honduras, Albánsko, Rusko, Ukrajina aSlovensko?
Haiti a Honduras sú dve najchudobnejšie krajiny Latinskej Ameriky. 
Väčšina ľudí v týchto krajinách trpí extrémnou chudobou, ktorá je porovnateľná s najchudobnejšími krajinami Afriky.
Rusku, Ukrajine a Albánsku pôsobia misionári vincentskej rodiny zo Slovenska, preto ich projekty môžeme priamo podporiť.

Vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu v našej krajine sme začali podporovať aj projekty na Slovensku, a to od roku 2015.

 

17. ročník zbierky sa koná od 1. 6. 2023 – 31. 1. 2024

 

Pomôcť opäť môžete:

QR platba 10 €

 • Modlitbou
 • Kúpou medovníkového srdiečka
 • Zaslaním finančného príspevku na osobitný účet zbierky: 20286026/6500,  IBAN: SK72 6500 0000 0000 2028 6026, BIC: POBNSKBA, adresát: Národné združenie Spolkov kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul na Slovensku, Oravská 10, 949 01 Nitra (Núdznych a hladujúcich môžete podporiť vkladom alebo prevodom na účet počas celého roka, keďže účet ostáva aktívny aj do ďalšieho ročníka zbierky.)
 • QR kódom (platba cez QR kód je nastavená na 10 €, ale môže sa zmeniť podľa vlastného uváženia a možností)

 

 

 

 

 

 

Čistý výnos 16. ročníka zbierky predstavuje čiastku 216 960, 55 €
ĎAKUJEME!

 

Čistý výnos zbierky zo 16. ročníka aj spolu so zostatkom účtu k 1.5.2023 bol vo výške 216 960, 55 € prerozdelený nasledovne:

 • Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul (Lazaristi) - Honduras - vo výške 53 036 €
 • Spoločnosť dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul (sestry Vincentky) - Slovensko, Ukrajina a Rusko - vo výške 53 036 €
 • Generalát Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul v Paríži - Haiti - vo výške 58 075 €
 • Kongrregácia milosrdných sestier sv. Vincenta de Paul (sestry Satmárky) - Slovensko, Ukrajina, Albánsko - vo výške 17 814, 86 €
 • MiSeVi (Misijní dobrovoľníci vincentskej rodiny) - vo výške 5 000 €
 • AIC Ukrajina, vdp. J. Martinček, CM - Ukrajina - Bukovina - vývarovňa pre chudobných - vo výške 5 000 €
 • vdp. J. Martinček, CM - Ukrajina - vo výške 20 000 €
Vďaka zbierke sme podporili aj projekty vetiev vincentskej rodiny na Slovensku spolu v sume 4 998, 69 €:
 • Národné združenie spolkov kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul na Slovensku - nákup termosiek na prepravu potravín - vo výške 339, 31 €
 • DePaul Slovensko - potravinová pomoc pre ľudí bez domova - vo výške 999, 38 €
 • Združenie mariánskej mládeže - strava a ubytovanie pre letný tábor pre znevýhodnených a pobytové aj denné letné tábory - spolu vo výške 1 220 €
 • MiSeVi (Misijní dobrovoľníci vincentskej rodiny) - strava a cestovné pre tábor samostatnosti pre deti zo Spina bifida a hydrocefalus a tábor pre rómske deti - spolu vo výške 1 220 €
 • Spolok sv. Vincenta de Paul - rozvoz potravinovej pomoci pre núdznych - pohonné hmoty a potraviny - spolu vo výške 1 220 €
Spolu 216 960, 55 €.
 

Náklady na zbierku boli: 5 666, 75 €, čo predstavuje 2, 55 %.

Vo všetkých ročníkoch sa náklady na zbierku pohybovali v rozmedzí 0,87 - 3 %, nakoľko členovia Komisie Boj proti hladu a ich spolupracovníci, robia svoju činnosť dobrovoľnícky.
 

Čistý výnos zbierky od jej vzniku

rok 2007 - 4 848 425,99 Sk, čo je 160 938,26 €
rok 2008 - 9 700 021,13 Sk, čo je 321 981,71 €
rok 2009
 300 700,00 €
rok 2010
– 271 200,00 €
rok 2011
 267 586,81 €
rok 2012
 214 267,96 €
rok 2013 
– 191 324,87 €
rok 2014
– 208 185,89 €
rok 2015
 201 308,36 €
rok 2016
 273 842,88 €
rok 2017
232 337,58 €
rok 2018 
238 530,92 €
rok 2019 
226 427,60 €
rok 2020 – 96 743,43 €
rok 2021 – 200 590,40 €
rok 2022 
– 216 960,55 €

heart ĎAKUJEME!!! heart

 

Mediálni partneri

Partner LUX televízia  Partner Rádio LUMEN  Partner Katolícke noviny  Partner Darcovská SMS ZACHEJ.sk

Sponzori

Sponzor Tlačiareň Kubík Sponzor Varínska tlačiareň