Vincentská rodina organizuje
celoslovenskú verejnú zbierku 
Boj proti hladu
na pomoc chudobným 
      na Haiti, Hondurase, Albánsku, Rusku, Ukrajine
a na Slovensku.

Prečo práve Haiti, Honduras, Rusko, Ukrajina a Albánsko?
Haiti a Honduras sú dve najchudobnejšie krajiny Latinskej Ameriky. 
Väčšina ľudí v týchto krajinách trpí extrémnou chudobou, ktorá je porovnateľná s najchudobnejšími krajinami Afriky.
V Rusku, Ukrajine a Albánsku pôsobia misionári vincentskej rodiny zo Slovenska, preto ich projekty môžeme priamo podporiť.

Vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu v našej krajine sme začali podporovať projekty na Slovensku od roku 2015

Čistý výnos 13. ročníka zbierky predstavuje čiastku 226 427, 60€
ĎAKUJEME!

 

Výnos z 13.ročníka  zbierky bol prerozdelený nasledovne:

 • Dcéry kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul /misia HAITI: 71 300 €
 • Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul/ misia HONDURAS: 66 300 €
 • Spoločnosť dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul/ misia SLOVENSKO, UKRAJINA a RUSKO: 66 300 €
 • Kongregácia milosrdných sestier sv. Vincenta de Paul/ misia ALBÁNSKO, UKRAJINA a SLOVENSKO: 22 100 €
 • AIC/ misia UKRAJINA – projekt vývarovne pre chudobných na Bukovine: 5000 €
 • MISEVI – Vincentskí laickí misionári: 4 018,56€

Náklady na zbierku boli: 3767,37€

Vo všetkých ročníkoch sa náklady na zbierku pohybovali v rozmedzí 1,7-3 %, nakoľko členovia Komisie Boj proti hladu a ich spolupracovníci, robia svoju činnosť dobrovoľnícky.

 

14. ročník zbierky sa koná od 1.5.2020 do 30.4.2021

 

Pomôcť opäť môžete:

 • modlitbou
 • kúpou medovníkového srdiečka
 • finančným príspevkom na číslo účtu 20286026/6500, názov: Zbierka - Boj proti hladu (IBAN: SK72 6500 0000 0000 2028 6026 BIC: POBNSKBA)
  (Núdznych a hladujúcich môžete podporiť vkladom alebo prevodom na účet počas celého roka, keďže účet ostáva aktívny aj do ďalšieho ročníka zbierky. Ďakujeme!) 

Tento ročník sa nebude dať prispievať DMS, nakoľko Rada DMS darcovskú SMS neschválila.
 

    

 

Čistý výnos zbierky od jej vzniku

rok 2007 - 4 848 425,99 Sk, čo je 160 938,26 €
rok 2008 - 9 700 021,13 Sk, čo je 321 981,71 €
rok 2009 - 300 700,00 €
rok 2010 - 271 200,00 €
rok 2011 - 267 586,81 €
rok 2012 - 214 267,96 €
rok 2013 - 191 324,87 €
rok 2014 - 208 185,89 €
rok 2015 - 201 308,36 €
rok 2016 - 273 842,88 €
rok 2017 - 232 337,58 €
rok 2018 - 238 530,92 €
rok 2019 - 226 427,60 €

heart ĎAKUJEME!!! heart
 

Mediálni partneri

Partner LUX televízia  Partner Rádio LUMEN  Partner Katolícke noviny  Partner Darcovská SMS

Sponzori

Sponzor Tlačiareň Kubík