Ukrajina

Ukrajina, Storozhynets

24. februára 2022 sa svet zmenil. Vojna na Ukrajine priniesla mnohým ľuďom veľa smútku. Nemali sme čas vyliečiť sa z koronavírusovej pandémie, ktorá zasiahla celý svet, keď k nám prišla vojna. Táto vojna priniesla oveľa viac biedy ako covid. 

 Vojna zasiahla každého inak. Jej dôsledky pociťujú všetci, nielen Ukrajinci, ale celý svet. Vojna pokračuje a rovnako pokračuje  v činnosti aj „Dom sv. Vincenta“: pripravujú a rozdávajú sa obedy pre chudobných, stretávajú sa tam mladí ľudia, modlia sa členovia vincentskej rodiny.  Tento dom sa stal útočiskom pre utečencov,  miestom stretnutia a pomoci tým, ktorí to v týchto ťažkých časoch potrebujú. Chudobných, chorých, ľudí v núdzi nie je menej a oni  stále potrebujú našu pomoc. A my sa snažíme zo všetkých síl nesklamať. 

Ďakujeme Pánu Bohu za každú pomoc, ktorú nám posiela a prostredníctvom ktorej môže náš projekt fungovať. Nech dobrý Boh odmení všetkých ľudí dobrej vôle, stonásobne. Ďakujem zo srdca za akúkoľvek pomoc.

Otec Vasiľ CM

Svedectvá misionárov - Sr. Janina DKL z Ukrajiny

Osamelí starší ľudia (ktorým slúžime) boli vychovaní v komunistickom režime. Po jeho rozpade stratili všetko a nemali silu a schopnosť znovu vstať. Často sa cítia nepotrební pre spoločnosť, aj pre svojich príbuzných. Ich deti si založili vlastné rodiny a niektorí bývajú ďaleko v Rusku. Vtedy sa to  považovalo za dobrú perspektívu, no dnes je to veľmi ďaleko, aby prišli za svojimi príbuznými.

Od začiatku pandémie sa stav samotných ľudí výrazne zhoršil, nemajú fyzické a materiálne možnosti ísť do obchodu sami. Všetko zdraželo a minimálny dôchodok zostáva na úrovni 53 Euro.

Marián (86 r.) a Raisa (86 r.) už dva roky neopúšťajú byt na druhom poschodí. V byte nemajú plyn, vodu ani kúpeľňu. Pár nemal deti. Marián pracoval ako pozorovateľ, Raisa pracovala ako zdravotníčka 40 rokov a dnes poberá minimálny dôchodok. Z dôvodu choroby a veku nie sú schopní sami si ani uvariť obed.

Nina už 15 rokov neopustila prah svojho domova, bojí sa svojich príbuzných (kvôli psychike), je postihnutá s poruchami pohybového aparátu. To, že bola veľa rokov sama, ovplyvnilo aj jej duševné zdravie.

Lisa leží takmer 10 rokov, má syna alkoholika, chodí iba na toaletu, nedokáže sama variť a na zohriatie potrebuje pomoc svojho syna, ktorú nie vždy môže dostať.

Prichádzame nielen s teplým obedom, ale aj s lekárskou starostlivosťou, rozhovorom,  milým prístupom, aj napriek zlým podmienkam. Ide o ľudí, ktorí nemôžu dostať sociálnu pomoc od mesta, pretože nie sú osamotení, lebo oficiálne majú niekoho blízkeho. V kresťanskom duchu sa im snažíme pomáhať predovšetkým preto, aby mohli dôstojne prežiť svoju starobu.

Ďakujeme Bohu, že existujú ľudia, ktorí sa snažia pomáhať.  Naďalej prosíme Nebeského Otecka, aby podporoval náš projekt. Ďakujeme tiež všetkým dobrodincom, nech milosrdný Boh odmení vaše úsilie stonásobne.

sr. Janina DKL

Svedectvá misionárov - P. Vasiľ Zynič CM – správca „Domu sv. Vincenta“ v meste Storoznynets na Ukrajine

„Dom sv. Vincenta“ funguje už asi 20 rokov, ja v ňom pôsobím približne rok, prebral som správu po p. Nikolajovi Dodrovi CM.

Tento dom tu nazývajú aj „kuchyňa pre chudobných“.

Je to tak. Pripravujeme obedy pre chudobných, osamelých a núdznych. Slúži tiež ako miesto stretnutia mladých ľudí, Združenie mariánskej mládeže, farské skupiny a  Spolky kresťanskej lásky (AIC).

Pomáhame najmä starším osobám, ktoré sú v núdzi. Každý z nich má svoj vlastný životný príbeh: niekto nemal deti a teraz sa o neho nemá kto postarať. Niekomu deti zomreli skôr ako oni. A niekto sa nedokázal dostať zo životných problémov a závislostí, hlavne od alkoholu.

A teraz sa k tomu pridali aj problémy s koronavírusom.

Snažíme sa byť pri týchto ľuďoch v ich vysokom veku a chorobe. Vďaka dobrodincom, službe kňazov lazaristov, sestier Dcér Kresťanskej Lásky a Spolkom kresťanskej lásky sa im môže poskytnúť aspoň nejaká útecha. Pre nich je to veľká pomoc...najmä, že si ich niekto všimol, spomenul si na nich...

Úprimne všetkým ďakujem:  niekto finančne podporí projekt a niekto ho realizuje na mieste.  Takto spoločne pomáhame ľuďom v núdzi.

U nás na Ukrajine je príslovie: „Od každého po nitke – chudobnému na košeľu…“  Spolu hľadáme tieto „nitky“, ktoré by mohli pomôcť chudobným,  uvedomujúc si, že pre jedného človeka je to ťažké....no spoločne môžeme pomôcť veľmi veľa.

 A  o takýto BOJ PROTI HLADU ide.  Aby ľudia nielenže nezomreli od hladu, ale aby cítili, že nie sú sami, pretože existujú ľudia, ktorým nie sú ľahostajní. 

p. Vasiľ Zynič, lazarista

Ukrajina- Bukovina

Projekty NZ SKL pokračujú na Bukovine aj naďalej. Po pátrovi Dodrovi ich prevzal p. Vasiľ Zynič, ktorý spolupracuje aj zo sestričkami Dcérami kresťanskej lásky. Spolu chodia po chudobných,  roznášajú im potraviny, lásku a starostlivosť.

Ukrajina a Covid

„Situácia na Ukrajine nie je najlepšia. Ľudia sa väčšinou liečia doma- domácimi receptami ako sú cibuľa, cesnak, pretože keď ide človek do nemocnice potrebuje mať peniaze. Je príslovie: „Chceš zomrieť, choď do nemocnice.“ Tiež sa šíria rôzne konšpiračné teórie.  Ľudia obmedzenia neprijímajú, nechcú nosiť rúška, preto sa choroba dosť šíri.“ vraví p. Nikolaj Dodra, ktorý sa na Ukrajine v časti Bukovina staral o vývarovňu pre chudobných a dlhé roky pracoval s mládežou. Jeho projekty sa zo zbierky Boj proti hladu každý rok podporujú sumou 5000€.  Od októbra tohto roka páter pôsobí na Slovensku, no jeho projekty na Ukrajine pokračujú ďalej. Prevzal ich po ňom p. Vasiľ Zinič.

„V mene všetkých, ktorí zakúsili pomoc v daných projektoch,  z úprimného srdca ďakujem a pamätám na nich vo svojich modlitbách“ vraví o. Nikolaj.

Situácia na Ukrajine- Svaľava

Sestry DKL pomáhajú aj vnútorným presídlencom, ktorí museli opustiť svoje domovy na Donbase kvôli vojne, a presunuli sa na Zakarpatie.

Okrem iných pomáhali aj dvom ľuďom- žene a mužovi v dôchodkovom veku. Pravidelne ich podporovali najmä potravinami, liekmi či oblečením. Videli ich serióznosť a húževnatosť, snahu zabezpečiť si živobytie tak ako je to možné - zberom, sušením a predajom lesných plodov, pestovaním zeleniny pre vlastnú potrebu.

Na jeseň minulého roku pani vážne ochorela a tak sa podpora liekmi stala nevyhnutná.  Podstúpila niekoľko hospitalizácií, no v tomto roku vážnej chorobe nakoniec podľahla. Pán sa o ňu príkladne staral počas celej choroby, až do jej smrti, nehľadiac na svoje vážne zdravotné problémy.

Vyučtovanie je spoločné pre RUSKO a UKRAJINU 2018-2019

Minulý ročník bolo podporené sumou 69 000€ (vyučtovanie je spoločné pre RUSKO a UKRAJINU pretože ide o jednu provinciu sestričiek DKL)

Dlhodobo podporované projekty:

  • zabezpečenie potravín a liekov
  • starostlivosť o  chorých na TBC ,bezdomovcov, deti ulice a mládež
  • pomoc utečencom vojnou zasiahnutých oblastí (dočasné ubytovanie, pomoc pri hľadaní práce)
  • podpora v drobnom podnikaní (kúpa kravy, zaplatenie elektriky, plynu, pohonných hmôt)

Ukrajina – Bukovina, projekt NZ SKL : podporené každoročne sumou 5000€ : vývarovňa pre chudobných + práca s mládežou – vedie páter Nikolaj Dodra
 

Páter Nikolaj Dodra: Ukrajina – Bukovina - vývarovňa pre chudobných

V našej kuchyni varíme ľuďom, ktorí sú starí, chorí, sociálne odkázaní a nemôžu si sami pomôcť. Tým potom obedy odvážame domov. Máme tu aj pračky, kde im perieme veci. Mládež, chudobných a chorých navštevujú sestry DKL po domoch. Robíme tiež rôzne akcie s deťmi: schádzajú sa tu na duchovných cvičeniach a voľnočasových aktivitách. Stretávajú sa tu aj panie AIC z Bukoviny, ktoré  pečú na Vianoce, Veľkú noc, odpustové slávnosti...
Ďakujeme za pomoc zbierke Boj proti hladu

 

BPH Ukrajina Bukovina 2016

Kuchyňa sv. Vincenta na Ukrajine  funguje vďaka dobrodincom zo Slovenska. Rozdávajú sa tam obedy bez ohľadu na náboženskú príslušnosť. Môžu sa tu zohriať, oprať si veci a dostať lekársku starostlivosť. Niektorí ľudia si však nemôžu sami prísť pre jedlo, z rôznych príčin: choroba, pokročilý vek. Takýmto ľuďom privážajú jedlo domov. Ľudia sú vďační za materiálnu pomoc, obedy ale najvďačnejší sú za možnosť porozprávať sa. Vtedy sa necítia byť takí osamelí. Obedy roznášajú sestričky a aj takýmto spôsobom sa starajú o starých a chorých ľudí.

Stránky

Mediálni partneri

Partner LUX televízia  Partner Rádio LUMEN  Partner Katolícke noviny  Partner Darcovská SMS ZACHEJ.sk

Sponzori

Sponzor Tlačiareň Kubík Sponzor Varínska tlačiareň