Rusko

Jeho rozloha je 17 128 426 km². Je najväčším štátom sveta, zaberá niečo vyše osminu zemskej súše. Zahŕňa značnú časť východnej Európy a takmer celú severnú Áziu. S počtom 146,8 miliónov obyvateľov je Ruská federácia deviata najľudnatejšia  krajina na svete.

Tradičné náboženstvá na území Ruskej federácie sú pravoslávie, islam, v menšej miere judaizmus a budhizmus. Kresťanov je 5%, pričom katolíkov len 0,5%

katolíci: 750 000, t.j. 0.5%

Sestry Dcéry kresťanskej lásky (DKL) majú v Rusku 2 komunity:

Nižný Tagiľ a Omsk

Komunita Dcér kresťanskej lásky  v pomoc závislým ľuďom a ich príbuzným.

V Nižnom Tagile bola komunita sestier DKL založená v roku 2000. Sestry pôsobia v malej katolíckej farnosti spolu s 2 kňazmi Misijnej spoločnosti. Svoju činnosť zamerali na pastoráciu vo farnosti, organizovanie voľného času pre deti a dospievajúcu mládež z ohrozených rodín, pomoc chorým na TBC a bezdomovcom, pomoc závislým ľuďom a ich rodinám.

V Omsku bola komunita otvorená 19.4. 2011 ako druhá komunita slovenskej provincie na území Ruskej federácie. Tvoria ju 3 sestry. Pôsobia v dvoch katolíckych farnostiach, ktoré spravujú diecézny kňazi. Svoju činnosť zamerali na duchovnú pomoc vo farnostiach a odľahlých filiálkach (dediny vzdialené okolo 150 km od Omska) , na pomoc a podporu miestnej charity, ktorá je teritoriálne najväčšia v Rusku. Pomáhajú kňazom pri aktivovaní farností: zúčastňujú sa na liturgii, nacvičujú spev, organizujú upratovanie, údržbu kostola a okolia, organizáciu sviatkov a osláv vo farskom dome. Tiež sa venujú skupinám detí,  organizujú tábory( letné, jesenné, novoročné, jarné). Venujú sa aj dôchodcom v klube seniorov, s kňazom navštevujú chorých a starých farníkov v meste a na dedinách v ich domácnostiach. Chodia navštevovať hospitalizovaných bezdomovcov na sociálnom oddelení v nemocnici. Snažia sa zabezpečiť ich hygienu, rehabilitujú s nimi, sprevádzajú pri zomieraní.

Organizujú výchovnú a záujmovú činnosť pre dospievajúce deti a mládež z rizikových skupín v detskom klube „Krajina radosti“. 

Mediálni partneri

Partner LUX televízia  Partner Rádio LUMEN  Partner Katolícke noviny  Partner Darcovská SMS ZACHEJ.sk

Sponzori

Sponzor Tlačiareň Kubík Sponzor Varínska tlačiareň