Slovensko

Nakoľko rešpektujeme ochranu súkromia ľudí, ktorí sú v horšej finančnej situácii, neuverejňujeme žiadne fotografie z projektov zo Slovenska.

Sestry DKL pomáhajú na Slovensku

Otec rodiny prišiel o zamestnanie, momentálne je bez podpory. Matka sa stará o druhorodenú dcéru, ktorá je autistka a potrebuje permanentnú starostlivosť. Najstarší syn utrpel úraz nohy, ktorý bude vyžadovať dlhodobú liečbu. Najmladšia dcéra je slobodná matka s 1,5 ročným dieťaťom. Celá rodina býva spolu v trojizbovom byte. Pomoc sa zrealizovala nákupom základných potravín.

Potravinová pomoc bola poskytnutá aj rozvedenej matke so 4 deťmi, ktorá je samoživiteľka a manžel neplatí na deti výživné. 

Rodina je v hmotnej núdzi, matka poberá materskú, otec síce  pracuje, no majú 6 detí – 4 školopovinné. Jedno dieťa je s oneskoreným vývojom a jedno dieťa s downovým syndrómom a chorým srdcom. Pomoc sa realizovala mesačne nákupom potravín.

 

Sr. Renáta DKL Slovensko

Už druhý rok prežívam pekné chvíle, keď prebieha zbierka Boj proti hladu.  Najskôr som si myslela, že sa ma to netýka, keďže som dlhšie doma a opatrujem mamičku . Ale- začalo to, ani neviem ako. Bola to Božia práca a dielo Panny Márie, pretože to išlo samé.V našej dedinke Rajčany dve dobrovoľníčky napiekli množstvo medovníkových srdiečok a „zohratý tím“ zložený z organistky a dvoch súrodencov, balil u nás srdiečka.  Pri predaji mi pomáhal aj náš miništrant Peter. Bol vždy k dispozícii, kedykoľvek som si zmyslela ísť predávať. 

Služba chudobným počas koronavírusu

Prežívali sme mimoriadne obdobie spôsobené koronavírusom, ktorý zastavil bežný život nielen na Slovensku, ale aj v celom svete.

Počas karantény sa pre službu bezdomovcom v Nitre prihlásili  2 sestry  Dcéry kresťanskej lásky (DKL). Videli a cítili potrebu pomôcť ľudom bez domova, ktorí nemajú kde zostať, aby sa chránili pred vírusom.

Pri zachovaní všetkých potrebných hygienických požiadaviek: rúška, rukavice, dezinfekcia, zachovaný odstup a aby sa nezhromažďovali, začali na ulicu prinášať teplú polievku v jednorazových pohároch, chlieb, niekedy s pomazánkou a čisté rúška. Niektorým bolo potrebné ošetriť rany. V nedeľu varili polievku aj pre ľudí v útulku sv. Rafaela a k nej na ulicu pridávali aj kávu a sladkosť.

Pomáhali im rôzni dobrodinci , členovia vincentskej rodiny zo Spolku sv. Vincenta, Združenia zázračnej medaily, ktorí keď sa dozvedeli o tejto službe, poslali rukavice, dezinfekčné, rúška, oblečenie, potraviny, peniaze a zaplatili poháre. Pravidelné polievky počas koronakrízy boli financované zo zbierky Boj proti hladu.

Stránky

Mediálni partneri

Partner LUX televízia  Partner Rádio LUMEN  Partner Katolícke noviny  Partner Darcovská SMS ZACHEJ.sk

Sponzori

Sponzor Tlačiareň Kubík Sponzor Varínska tlačiareň