Vincentská rodina organizuje 18. ročník 
celoslovenskej verejnej zbierky 
Boj proti hladu
na pomoc chudobným 
      na Haiti, Hondurase, Albánsku, Rusku, Ukrajine
a na Slovensku.

Prečo práve Haiti, Honduras, Albánsko, Rusko, Ukrajina aSlovensko?
Haiti a Honduras sú dve najchudobnejšie krajiny Latinskej Ameriky. 
Väčšina ľudí v týchto krajinách trpí extrémnou chudobou, ktorá je porovnateľná s najchudobnejšími krajinami Afriky.
Rusku, Ukrajine a Albánsku pôsobia misionári vincentskej rodiny zo Slovenska, preto ich projekty môžeme priamo podporiť.
Vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu v našej krajine sme začali podporovať aj projekty na Slovensku, a to od roku 2015.

 

18. ročník zbierky sa koná od 1. 3. 2024 – 31. 1. 2025

 

Pomôcť opäť môžete:

QR platba 10 €

 • Modlitbou
 • Kúpou medovníkového srdiečka
 • Zaslaním finančného príspevku na osobitný účet zbierky:
  ​Č. účtu: 
  20286026/6500
  IBAN: SK7265000000000020286026
  BIC: POBNSKBA
  Názov účtu: ZBIERKA BOJ PROTI HLADU
  Účet spravuje: NZ SKL sv. Vincenta de Paul, Oravská 10, 94901 Nitra
  Konštantný symbol: 0308 (pre priame platby z účtu na účet) a 0358 (pri platbe poštovou poukážkou)
  Variabilný symbol: 2024
 • Núdznych a hladujúcich môžete podporiť vkladom alebo prevodom na účet počas celého roka, keďže účet ostáva aktívny aj do ďalšieho ročníka zbierky.
 • QR kódom (platba cez QR kód je nastavená na 10 €, ale môže sa zmeniť podľa vlastného uváženia a možností)

 

Čistý výnos 17. ročníka zbierky predstavuje čiastku 193 177,63 €
ĎAKUJEME!

 

Čistý výnos zbierky zo 17. ročníka aj spolu so zostatkom účtu k 1. 6. 2023 bol vo výške 193 660 € prerozdelený nasledovne:

 • Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul (pátri Lazaristi) – pre misiu na Hondurase, Ukrajine – vo výške 49 940 €
 • Spoločnosť dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul (sestry Vincentky) – pre misie na Slovensku (na podporu rodín zničených domov zemetrasením na východnom Slovensku), Ukrajine a Rusku – vo výške 51 440 €
 • Generalát Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul v Paríži –  pre misie na Haiti – vo výške  49 480 €
 • Kongregácia milosrdných sestier sv. Vincenta de Paul (sestry Satmárky) – pre misie na Slovensku, Ukrajine a Albánsku – vo výške 15 800 €
 • MiSeVi (mladí Misijní dobrovoľníci vincentskej rodiny) – vo výške 2 000 €
 • AIC Ukrajina – Bukovina – vývarovňa pre chudobných p. Zynič – vo výške 5 000 €  
 • Ukrajina – vdp. J. Martinček, CM – nákup potravín a obnova vojnou zničených domov na Ukrajine – vo výške 20 000 € 
 

Náklady na zbierku boli: 5 284, 85 €, čo predstavuje 2, 67 %.

Vo všetkých ročníkoch sa náklady na zbierku pohybovali v rozmedzí 0,87 - 3 %, nakoľko členovia Komisie Boj proti hladu a ich spolupracovníci, robia svoju činnosť dobrovoľnícky.
 

Čistý výnos zbierky od jej vzniku

rok 2007 - 4 848 425,99 Sk, čo je 160 938,26 €
rok 2008 - 9 700 021,13 Sk, čo je 321 981,71 €
rok 2009
 300 700,00 €
rok 2010
– 271 200,00 €
rok 2011
 267 586,81 €
rok 2012
 214 267,96 €
rok 2013 
– 191 324,87 €
rok 2014
– 208 185,89 €
rok 2015
 201 308,36 €
rok 2016
 273 842,88 €
rok 2017
232 337,58 €
rok 2018 
238 530,92 €
rok 2019 
226 427,60 €
rok 2020 – 96 743,43 €
rok 2021 – 200 590,40 €
rok 2022 
– 216 960,55 €
rok 2023 – 193 177,63 €

heart ĎAKUJEME!!! heart

 

Mediálni partneri

Partner LUX televízia  Partner Rádio LUMEN  Partner Katolícke noviny  Partner Darcovská SMS ZACHEJ.sk

Sponzori

Sponzor Tlačiareň Kubík Sponzor Varínska tlačiareň