Rusko

Nižný Tagiľ

V rámci tohto projektu sa v priebehu roku pomohlo okolo 160 chorým na TBC. Prednostne sme pomáhali bezdomovcom a bývalým väzňom, ale  aj rodinám s deťmi alebo vnukmi. Okrem liečenia, ktoré štát poskytuje zadarmo, dostali od nás potravinovú pomoc, keď si prišli pre lieky.  Hodnota jedného potravinového balíčka sa pohybovala od 120 do 150 rubľov. Každý týždeň sme rozdali okolo 40 balíkov. Okrem toho sme poskytli 3 krát do roka (na Veľká noc, sviatok sv. Vincenta, na Vianoce) potravinové balíky, ktorých hodnota sa pohybovala od 600 do 800 rubľov. Takých balíkov sa rozdalo 172.

Omsk- sociálna jedáleň

V miestnej Charite funguje sociálna jedáleň, kde  poskytujeme teplé jedlo  odkázaným ľuďom:  invalidom, osamelým dôchodcom, mnohopočetným rodinám.
Niekoľko krát v roku vydávame potravinové balíčky. Hygienické potreby vydávame na Vianoce a priniesli sme hygienické balíčky pacientom v soc. oddelení v nemocnici. Ostatné peniaze sme použili na potravinové balíčky pre mamy s deťmi z Centra rozvoja rodiny a na potraviny na kurz varenia pre deti v Detskom klube.

Omsk – sociálna jedaleň

V miestnej Charite funguje sociálna jedáleň, kde  poskytujeme teplé jedlo  odkázaným ľuďom:  invalidom, osamelým dôchodcom, mnohopočetným rodinám.
Niekoľko krát v roku vydávame potravinové balíčky. Hygienické potreby vydávame na Vianoce a priniesli sme hygienické balíčky pacientom v soc. oddelení v nemocnici. Ostatné peniaze sme použili na potravinové balíčky pre mamy s deťmi z Centra rozvoja rodiny a na potraviny na kurz varenia pre deti v Detskom klube.
Po pandémii sme obnovili kresťanskú skupinu, kde sa stretávajú osamelí ľudia, ktorí navštevujú sociálnu jedáleň. V lete sme organizovali pre nich výlet do pravoslávneho kláštora. Skupinu navštevuje 10 až 15 ľudí 1x krát do týždňa. Ešte viac sme využívali Denné centrum sv. Vincenta pre individuálne konzultácie a posedenie pri čaji, kde majú možnosť porozprávať sa so sestrami. Sociálnu sprchu využili návštevníci soc. jedálne, ktorí nemajú možnosť umyť sa doma.

Ilda je dôchodkyňa. Za svojou dcérou sa presťahovala do Omska z Irkutska. Tu sa však cítila veľmi osamelá, pretože nemala v Omsku nijakých známych. Prišla do Charity, a začala pomáhať s roztrieďovanim prádla. A zapojila sa do kresťanskej skupiny, kde našla nové sociálne kontakty a priateľstvá.
 Ľudia prežívajú strach, neistotu, čo viac sa prejavuje u ľudí s narušenou psychikou. Preto sa snažíme byť im oporou, vypočutím, pomocou. Na začiatku SVO sa nás často pýtali, či tiež odídeme a oni zostanú sami. Postupne, keď opadli prvé emócie sme aj my videli možnosť pokračovať v službe. Snažíme sa byť mostom pokoja, mieru, lásky Boha, ktorý je pri všetkých.

Nižný Tagil – Pomoc ľuďom chorým na tuberkulózu

V rámci tohto projektu sa v priebehu roku pomohlo okolo 160 chorým na TBC. Prednostne sme pomáhali bezdomovcom a bývalým väzňom, ale  aj rodinám s deťmi alebo vnukmi. Okrem liečenia, ktoré štát poskytuje zadarmo, dostali od nás potravinovú pomoc, keď si prišli pre lieky.  Hodnota jedného potravinového balíčka sa pohybovala od 120 do 150 rubľov. Každý týždeň sme rozdali okolo 40 balíkov. Okrem toho sme poskytli 3 krát do roka (na Veľká noc, sviatok sv. Vincenta, na Vianoce) potravinové balíky, ktorých hodnota sa pohybovala od 600 do 800 rubľov. Takých balíkov sa rozdalo 172.

Za veľmi dôležité pokladáme, že sa lepší psychický stav chorých.
Navštevujeme ich v nemocnici. Prichádzame tam jeden krát v týždni. Pre veľa bezdomovcov sa nemocnica stáva prechodným bydliskom v zime.  Pravidelne im pomáhame s vybavovaním dokumentov, invalidnosti a ubytovania v slobodárni, zakúpením zimného šatstva, ale hlavne  konzultáciami. 
V lete ich navštevujeme tam, kde žijú: v lese, v pivniciach, u priateľov. Neprestávame  ich oboznamovať z možnosťami boja so svojimi závislosťami.
Chorým na HIV+ TBC, poskytujeme morálnu podporu, modlitbu, požičiavame  knihy, zavoláme kňaza. Sprevádzame ich aj pri umieraní,  a niektorým sme pomohli pri vybavení pohrebov.

Pochválený buď Ježiš Kristus!

Chcem sa s vami podeliť o svoju skúsennosť života i služby na misiách v Rusku.  Volám sa sr. Miriam, pochádzam zo Sloveska a už 10 rokov pôsobím v meste Nižný Tagil, na severe pohoria Ural . Misijné povolanie vo mne zrelo postupne. Istý čas som slúžila v Paríži, v našom materskom dome. Tam som sa stretávala so sestrami misionárkami, ktoré prichádzali na rôzne stretnutia, alebo odpočinok. Často sa s nami delili o svoje skúsennosti z misií a myslím si, že vtedy začala klíčiť moja túžba evanielizovať  a slúžiť chudobným na misiách. Svoju túžbu som vyjadrila našim predstaveným.

Svedectvá misionárov - s. Kaja Hečková DKL z Vrbového

Volám sa s. Kaja Hečková DKL, pochádzam z Vrbového. V Rusku pôsobím 15 rokov.... chcela som napísať už 15 rokov, ale neviem... je to veľa, alebo málo?

Misia v Rusku sa stala mojim životným štýlom, mojim životom. Bola som povolaná žiť v tejto krajine. Najskôr som 10 rokov pôsobila v meste na Urale-  v Nižnom Tagile. 

Zo začiatku ma prekvapovalo veľa vecí, ktoré sa mi teraz zdajú samozrejmé: je divné zdraviť  sa s ľuďmi vo výťahu, niektoré obiehanie áut na cestách ( a teraz už aj ja J)...

Komunita veriacich je tam veľmi maličká a bojazlivá – to vychádza z historického pozadia a prenasledovania v čase komunizmu.

Veľa vecí sa mi však páčilo: cítila som sa akosi slobodnejšie v realizácii a experimentovaní pri  nových službách a  stretnutiach ... Páčilo sa mi, že môžeme byť naozaj s tými, ktorí sú celkom opustení, zabudnutí spoločnosťou. Často sa nám divili, prečo pracujeme s chorými na tuberkulózu. Nám to prinášalo veľkú radosť a naplnenie. A chorým úľavu a pomoc. Misia v Rusku je svedectvo Cirkvi- prítomnej medzi najchudobnejšími.

Už 5-ty rok žijem v Omsku. Je to  mesto s vyše miliónom obyvateľov  a preto aj možností ako pomôcť  je viacej. Je rozbehnutá služba  Katolíckej charity  a my pomáhame v projekte medicínskej a sociálnej pomoci bezdomovcom, tiež v sociálnej jedálni a v dvoch farnostiach Omska.

Prečo pomáhať misiám?                                                                                                                                                        

Je to predovšetkým prejav viery a solidarity našej Cirkvi. Tí, ktorí majú viacej delia sa s tými, ktorý majú menej, no pritom sú spojení v jednom tele Kristovom. Určite by sme nemohli pomáhať toľkým ľuďom, keby ste vy nepomáhali nám! To je isté! A my sa zasa pravidelne modlíme za našich dobrodincov. V tom vidím obrovské bohatstvo a univerzalitu Cirkvi. U Boha nie sú hranice, ani karantény, Boh bojuje za človeka, za jeho spásu!

Vďaka za každú pomoc, cez ktorú môžeme ľuďom svedčiť, že Boh na nich nezabudol. Vďaka za každé euro, za ktoré môžeme kúpiť chlieb hladnému, uvariť obed sociálne odkázaným. Boh Vám žehnaj!

S vďakou s.Kaja DKL, Rusko

RUSKO 2021

Srdečne Vás pozdravujeme z Ruska.

V službe bezdomovcom v Omsku je to v zime vždy náročné. Spolupracujeme s protestantskými rehabilitačnými centrami, ktoré môžu vziať bezdomovcov na rehabilitáciu. Aj tak zostáva dosť ľudí na uliciach, prespávajú v pivniciach, vo vchodoch, na teplotrasách. A tam sa stáva, že ruky majú omrznuté a nohy popálené. Tak ošetrujeme aj omzliny, aj popáleniny.

RUSKO 2021

Srdečne Vás pozdravujeme z Ruska. Táto zima je dosť silná a aj na Slovensku ste mali sneh!

V Rusku sneh máme od novembra až do marca, ale teploty sme mali niekoľko týždňov pod -30°C. A to je už dosť. Jedno januárové ráno bolo až -40°C.

Na konci januára spolu so sestričkami z Nižného Tagilu  a taktiež ďalšími  20 sestrami z Ruska, Moldavska a Litvy sme si vykonali on-line duchovné cvičenia. Sprevádzal nás kňaz z kňazského seminára z Petrohradu cez ZOOM. Pandémia nás naučila využívať internet pre svoje dobro a dobro druhých. Veľa ľudí sa na nás obracia s prosbou o modlitby v ťažkých situáciách. Každý večer všetkých vkladáme do spoločnej modlitby k Panne Márii.

Momentálne je situácia s pandémiou v Rusku odlišná od situácie na Slovensku. Minulý rok v lete sa zmiernili podmienky – ohraničenia, a my môžeme slúžiť chudobným ďalej. Vo všetkých projektoch však dodržujeme odstupy, menšie počty ľudí, dezinfekciu, masky - už sme si na to zvykli.

Taktiež v kostoloch sa vysluhujú sviatosti, slúžia sa sv. omše. S deťmi sme obnovili katechézy a na Vianoce sme nacvičili bábkové divadlo. Na sviatok Obetovania Pána sú u nás „Hody“, titulárny sviatok chrámu. Taktiež sme s deťmi pripravili malý program a vystúpili v chráme. Starší ľudia nemôžu prichádzať, s nimi sme spojené aspoň telefonicky. Ale sú aj smutné chvíle, kedy sme sa museli rozlúčiť s veriacimi, ktorí odišli k Pánovi. A Tak sme pri – 25 °C s vetrom robili rozlúčku vonku pred kostolom   ( pre pandemické opatrenia).

Ďakujeme Vám za Vaše modlitby, obety a pomoc, vďaka ktorej môžeme ďalej šíriť Božie Kráľovstvo. Sme s Vami spojené v modlitbách.

 s.Kaja Hečková DKL

Sr. Kaja – Omsk, Rusko

Tento rok bol pre všetkých nás neočakávaný, priniesol nové obmedzenia, ale aj nové možnosti.

Naša komunita v Omsku počas prvej vlny padnémie pokračovala v službe najchudobnejším aj v sociálnom diele „Karitas“, keď sme dostali povolenie z administrácie mesta slúžiť aj v čase izolácie. Pretransformovali sme služby zo spoločných stretnutí na viac individuálne:  rozvoz pomoci matkám v kríze, sociálne konzultácie, vydávanie potravinových balíčkov v sociálnej jedálni, alebo rozvoz jedla po domoch.  Niektoré služby sme začali robiť on- line: ako napríklad  detský klub, ktorý pomáhal deťom zvládať doučovanie on-line, konzultácie a sprevádzanie farníkov, modlitbová skupina  matiek.

Pomoc bezdomovcom sme robili stále, ale začali sme baliť jedlo do jednorazových misiek, alebo sme podávali suché potraviny. Kúpili sme rozkladacie stoly, aby sa bezdomovci mohli spokojne najesť, ale zároveň dodržiavali  odstupy a hygienické zásady. Sami si vymysleli  názov: „Reštaurácia na teplotrase.“  Tiež sme im rozdávali rúška.

Snažíme sa pritiahnuť druhých ľudí k pomoci núdznym. Zorganizovali sme pravidelnú zbierku potravín v supermarketoch a my sme ju prerozdeľovali núdznym.

Sestry v Nižnom Tagile sa dali k dispozícii v miestnej poliklinike a rozvážali lekárov na aute k pacientom domov.

Na jeseň sa situácia zhoršila, je veľa chorých ľudí v nemocniciach, ale veľa ich je aj doma.

Na naše sociálne centrum Karitas  sa obracia veľa ľudí s prosbou o pomoc so základnými potrebami: jedlo, oblečenie, drevo na kúrenie. Do sociálnej jedálne tiež prichádza veľa ľudí . Zvýšil sa aj počet bezdomovcov, pretože veľa ľudí stratilo prácu a nemajú z čoho platiť nájom.

No  všetky tieto skúsenosti nás uistili o Božej pomoci a starostlivosti, a tiež o dobre, ktoré sa začalo prebúdzať v ľuďoch.

Učíme sa žiť v novej realite a hľadáme ako znovu vykročiť zo seba a otvoriť sa pre potreby najnúdznejších.

 

Sme vďační za Vašu pomoc a starostlivosť o núdznych.
Nech Vám to dobrý Pán Boh odplatí.

V modlitbách spojená sr. Kaja, Omsk Rusko

Vyúčtovanie je spoločné pre RUSKO a UKRAJINU 2018-2019

Minulý ročník bolo podporené sumou 69 000€ (vyučtovanie je spoločné pre RUSKO a UKRAJINU pretože ide o jednu provinciu sestričiek DKL)

Dlhodobo podporované projekty:

  • zabezpečenie potravín a liekov
  • starostlivosť o  chorých na TBC ,bezdomovcov, deti ulice a mládež
  • pomoc utečencom vojnou zasiahnutých oblastí (dočasné ubytovanie, pomoc pri hľadaní práce)
  • podpora v drobnom podnikaní (kúpa kravy, zaplatenie elektriky, plynu, pohonných hmôt)

Stránky

Mediálni partneri

Partner LUX televízia  Partner Rádio LUMEN  Partner Katolícke noviny  Partner Darcovská SMS ZACHEJ.sk

Sponzori

Sponzor Tlačiareň Kubík Sponzor Varínska tlačiareň