Kontakt

Národné združenie Spolkov kresťanskej lásky 
sv. Vincenta de Paul na Slovensku
Oravská 10, 949 01 Nitra

E-mailová adresa pre Vaše pripomienky a svedectvá:  bojprotihladu@gmail.com

Bližšie informácie získate aj u členov komisie BPH:

Mgr. Margita Šumichrastová, NZ SKL: +421 907 624 592, gitka.sumi@gmail.com
p. Miroslav Vaľko, CM: orimoklav@gmail.com 
Mgr. Petra Bajlová, SVdP: +421 905 685 418, +421 37/65 662 42, p.bajlova@gmail.com
sr. Iveta Hajtmanková, SMVS: +421 32/64 03 77,  satmartn@centrum.sk
sr. Žofia Nogová, DKL: +421 904 738 305, sr.zofia358@gmail.com 
Mgr. Iveta Kľúčiková, ZMM: +421 950 497 915, ywettklucik@gmail.com
Michal Kodada, ZMM: +421 902 843 155, kodada.michal@gmail.com 
Mariana Ďurechová, NZ SKL: +421 907 579 415, mariana.durechova21@gmail.com
Silvia Lehutová ZZM: +421 905 236 994, silvia.lehutova@gmail.com
Juraj Barát, DePaul Slovensko: juraj.barat@depaulslovensko.org
Zuzana Kovaľová, MISEVI: +421 902 198 256, zuzita77@gmail.com

O jednotlivých vetvách (spoločnostiach) Vincentskej rodiny sa môžete dozvedieť na webstránkach:

Mediálni partneri

Partner LUX televízia  Partner Rádio LUMEN  Partner Katolícke noviny  Partner Darcovská SMS ZACHEJ.sk

Sponzori

Sponzor Tlačiareň Kubík Sponzor Varínska tlačiareň