Ukrajina

Ukrajina- Bukovina

Projekty NZ SKL pokračujú na Bukovine aj naďalej. Po pátrovi Dodrovi ich prevzal p. Vasiľ Zynič, ktorý spolupracuje aj zo sestričkami Dcérami kresťanskej lásky. Spolu chodia po chudobných,  roznášajú im potraviny, lásku a starostlivosť.

Ukrajina a Covid

„Situácia na Ukrajine nie je najlepšia. Ľudia sa väčšinou liečia doma- domácimi receptami ako sú cibuľa, cesnak, pretože keď ide človek do nemocnice potrebuje mať peniaze. Je príslovie: „Chceš zomrieť, choď do nemocnice.“ Tiež sa šíria rôzne konšpiračné teórie.  Ľudia obmedzenia neprijímajú, nechcú nosiť rúška, preto sa choroba dosť šíri.“ vraví p. Nikolaj Dodra, ktorý sa na Ukrajine v časti Bukovina staral o vývarovňu pre chudobných a dlhé roky pracoval s mládežou. Jeho projekty sa zo zbierky Boj proti hladu každý rok podporujú sumou 5000€.  Od októbra tohto roka páter pôsobí na Slovensku, no jeho projekty na Ukrajine pokračujú ďalej. Prevzal ich po ňom p. Vasiľ Zinič.

„V mene všetkých, ktorí zakúsili pomoc v daných projektoch,  z úprimného srdca ďakujem a pamätám na nich vo svojich modlitbách“ vraví o. Nikolaj.

Situácia na Ukrajine- Svaľava

Sestry DKL pomáhajú aj vnútorným presídlencom, ktorí museli opustiť svoje domovy na Donbase kvôli vojne, a presunuli sa na Zakarpatie.

Okrem iných pomáhali aj dvom ľuďom- žene a mužovi v dôchodkovom veku. Pravidelne ich podporovali najmä potravinami, liekmi či oblečením. Videli ich serióznosť a húževnatosť, snahu zabezpečiť si živobytie tak ako je to možné - zberom, sušením a predajom lesných plodov, pestovaním zeleniny pre vlastnú potrebu.

Na jeseň minulého roku pani vážne ochorela a tak sa podpora liekmi stala nevyhnutná.  Podstúpila niekoľko hospitalizácií, no v tomto roku vážnej chorobe nakoniec podľahla. Pán sa o ňu príkladne staral počas celej choroby, až do jej smrti, nehľadiac na svoje vážne zdravotné problémy.

Vyučtovanie je spoločné pre RUSKO a UKRAJINU 2018-2019

Minulý ročník bolo podporené sumou 69 000€ (vyučtovanie je spoločné pre RUSKO a UKRAJINU pretože ide o jednu provinciu sestričiek DKL)

Dlhodobo podporované projekty:

  • zabezpečenie potravín a liekov
  • starostlivosť o  chorých na TBC ,bezdomovcov, deti ulice a mládež
  • pomoc utečencom vojnou zasiahnutých oblastí (dočasné ubytovanie, pomoc pri hľadaní práce)
  • podpora v drobnom podnikaní (kúpa kravy, zaplatenie elektriky, plynu, pohonných hmôt)

Ukrajina – Bukovina, projekt NZ SKL : podporené každoročne sumou 5000€ : vývarovňa pre chudobných + práca s mládežou – vedie páter Nikolaj Dodra
 

Páter Nikolaj Dodra: Ukrajina – Bukovina - vývarovňa pre chudobných

V našej kuchyni varíme ľuďom, ktorí sú starí, chorí, sociálne odkázaní a nemôžu si sami pomôcť. Tým potom obedy odvážame domov. Máme tu aj pračky, kde im perieme veci. Mládež, chudobných a chorých navštevujú sestry DKL po domoch. Robíme tiež rôzne akcie s deťmi: schádzajú sa tu na duchovných cvičeniach a voľnočasových aktivitách. Stretávajú sa tu aj panie AIC z Bukoviny, ktoré  pečú na Vianoce, Veľkú noc, odpustové slávnosti...
Ďakujeme za pomoc zbierke Boj proti hladu

 

BPH Ukrajina Bukovina 2016

Kuchyňa sv. Vincenta na Ukrajine  funguje vďaka dobrodincom zo Slovenska. Rozdávajú sa tam obedy bez ohľadu na náboženskú príslušnosť. Môžu sa tu zohriať, oprať si veci a dostať lekársku starostlivosť. Niektorí ľudia si však nemôžu sami prísť pre jedlo, z rôznych príčin: choroba, pokročilý vek. Takýmto ľuďom privážajú jedlo domov. Ľudia sú vďační za materiálnu pomoc, obedy ale najvďačnejší sú za možnosť porozprávať sa. Vtedy sa necítia byť takí osamelí. Obedy roznášajú sestričky a aj takýmto spôsobom sa starajú o starých a chorých ľudí.

Mediálni partneri

Partner LUX televízia  Partner Rádio LUMEN  Partner Katolícke noviny  Partner Darcovská SMS

Sponzori

Sponzor Tlačiareň Kubík