Misevi

Misevi popri aktivitách v zahraničí a činnosti na Slovensku

Misevi popri aktivitách v zahraničí a činnosti na Slovensku, bolo spoluorganizátorom detských táborov vo Veľkom Blhu a v Starej Boleslavi. Išlo o dvojtýždňové tábory rozdelené na dievčatá a chlapcov, alebo mladšie a staršie deti. Deti z rómskych rodín dali svojím temperamentným správaním naozaj zabrať. Preto bolo na mieste vymýšľať jednu činnosť za druhou a tým udržať ich pozornosť a aktivitu:). O duchovnú podporu sa spolu s nami starali miestni kňazi a sestričky.
Monika Debnárová

Svedectvá misionárov - vincentská laická misonárka Anastázia

Anastázia, vincentská laická misonárka zo  Slovenska:

„Človek nemôže vyčkávať so založenými rukami. Božie kráľovstvo je ako šíre more – treba nám rozprestrieť siete. Je ako vzácna perla – ale túto perlu musíme nájsť my. Božie kráľovstvo je ako skrytý poklad – no my ho musíme vykopať.“

Táto krásna a jasná výzva, vyslovená kedysi svätým Tomášom Akvinským, vo mne ešte viac roznietila moju dlhoročnú túžbu po misiách, ktorá bola určite vnuknutím Ducha Svätého a postupne vo mne zrela. Zaujala ma o to viac ako archeologičku, ktorá chcela stále vykopávať poklady sveta. A myslím, že ten najväčší poklad života a najvzácnejšiu perlu sa mi podarilo nájsť. Pracovala som na Božej roli, pre Božie kráľovstvo, poslaná do sveta hlásať evanjelium. Tou roľou sa mi stal Honduras. Som vďačná Bohu za 9 mesiacov, kedy som tam mohla rozprestierať siete alebo sa o to aspoň snažiť, hľadať a nachádzať, dávať a dostávať. Dávajme aj my to, čo dať môžeme. Aj ľudia na Hondurase dávali, hoci sami veľa nemali. Čoho mali dostatok, bola dobrá nálada a dôvera v Božiu moc a starostlivosť.

Na Božej roli je práce stále dosť, pracujme na nej každý tým spôsobom, aký je nám vnuknutý. 

Anastázia

Svedectvá misionárov - vincentský laický misionár Lucia

Lucia- vincentský laický misionár- misia Honduras

Volám sa Lucka a bola som na misiách na Hondurase, kde som strávila krásnych 9 mesiacov. Bol to pre mňa nesmierne požehnaný čas, počas ktorého som prvýkrát naozaj pocítila, že Boh ma ľúbi bez podmienok a že má pre mňa pripravené nádherné veci :)

Na misie som sa rozhodla ísť, pretože som počas formácie v MiSeVi pocítila hlbokú a úprimnú túžbu darovať rok z môjho života Bohu a službe chudobným. On dal za mňa celý život. Povedala som si, že môj rok na misii, môže byť odpoveďou na Božiu lásku ku mne.

Svedectvá misionárov - dve misijné vincentské dobrovoľníčky Lucku a Inku

Na záver vám ešte predstavujeme dve misijné vincentské dobrovoľníčky: Lucku a Inku, obidve boli na Hondurase.

Ingrid Konigová- Misevi:

Na misiách som bola osem mesiacov. Cítila som Božie volanie, ani sama neviem prečo.... veď aj na Slovensku je dosť chudobných ľudí. Ale skrátka- musela som odísť.... zahorelo mi srdce. Myslím, že tam bola túžba opustiť všetko, ako sa píše v evanjeliu.

Na Hodnurase sa veľa vecí robí úplne inak. Jednoduché činnosti, ako npr. počítanie na prstoch, ale aj iné zvyky....nikdy by mi nenapadlo, že to niekto robí inak, ako myJ

Lucia Fusková- Misievi:

Na misiách som bola tri mesiace.  Túžila som na vlastnej koži zažiť chudobu a pomáhať tam, kde je to potrebné. Stále mám tú túžbu, no momentálne „misionárčim“ vo svojej rodine a venujem sa malej dcérke.

Na Hondurase ma prekvapila rozmanitosť, kultúra, viera, život, jednoduchosť a čas.

Vyúčtovanie projektov MISEVI 2018-2019

Projekty boli podporené sumou odoslanou na DMS: 2446,08€

Formácia laických misijných dobrovoľníkov

  • Formačná príprava: 10 víkendových formačných stretnutí za rok, duchovné cvičenia
  • Misijné kríže a prvú misiu: prijali na Honduras, Haiti, Mozambik aj na Slovensko
  • Náklady na dobrovoľnícku službu: sociálne a zdravotné poistenie, letenky, poplatky spojené s vycestovaním, očkovania
  • Misijné omše ( témy- misie v Rusku, Južnom Sudáne, Haiti, Čade, Rwande, Azerbajdžane, Peru, Hondurase, na Slovensku)

Momentálne sú na ročnej misii v Hondurase 3 členky MiSeVi:   Batoryová Jana, Königová Ingrid a Hamadejová Anastázia

Mediálni partneri

Partner LUX televízia  Partner Rádio LUMEN  Partner Katolícke noviny  Partner Darcovská SMS ZACHEJ.sk

Sponzori

Sponzor Tlačiareň Kubík Sponzor Varínska tlačiareň