O Haiti

 • Jedna z najchudobnejších krajín na svete
 • Najchudobnejšia krajina z krajín Latinskej Ameriky
 • Ťažko skúšaná krajina, ktorú 12. januára 2010 zasiahlo zemetrasenie
 • Táto tropická krajina pozná len dve ročné obdobia: obdobie sucha a obdobie dažďov. Ostrov často zasahujú cyklóny
 • Vysoká pôrodnosť a vysoká úmrtnosť detí v dôsledku podvýživy a bežne liečiteľných infekčných ochorení

Prečítajte si list z Haiti o aktuálnej situácii na Haiti, odsestry Gladys Orjuela, dcéry kresťanskej lásky, ktorá tam pôsobí (list doručený na Slovensko v septembri 2012)

list z Haiti o aktuálnej situácii na Haiti

Prezentácia z práce sestier na Haiti.

Ako sestry pomáhajú chudobným pri boji s cholerou

Prezentácia o situácii na Haiti s fotografiami zo zemetrasenia.

Posledné štatistické údaje z r. 2009 pred zemetrasením:

Počet obyvateľov: 9 035 536
Rozloha: 27 750 km2
Hlavné mesto: Port-au-Prince
Úradný jazyk: francúzsky a kreolský (domorodý)
Náboženstvo: 80 % katolíkov, 10 % sekta Voodoo
Životnosť: muži 50 rokov a ženy 51 rokov
Podnebie: tropické s 2 ročnými obdobiami sucha a dažďov a častými uragánmi a cyklónmi

O rozvoj krajiny sa pričiňujú mnohí kňazi a rehoľné spoločenstvá, medzi nimi aj sestry zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul (ľudovo nazývané: Vincentky), prítomné na Haiti od r. 1973. Prvé dcéry kresťanskej lásky (DKL) prišli zo Španielska. V súčasnosti tam pôsobí 33 sestier, z ktorých je 13 domorodých a ostatné pochádzajú z 9 rôznych krajín sveta (Španielsko, Taliansko, Brazília, Mexiko, Porto Riko, Salvador, Kolumbia, Poľsko, Slovensko). 

Veľké zemetrasenie bolo iba ďalším veľkým úderom pre ostrovnú krajinu, ktorú aj predtým trápila bieda a hlad. Slováci svoj záujem o pomoc Haiti dokazovali dávno pred zemetrasením, ktoré na biedu a naliehavosť pomoci upozornilo celý svet. Potvrdzuje to aj zbierka Boj proti hladu, ktorá mala už pred zemetrasením za sebou niekoľko úspešných ročníkov, v ktorých sme podporovali najmä sestričky Vincentky v haitskej provincii.

Provincia Haiti má 5 komunít:

1. Misia Panny Márie zázračnej medaily – „Mária Magdaléna“:

Do tejto misie patrí:

 •  Zdravotnícke centrum – zdravotné stredisko – kde denne konzultujú (vyšetria) viac ako 250 veľmi chudobných ľudí. Zdravotné stredisko a lekáreň žiadajú od chorých zaplatiť iba v symbolickej cene, a to len preto, aby sa im nedávalo úplne všetko. Ale pre lekáreň je veľmi veľmi ťažké nahradiť to (doplniť to).
 •  Program pre postihnutých na aids a tuberkulózu (je ich veľmi veľa). Týmto chorým sa rozdávajú potraviny. V tejto zóne bývajú veľmi často epidémie malárie a brušného týfusu.
 •  Denný stacionár pre starých ľudí (60 osôb), s možnosťou kantíny – jedného jedla za deň, k čomu patrí aj roznáška jedla do domov, do príbytkov tých, ktorí sú veľmi chorí.
 •  Škola pre deti v ťažkostiach, pre deti z ulice, pre deti, ktoré prepadli v škole... Je to asi pre 60 žiakov, ktorým každý deň dávajú v škole jedlo. Pre mnohé z nich je to jediná strava, ktorú v ten deň dostanú.

Zóna, v ktorej sa nachádza táto misia, bola veľmi postihnutá cyklónmi v mesiaci septembri 2008. V tejto zóne sú stovky domov zničených, zrúcaných, poškodených alebo odnesených vodou. Stovky rodín stratili všetko. Komunita pomáhala poškodeným a chorým tejto zaplavenej zóny počas viacerých týždňov.
Je urgentné opraviť alebo znovu postaviť tieto domčeky. Ale ľudia nemajú prostriedky. Komunita situáciu mapuje, aby sme videli, kto je v najväčšej núdzi, navštevujeme hlavne rodiny s viacerými deťmi alebo starými ľuďmi, chorými alebo hendikepovanými, aby sme im pomohli opraviť alebo znovu postaviť malé domčeky.

Provincia Haiti má 5 komunít

2. Misia Panny Márie Prozreteľnosti – „Cité Soleil“

Misia „Cité Soleil“ sa nachádza vo veľkej barakovej kolónii. Ide o najväčšie nakopenie drobných barakov (domčekov, ak sa to vôbec dá nazvať domčekom) v rámci krajiny i celej latinskej Ameriky. Do tejto misie patrí: 
(viac ako 1300 jedál denne je vydávaných v tejto misii).

 •  Materská škôlka pre 400 žiačikov d 3 do 5 rokov.
 •  Základná škola 1. a 2. cyklu (1. až 6. ročník) s približne 650 žiakmi. Všetci žiaci sú z veľmi chudobných rodín. Všetci jedia v škole, majú jedno teplé jedlo denne. Všetci profesori a personál majú tiež zabezpečené jedlo v škole. Najmenším deťom dáva škola aj raňajky. Pre mnohých z týchto žiakov je to jediné jedlo v ten deň. Všetci žiaci dostávajú knihy a uniformy a to vďaka patronátnemu programu a pomoci priateľov mimo tejto krajiny.
 •  Zdravotné stredisko – s možnosťou konzultácie a poradenstva pred narodením a po narodení dieťaťa a s poskytovaním pomoci maličkým deťom. Viac ako 250 matiek s deťmi nachádzajú v tomto stredisku ošetrovateľskú pomoc, tiež je tu lekáreň a laboratórium, s cenou veľmi symbolickou.
 •  Stredisko výživy pre deti podvýživené (asi 60 detí), ktoré tam zostanú určitú časť dňa, počas ktorej sa im viackrát podáva jedlo.
 •  Program pre postihnutých na aids a tuberkulózu, s podporou výživy.
 •  Sociálna práca pre zlepšenie vyživovacích podmienok pre približne 100 starých ľudí.
 •  Stredisko na zlepšenie postavenia žien, s ich spoluprácou: miestnosť na šitie, vyšívanie, dielňa pre remeselnícke práce, atď... Viac ako 150 matiek žije z tejto práce. Viaceré z nich sú matkami detí našej školy alebo vyživovacieho strediska.

Misia Panny Márie Prozreteľnosti – „Cité Soleil“

3. Misia Jána Pavla II. – Fleurie Tabarre

Do tejto misie patrí:

 • Materská škôlka pre 130 žiakov od 3 do 5 rokov
 • Základná škola 1. a 2. cyklu pre 400 žiakov
 • Základná škola 3. cyklu (7. až 9. ročník) so 125 žiakmi. Všetci títo žiaci, ako aj profesori a personál, sa raz denne stravujú v škole. Najmenším deťom škola poskytuje aj raňajky, skôr ako začne vyučovanie. V tejto škole Jána Pavla II. sa denne vydáva okolo 700 obedov.
 • Škola analfabetizácie pre mladých a dospelých so 165 žiakmi. Jednou z najväčších ťažkostí pre nás v súčasnosti je finančne udržať školu 3. cyklu (6. až 9. ročník) a školu analfabetizácie pre mladých a dospelých.
 • Sociálna služba s rozdeľovaním surového jedla 160 rodinám (starí ľudia, chorí – aids, tuberkulóza..., hendikepovaní). Každý týždeň dielo používa asi 1.500 US na tento program výživy.
 • Patronát nad viacerými žiakmi v iných školách, hlavne v odborných školách alebo v klasických školách, ktorých veľmi chudobní žiaci nemôžu prísť do našich škôl kvôli vzdialenosti.
 • Dispenzár (zdravotnícke stredisko, ošetrovňa) kresťanského spoločenstva, kde pracuje jedna DKL, z ktorého profituje asi 500 chudobných rodín.
 • Sociálna práca pre zabezpečenie prenájmu jednej miestnosti v domoch pre osoby choré, staré, hendikepované, atď. Vďaka tomuto programu sa pomáha asi 15 rodinám.
 • Program liečebnej pomoci pre vykonávanie analýz v laboratóriách a inej zdravotníckej pomoci ľuďom veľmi chudobným, hendikepovaným, atď.

Misia Jána Pavla II. – Fleurie Tabarre

4. Misia Jána Gabriela Perboyre (Perboára) v Gonaives (Gonaiv)

Táto misia udržuje (má na starosti):

 • Materskú škôlku pre 100 žiakov od 3 do 5 rokov
 • Základnú školu 1. a 2. cyklu s 202 žiakmi
 • Vyživovacie stredisko pre 20 starých ľudí

Dielo sa nachádza v barakovej časti Gonaives – Raboteau (Rabotó). Všetci žiaci sú z veľmi chudobných rodín.
Mesto Gonaives bolo úplne zaplavené počas cyklónov, ktoré sa prehnali krajinou v mesiaci septembri 2008. Naša škola všetko stratila: knihy, archívy, nábytok, generátor, atď. Rodiny žiakov tiež prišli o všetko.
Mesto takmer vôbec neexistuje. Domy zrúcané, zničené, poškodené, prepadnuté do zeme poukazujú až do dnešného dňa na to, že mnohí ľudia boli nútení odtiaľ odísť alebo zostali bývať v takýchto domčekoch pod úrovňou chudoby.
. Aby sme mohli otvoriť školu aspoň v novembri, bolo potrebné zabezpečiť: knihy, uniformy, topánky, tašky, stravu, atď... atď...
Jednou z najurgentnejších potrieb v Gonaives stále zostáva strava. Ľudia nemajú čo jesť. A tiež potrebujú pomôcť pri čistení domčekov, oslobodiť ich od bahna a opraviť ich, znovu postaviť alebo ich preniesť na bezpečnejšie miesto, kde by boli lepšie uchránené pred cyklónmi.
V Gonaives sa naša komunita tiež snaží vyhľadávať najurgentnejšie prípady, hlavne rodiny, v ktorých sú malé deti alebo starí ľudia, hendikepovaní, aby sme im pomohli opraviť alebo znovu postaviť malé domčeky.

Misia Jána Gabriela Perboyre (Perboára) v Gonaives (Gonaiv)

5. Misia sv. Vincenta de Paul – v „Perière – Thomazeau“

Táto misia vznikla iba nedávno. Zdravotnícka a sociálna služba tam napreduje malými krôčikmi, lebo na tomto mieste treba dobre poznať mentalitu ľudí a konkrétne potreby skôr, než by sme medzi ľuďmi začali nejakú službu.
Toto dielo sa nachádza v zóne, ktorá nie je ďaleko od hlavného mesta, ale ide o oblasť úplne izolovanú, opustenú, odtrhnutú od akejkoľvek komunikácie a dopravy, hlavne v čase cyklónov a dažďov. V tomto kraji je veľa vody, ktorá ničí a poškodzuje cesty, čo znemožňuje cirkuláciu, dokonca i na pešo, preto je ťažké zlepšovať tam život.

Misia sv. Vincenta de Paul – v „Perière – Thomazeau“

Misia sv. Vincenta de Paul – v „Perière – Thomazeau“

Pokúsili sme sa ukázať vám trochu reality z diel DKL na Haiti. Aj vy môžete pomôcť týmto ľuďom v núdzi svojimi modlitbami, obetami alebo finančným príspevkom.

„Najšťastnejší som vtedy, keď môžem slúžiť chudobným.“

Mediálni partneri

Partner LUX televízia  Partner Rádio LUMEN  Partner Katolícke noviny  Partner Darcovská SMS ZACHEJ.sk

Sponzori

Sponzor Tlačiareň Kubík Sponzor Varínska tlačiareň