Pomôžte nám pomáhať

Priamym zapojením sa do zbierky:

Prečítajte si organizačné pokyny a kontaktujte nás.

Kúpou medovníčka od našich dobrovoľníkov:

Počas hlavnej kampane v septembri 2024 na mnohých miestach po celom Slovensku.

Finančne:

ČÍSLO ÚČTU: 20286026/6500
IBAN: SK7265000000000020286026
BIC: POBNSKBA

Názov účtu: ZBIERKA BOJ PROTI HLADU
Účet spravuje: NZ SKL sv. Vincenta de Paul, Oravská 10, 94901 Nitra
Konštantný symbol: 0308 (pre priame platby z účtu na účet) a 0358 (pri platbe poštovou poukážkou)
Variabilný symbol: 2024

Núdznych a hladujúcich môžete podporiť vkladom alebo prevodom na účet počas celého roka,
keďže účet ostáva aktívny aj do ďalšieho ročníka zbierky.

QR platba 10 €

Platba cez QR kód je nastavená na 10 €,
ale kľudne ju zmente podľa vlastného uváženia a možností. Ďakujeme.

 

Modlitbou:

Modlitba sprevádzajúca zbierku Boj proti hladu: 

 

„Milujúci Boh Otec,
tvoj Syn Ježiš Kristus povedal,
že chudobných budeme mať vždy medzi sebou.
Prosíme Ťa Bože, nech nás Duch Svätý naučí poznávať potreby núdznych.
Podľa vzoru svätého Vincenta, zapáľ v srdciach ľudí dobročinnú lásku,
aby sme v chudobných spoznali tvár Tvojho trpiaceho Syna.
Otče náš...“

 

Mediálni partneri

Partner LUX televízia  Partner Rádio LUMEN  Partner Katolícke noviny  Partner Darcovská SMS ZACHEJ.sk

Sponzori

Sponzor Tlačiareň Kubík Sponzor Varínska tlačiareň