Albánsko

Je  hospodársky slabo rozvinutá krajina v juhovýchodnej Európe na Balkánskom polostrove. Rozloha je 28 748km2

Nachádza sa na mieste, kde sa stretávajú tri veľké náboženstvá – sunnitský islam, rímsky katolicizmus a pravoslávie.

katolíci: 10, 03%

Sestry  satmárky tu pôsobia od r. 2009. Do Albánska prišli na prelome septembra a októbra tri sestry: s. Vincenta, s. Antónia a s. Luciana. Tohto času sú tam stále tri sestry: s. Vincenta (ako stálica) a sestry Fabiána a Benjamína. 

Žijú v meste Bushkash.
Vydávajú svedectvo kresťanského života v prevažne moslimskej krajine, ktorá trpí veľkou chudobou. Pomáhajú miestnemu kňazovi v katechéze a pri liturgických sláveniach, robia stretnutia s mládežou a projekty, ktoré umožnia ľuďom získavať prostriedky na živobytie, (kurz šitia, kúpa kôz na chov, ovocných stromčekov na sadenie a pod.). Vďaka projektu vincentínskej rodiny na Slovensku Boj proti hladu, prinášajú pomoc tým najchudobnejším ľuďom na vidieku v širokej škále materiálnej pomoci.

Mediálni partneri

Partner LUX televízia  Partner Rádio LUMEN  Partner Katolícke noviny  Partner Darcovská SMS ZACHEJ.sk

Sponzori

Sponzor Tlačiareň Kubík Sponzor Varínska tlačiareň