Organizačné pokyny

pre celoslovenskú verejnú zbierku Boj proti hladu

Celoslovenskú verejnú zbierku BOJ PROTI HLADU organizujú:

Národné združenie Spolkov kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul na Slovensku (NZ SKL), Spolok sv. Vincenta de Paul (SVdP), Spoločnosť Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul (DKL), Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul (CM), Združenie Mariánskej mládeže (ZMM), Kongregácia Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárky (SMVS), a Rodina Nepoškvrnenej, Depaul Slovensko, Združenie Zázračnej medaily (ZZM), Vincentskí laickí misionári (MiSeVi), Spoločnosť Máriiných sestier Zázračnej medaily (MS).

15. ročník predaja medovníkových srdiečok začal 1. júna 2020 a bude trvať do 30. apríla 2022

Základné pokyny:

1. Pečenie medovníkov:

Medovníčky pečú dobrovoľníci na vlastné náklady. Ak sa chce niekto zapojiť do zbierky pečením, no nemá dostatok finančných prostriedkov, môže požiadať o preplatenie blokov na suroviny. Bloky treba poslať hneď po skončení zbierky, aby sa mohli zaradiť do vyúčtovania. Po ukončení vyúčtovania sa bloky už preplatiť nedajú.

  • Ak je možnosť, treba požiadať miestneho správcu farnosti o vyhlásenie oznamu o uskutočnení zbierky, prípade zbierku oznámiť miestnym alebo mestským rozhlasom.
  • Vyhlásiť v kostole sa môže aj možnosť zapojiť sa do zbierky pečením medovníkov
  • Kto by sa chcel zapojiť do zbierky, no nemá možnosť piecť, môžeme medovníky zabezpečiť. Treba dať vedieť v dostatočnom predstihu- 2-3 týždne pred plánovanou zbierkou na tel. číslo/mail kontaktnej osoby, ktoré je uvedené v bode č. 5- Informácie 

2. Balenie medovníkov:

Medovníky sa balia do celofánu cca 20 x 20cm, na každom medovníku je vpredu nápis:

Prispeli ste na Boj proti hladu. Ďakujeme

Natlačené nápisy na samolepiacej A4 zasielame na všetky predávajúce miesta, treba ich rozstrihať a nalepiť dopredu na zabalené medovníkové srdiečko.
Previazané sú bielou stužkou (biela symbolizuje hlad vo svete) Ak nie je biela, môže byť akákoľvek, materiál na balenie dodáme (celofán, nápisy na samolepiacom papieri, stužky).

3. Predaj medovníkov:

Treba dodržať pokyny pre predávanie, pretože za každé nedodržanie hrozí pokuta.

OSOBY: v skupinke má byť jedna dospelá osoba označená ( šatkou), zodpovedná za predaj a odoslanie výnosu na účet verejnej zbierky do 7 dní od ukončenia akcie. Ostatné osoby majú na starosti pokladničku a ponúkanie srdiečok. Skupinka musí mať pri sebe kópiu povolenia zbierky Ministerstva vnútra SR (zašleme spolu s ostatnými materiálmi). Šatky budú zaslané s ostatnými materiálmi, po skončení zbierky treba všetky šatky vrátiť do domov sestier DKL.

POKLADNIČKA: musí byť prenosná uzavretá, označená logom a účelom zbierky. Dá sa spraviť z lepenkovej škatule, ktorá sa obalí baliacim papierom a na vrchnú časť sa vyreže pozdĺžny otvor. Na nej musí byť nalepené logo( tiež pošleme s ostatnými materiálmi).

MIESTA PREDAJA: verejné priestranstvá, okolia kostolov, firiem, staníc, pešie zóny.

PLAGÁTY: je dobré vyvesiť ich v kostole( so súhlasom správcu kostola), poprosiť starostu o vylepenie na verejné priestranstvá ( s rozmermi A3), letáky s rozmerom A5 (menšie) sa rozdávajú pri zbierke a kúpe medovníčka (všetky typy letákov zasielame spolu s ostatným materiálom). Plagáty sme rozdistribuovali do domov sestričiek DKL, kde budú centrá, tam si budete môcť vyzdvihnúť plagáty a letáky( ak vám budú chýbať, doplníte, ak vám zostanú, tak vrátite).

Centrá pre vyzdvihnutie plagátov a ostatných potrieb ku zbierke:
Kláštory sestier Satmárok a DKL v mestách: Trenčín, Nitra, Košice, Vrícko, Kežmarok, Žilina, Dolný Kubín, Bratislava, Rožňava

4. Podpora modlitbou:

Nemôžeme všetci piecť, predávať a pod... ale môžeme všetci podporiť zbierku modlitbou za kampaň Boj proti hladu. Je zverejnená na každom letáku kampane.

5. Informácie

V prípade potreby kontaktujte Margitu Šumichrastovú:
gitka.sumi@gmail.com, 0907 624 592,
032 / 658 9167 –domov, 032 / 6589052- práca

ČÍSLO ÚČTU: 20286026/6500 
IBAN SK7265000000000020286026 BIC POBNSKBA

Názov účtu: ZBIERKA BOJ PROTI HLADU

Účet spravuje: NZ SKL sv. Vincenta de Paul, Oravská 10, 94901 Nitra

Konštantný symbol:

0308 (pre priame platby z účtu na účet) 
a 0358 (pri platbe poštovou poukážkou)

  • na pošte je možnosť vložiť vklad v hotovosti cez poštovú banku (náš účet je totiž založený v Poštovej banke)
  • výhodnejšie je posielať financie na účet v Poštovej banke (neplatia sa poplatky)
  • posielaním financií cez banku (ktorúkoľvek) by malo stačiť číslo účtu (vyhlo by sa tým vypisovaniu dlhého názvu účtu, ktorý treba uvádzať pri používaní poštových poukážiek).

Mediálni partneri

Partner LUX televízia  Partner Rádio LUMEN  Partner Katolícke noviny  Partner Darcovská SMS ZACHEJ.sk

Sponzori

Sponzor Tlačiareň Kubík Sponzor Varínska tlačiareň