Aktuálne

Poďakovanie z Haiti a veľkonočné prianie

Poďakovanie z misie – Haiti
Veľkonočné prianie z Haiti

Doložka právoplatnosti 2024

Doložka právoplatnosti

 

Rozhodnutie o registrácii zbierky - 18. ročník

Rozhodnutie o registrácii zbierky Boj proti hladu 2024

Doložka právoplatnosti 2023

Doložka právoplatnosti

Rozhodnutie o registrácii zbierky - 17. ročník

Rozhodnutie o registrácii zbierky Boj proti hladu 2023

Dcéry kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul - Karibská provincia

Dcéry kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul
Karibská provincia
PORT-AU-PRINCE - HAITI
Láska ukrižovaného Ježiša nás pobáda.
Port-au-Prince le 4/3/2023

Drahí dobrodinci,
Pôstne obdobie, privilegovaný čas, ktorý nám dal Pán, aby sme vedeli počúvať jeho Slovo, premýšľať o ňom vo svojom vnútri tak, aby nám dávalo schopnosť premeniť náš život.

Pápež František vo svojom pôstnom posolstve predstavuje askézu na hore premeneni

a; askézu nevyhnutnú na stretnutie s Pánom, ktorý dáva svoj život za nás a ktorý bol premenený pri zmŕtvychvstaní. „Treba sa vydať na cestu, ktorá stúpa nahor, ktorá je náročná: vyžaduje úsilie, obety, sústredenie, ako túra na vysoký vrch. Boh Otec sa prihovára učeníkom na vrchu Tábor; jeho hlas povedal: Počúvajte ho (Mt 17, 5). Keď to učeníci počuli, padli na tvár a veľmi sa báli. Ježiš sa ich dotkol a povedal im: Vstaňte a nebojte sa.

Istota, že je s nami, nám dáva silu a odvahu, neustálu milosť konať dobro. Používa nás všetkých, aby prejavil svoju nehu a milosrdenstvo uprostred našich bratov a sestier, ktorí trpia a tak často si zúfajú.

Uisťujeme vás o našich modlitbách a počítame aj s vašimi.

Svet naliehavo potrebuje spravodlivosť a pokoj. Haiti naliehavo potrebuje spravodlivosť a pokoj.

Prosme Kráľa života, ktorý zvíťazil nad smrťou; nech nám dá toto vzácne dobro, ktorým je „ŽIVOT. »

So všetkými okolo nás, mladými i staršími, vám posielame úprimné poďakovanie a so sesterskou láskou vás pozdravujeme.

Dcéry kresťanskej lásky na Haiti.

RADOSTNÚ VEĽKÚ NOC!


                                                    

Použitie finančných prostriedkov z 15.ročníka zbierky BPH

Dcéry kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul /misia HAITI: 36 030 €

Cité Soleil- Cetrum výživy a zdravia „Rozálie Rendu“:

 • zariadenie na úpravu vody, inštalačný materiál, nafta, propánový plyn, hydraulický materiál
 • potraviny, olej, nápoje, mlieko pre deti
 • lieky, materiál do zdravotného zariadenia, čistiace prostriedky
 • hračky, vianočné ozdoby, záclony
 • kancelárske potreby

Gonaives – Škola sv. Františka :    

 • potraviny pre žiakov a zamestnancov školy
 • knihy do školy a školské pomôcky
 • materiál na údržbu vody
 • materiál na údržbu vozidla
 • zakúpenie čistiacich prostriedkov
 • látky a pracovné materiály
 • mzda pracovníkom

Cité Soleil - Škola sv. Lujzy:  

 • školské pomôcky, knihy, učebný materiál (nákup geometrických nástrojov) , darčeky
 • kancelárske potreby, papier

Tabarre - Škola Jána Pavla II.:

 • kúpa uniforiem do školy
 • školské pomôcky a  kúpa kníh
 • potraviny do školskej jedálne
 • lieky, čistiace prostriedky
 • zaplatenie mzdy zamestnancom
 • materiál na Vianoce

Ekonomát:

 • jednorazovo sa vypomohlo otcovi rodiny, ktorý pracuje s kamiónovým nakladačom- na opravu a súčiastky

Sestry na Haiti prežívajú ťažké chvíle kvôli sociálno- politickej situácii. V krajine je veľa gangov a banditov, ktorí lúpia, kradnú, vraždia a unášajú ľudí s cieľom výkupného. V takejto situácii je veľa beznádeje, hlavne pre najchudobnejších ľudí, ktorí nevidia východisko. Preto akýkoľvek dar je pre nich veľkou pomocou, aby mali aspoň základné potraviny a nádej na zlepšenie.

Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul/ misia HONDURAS: 36 800 € 

 •  potravinová pomoc centru „Hogar San José“ ( pre dievčatá a siroty, ktoré boli zneužívané)
 • pomoc chudobným  v ťažkých situáciách
 • zdravotná pomoc (zaplatenie liekov, liečby, cesty do nemocnice, operácie)
 • stavba a rekonštrukcia domov pre chudobné rodiny, pomoc so systémom vody
 • formácia a vzdelávanie (duchovné obnovy, organizovanie skupín mladých ľudí, distribúcia kresťanskej literatúry)
 • stavba farského kostola v Sangrelaya a rekonštrukcia ostatných kostolov v oblasti zničených hurikánmi
 • oprava a údržba misijného auta
 • misijný dom: dostavba chodníka, strechy a odvodňovacieho systému

Na Hondurase vo farnosti sv. Petra a Pavla, pôsobia misionári p. Jozef Kudla CM a p. Janko Janček CM. Covid tam „neexistuje“ od septembra 2021. Je to zrejme aj vzdialenosťou od civilizácie a veľkých pohybov más ľudí. Okrem toho, miestni ľudia používajú nimi  vyrábané a často používané grífiti - alkoholický nápoj horkej chuti. Obsahuje veľa miestnych bylín a do určitej miery chráni zdravie ľudí. Preto aj pátri  mohli začať viac realizovať rozbehnuté projekty a opätovne pomáhať tým, ktorí to potrebujú

Spoločnosť dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul (DKL) / misia SLOVENSKO, UKRAJINA a RUSKO: 38 200 €

DKL Slovensko:

 • potravinová pomoc  
 • lieky pre rodiny v núdzi
 • zaplatenie školskej družiny pre viacdetné a sociálne slabé rodiny
 • pomoc rodine s deťmi v pestúnskej starostlivosti
 • pomoc osamelým matkám a rómskym rodinám  so zabezpečením oblečenia, obuvi a školských pomôcok
 • celoročná pomoc ľuďom bez domova v Košiciach, Nitre a Rajci teplým jedlom, šatstvom, obuvou, liekmi a tiež  s vybavovaním dokladov
 •  zorganizovali tábory: V Dubovej pre 23 detí zo sociálne slabých a viacdetných rodín, prímestské tábory ZMM na 5 miestach (Nitra, Levice, Banská Bystrica, Biely Potok a Šenkvice) s 257 účastníkmi. Finančný príspevok v táboroch bol použitý na potraviny a stravu.

DKL Ukrajina, Svaľava:

 • pravidelné aj príležitostné nákupy potravín pre utečencov z Donbasu

DKL Rusko, Nižný Tagiľ:

 • pomoc starým, imobilným, chorým a zomierajúcim ľuďom v domácom prostredí
 • potravinová pomoc, hygienické potreby, pampersky, materiál na ošetrovanie rán
 • pomoc pri hygiene, kúpaní, kŕmení, s obliekaním

DKL Rusko, Omsk:

 • teplé jedlo pre invalidov, osamelých dôchodcov, mnohopočetné rodiny
 • denne 90- 100 porcií počas pracovných dní
 • možnosť najesť sa v jedálni, alebo si jedlo vziať domov
 • za rok sa vydalo 16 272 obedov a 1677 suchých balíčkov
 • rekonštrukcia kuchyne v lete
 • možnosť hygieny a sprchy v soc. kúpeľni využilo 100 klientov

Na Slovensku, Ukrajine i v Rusku sa podporilo spoločne  41 projektov, pričom sa pravidelne pomáhalo 895 ľuďom alebo rodinám v núdzi. Najväčšia čiastka bola prerozdelená ľuďom na Slovensku. Veľa projektov bolo ešte ovplyvnených opatreniami proti Covid 19, preto sa niektoré akcie nemohli konať v plánovanom rozsahu (najmä pobytové tábory pre deti, návštevy v nemocniciach, vývarovne). Prostriedky sa preto presúvali zväčša do potravinovej pomoci.

Kongregácia milosrdných sestier sv. Vincenta de Paul (SMVS) / misia ALBÁNSKO, UKRAJINA a SLOVENSKO: 13 950 €

SMVS Slovensko:

 • potravinová pomoc pre chudobné rodiny
 • lieky, zdravotné pomôcky pre znevýhodnených
 • pomoc ľuďom bez domova ( zdravotná starostlivosť)

SMVS Ukrajina 2020:

 • potravinová pomoc
 • pomoc ľuďom postihnutých vojnou (plienky pre deti, drogéria)
 • obuv, deky, riady
 • lieky
 • vaky na mŕtve telá

SMVS Albánsko:

 • pomoc chudobným rodinám s potravinami
 • obuv, oblečenie, čistiace a hygienické veci pre soc. slabé rodiny
 • elektrika, ubytovanie, voda, plyn
 • lieky, rehabilitačná skriňa,
 • veci do domácnosti pre chudobných (vodovod, termostat)
 • kúpeľňa, kúpa rúry na pečenie, skrine
 • údržba záhrady, výmena odkvapu na dome,
 • drevo na zimu
 • oprava šijacích strojov
 • kúpa prasaťa, krmiva pre zvieratá, semien na sadenie,
 • pomoc po požiari stajne,
 • zaplatenie cestovného pre deti do školy, pomoc pri štúdiu
 • servis auta, diaľničné poplatky, benzín

Sestry satmárky bývajú v dedinke Bushkash a okrem  nej pôsobia aj v dedine Stojan a mestečku Ulza a okolí. Zodpovednou za projekt je sestra Fabiána Angušová. Pre koronavírus sa ľudia žijúci v dedinách nemohli dostať do mesta a nakúpiť si potraviny. Pohyb bol obmedzený, preto sa snažili pomáhať chudobným aj zo svojich zásob. Najhoršie boli na tom opustení a chorí ľudia, ktorí nemali žiadnu pomoc, prípadne museli byť kvôli kovidu v izolácii. Hoci je oblasť  a príroda krásna - nádherné hory, čistý vzduch, voda, veľa prírodného bohatstva, ľudia sú veľmi chudobní, nakoľko vláda sa o nich nezaujíma.

AIC/ misia UKRAJINA – projekt vývarovne pre chudobných na Bukovine: 5000 €

 • rozvoz potravín a jedla chudobným
 • plat kuchárky
 • čistiace prostriedky
 • palivo, elektrina plyn
 • lieky

Projekt NZ SKL vedie p. Vasiľ Zynič CM, ktorý spolupracuje aj so sestrami Dcéry kresťanskej lásky. Okrem vývarovne pre najchudobnejších sa venuje aj práci s deťmi a mládežou. Počas vojny na Ukrajine pomáha aj vnútorným presídlencom, najmä potravinami.

MISEVI – Vincentskí laickí misionári: 2 870,40 €

 • letenky
 • pohonné hmoty
 • režijné náklady (telefón, pošta, tlač, banka)
 • misie a akcie

Vincentskí laickí misionári pomáhali po začatí vojny pri ukrajinských hraniciach, organizovali tábory pre rómske deti, zbierky. Formovali nových členov a vypomáhali na ľudových misiách pátrom lazaristom.

Po vypuknutí vojny na Ukrajine sme cez Misijnú spoločnosť sv. Vincenta de Paul poslali na Ukrajinu finančné prostriedky - 56 940 €
Na Ukrajinu Bukovinu sme cez Misijnú spoločnosť sv. Vincenta de Paul poslali - 5 000 €
Misevi  cez De Paul Slovensko poslalo do Odesy potravinovú pomoc vo výške - 5 800 €

Od vypuknutia vojny posielame na Ukrajinu 1-2 kamióny týždenne s humanitárnou pomocou.  Finančné prostriedky boli použité zväčša na nákup potravín, liekov a pohonných hmôt.

Vyúčtovanie a predbežná správa o zbierke z 15. ročníka BPH

Národné združenie Spolkov kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul na Slovensku predložilo ministerstvu vnútra vyúčtovanie a predbežnú správu o 15. ročníku zbierky.

Vyúčtovanie a predbežná správa o zbierke Predbežná a záverečná správa verejnej zbierky - vyhodnotenie

Vyúčtovanie a predbežná správa o zbierke Predbežná a záverečná správa zbierky 2021

Vincentská rodina organizuje 16. ročník zbierky

  

Stránky

Mediálni partneri

Partner LUX televízia  Partner Rádio LUMEN  Partner Katolícke noviny  Partner Darcovská SMS ZACHEJ.sk

Sponzori

Sponzor Tlačiareň Kubík Sponzor Varínska tlačiareň