Kontakt

Národné združenie Spolkov kresťanskej lásky 
sv. Vincenta de Paul na Slovensku
Oravská 10, 949 01 Nitra

E-mailová adresa pre Vaše pripomienky a svedectvá:  bojprotihladu@gmail.com

Bližšie informácie získate aj u členov komisie BPH:

Mgr. Margita Šumichrastová, NZ SKL - 0907 624 592, 032/65 891 67, gitka.sumi@gmail.com
p. Miroslav Vaľko, CM, -  orimoklav@gmail.com 
Mgr. Petra Bajlová, SVdP - 0905 685 418, 037/65 662 42, p.bajlova@gmail.com
Sr. Helena Patakyová, DKL - 0903 244 380, helenkadkl@gmail.com
Sr. Iveta Hajtmanková, SMVS - 032/64 03 77, satmartn@centrum.sk
Mariana Ďurechová NZ SKL- 0907 579415, mariana.durechova21@gmail.com
Alena Kozárová, ZZM -  kozarova.alena@centrum.sk
Juraj Barát, DePaul Slovensko, juraj.barat@depaulslovensko.org
Klára Bullová, ZMM - klarabullova@gmail.com
Monika Boldiová, MiSeVi - debnarova.monika2@gmail.com

O jednotlivých vetvách (spoločnostiach) Vincentskej rodiny sa môžete dozvedieť na webstránkach:

Mediálni partneri

Partner LUX televízia  Partner Rádio LUMEN  Partner Katolícke noviny  Partner Darcovská SMS ZACHEJ.sk

Sponzori

Sponzor Tlačiareň Kubík Sponzor Varínska tlačiareň