Haiti

Svedectvo sestry Iliany DKL z Haiti

V roku 2014 som vďaka Božej milosti prišla na Haiti.

Pochádzam z Portorika a u nás v dedine, sa každý rok konali slávnosti na sviatok Sv. Sebastiána. Prichádzali tam aj ľudia z Haiti, aby tam predávali svoj tovar. Moji rodičia od nich vždy kúpili nejaké veci, pretože vedeli, že títo ľudia sú veľmi chudobní. Tieto spomienky sa mi hlboko vryli do pamäte.

Poďakovanie za dar z 14. ročníka SKL na Slovensku pre Haiti

Drahé sestry, dostali sme sumu 28 470,00 €.
 
Uvádzame detaily platby: Prevod suma vo výške 28 470,00 € Neuflize 01/06/2021 28 470,00 €.  Cieľ: dar od SKL Slovensko (Verejná zbierka "Boj proti hladu") pre HAÏTI.
 
Ďakujeme vám, ďakujeme SKL na Slovensku za tento dar v prospech našich misií a za to, že takto podporujete naše sestry a všetkých chudobných, ktorí to na Haiti tak veľmi potrebujú.
 
O tomto dare sme oboznámili provinciálnu ekonómku.
 
Váš štedrý dar je viac ako vítaný a prospeje dielam v tejto oblasti. Sestry, tam kde sú, sa snažia  čo najviac zmierniť utrpenie chudobných a ďakujú vám za vašu pomoc, ktorá je pre ne veľmi vzácna.
 
Ďakujeme, že nám pomáhate, aby sme my mohli pomôcť!
“Dobročinnosť je oheň, ktorý nezhasína...” sv. Vincent de Paul
 
Ešte raz vám ďakujeme a uisťujeme vás o našich modlitbách a čo najsrdečnejšie vás pozdravujeme.
 
Služba misiám
Dcér kresťanskej lásky
Generálny ekonomát
 

Svedectvá misionárov - s. Monica de Juan zo Španielska

Volám sa Monica de Juan, pochádzam zo Španielska. Som Dcéra kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul  25 rokov a ako misionárka na Haiti pôsobím od júna 2011.

Na Haiti som bola najskôr na 3 mesiace v roku 2010 po veľkom zemetrasení z 12. januára. Cítila som, že sa túžim deliť so svojím životm  s bratmi a sestrami v chudobnejších krajinách.  Chcela som, aby moja služba bola knihou, v ktorej by mohli objavovať milujúcu prítomnosť Boha, jeho dobrotu a zaľúbenie.

Už od začiatku mi Pán vyšiel v ústrety - a ako vždy ma prekvapil. Videla som, že práve tí  najchudobnejší mi pomohli priblížiť sa viac k Pánovi. Oni- so svojou vierou, nádejou, radosťou, napriek toľkým ťažkostiam a problémom, ktorým museli v živote čeliť, ma priviedli k objaveniu pravdivosti slov sv. Vincenta de Paul, že „chudobní nás evanjelizujú“. Pomohli mi objaviť skutočnú hodnotu jednoduchých a malých vecí každodenného života: gestá jemnosti, štedrosti, nehy.

Vidieť to, čo je v živote najdôležitejšie: rodina, priateľstvo, láska, ... veci, ktoré niekedy máme a neprikladáme im dostatočný význam a ktoré toľko ľudí nemá šťastie mať:  vodu, svetlo, jedlo, zdravie, vzdelanie ...

Týmito slovami by som sa chcela poďakovať našim priateľom z „Boja proti hladu“, obyvateľom Slovenska, za ich štedrosť a blízkosť s nami a s našou misiou. Vaša podpora nám umožňuje aspoň trochu zmierniť utrpenie a dať nádej našim najchudobnejším bratom a sestrám na Haiti.

Toto gesto, i keď vám sa možno zdá malé, je veľké pred Bohom a robí  tu- na Haiti, zázraky. Dáva možnosť získať lieky pre chorého človeka, jedlo pre podvyživené deti, školské potreby pre deti v škole, pomôcť rodine pri otvorení malého obchodu, alebo kúpiť palivo pre naše auto, aby sme sa s našou mobilnou klinikou mohli dostať do vzdialených oblastí a na odľahlé miesta.

Nepochybujte, potrebujeme vás, aby ste pokračovali v prepožičaní vašich rúk, aby sa Ježiš Kristus mohol aj dnes sprítomniť uprostred tohto trpiaceho sveta. Podporiť „Boj proti hladu“ znamená podporiť život a nádej našich najchudobnejších!

Ďakujeme za vašu spoluprácu !!

Sr. Monica de Juan, DKL 

Svedectvá misionárov - s. Weronika z Poľska

Volám sa sestra Weronika a pochádzam z Poľska.

Prečo som sa stala misionárkou ?

Pred 16 rokmi sa ma dotkli Ježišove slová, ktoré povedal svojim učeníkom: “Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu.” (Mk 16, 15) A po dlhých a ťažkých duchovných bojoch so sebou a s nedostatkom mojej dôvery v Boha som odpovedala na jeho výzvu.

Na misiách na Haiti som viac ako 4 roky a počas tejto doby 4 rokov sa snažím kvitnúť tam, kde ma Boh zasadil, ako to odporúčala sv. Terézia z Avily.

Pred odchodom na Haiti som vedela, že idem do jednej z najchudobnejších krajín sveta. Predstavovala som si tú hroznú biedu, no po mojom príchode som bola milo prekvapená! Haiti je nádherný ostrov. Bola som očarená krásou krajiny:  zázrakom západu a východu slnka, intenzitou svietiacich hviezd, modrou farbou mora, veľkým majestátom hôr, rozmanitosťou tropického ovocia a arómou tradičnej kuchyne.

Nielen príroda potešuje, ale aj ľudia - potomkovia rôznych kmeňov, privezených  pred mnohými rokmi kolonizátormi zo západného pobrežia Afriky, aby tu pracovali ako otroci.

Od začiatku sa mi  veľmi  páčila  ich neustála vôľa tancovať a spievať, napriek každodenným starostiam a ťažkej fyzickej práci. Sú hudobne veľmi nadaní, zruční a vynaliezaví. Všeobecne možno povedať, že majú obrovský potenciál, bohužiaľ, často ho nevyužívajú ani oni sami, ani nikto iný.

Počas práce v “Centre zdravia” v hlavnom meste som mala možnosť stretnúť veľa dobrých  ľudí. Oslovili ma svojím prístupom: npr. bez akýchkoľvek úvah si adoptovali dieťa zosnulej susedy, ktorá kvôli komplikáciám zomrela počas pôrodu. Často to boli chudobní ľudia, alebo ľudia s viacerými deťmi.

Spočiatku som Bohu často kládla otázku: „Prečo si ma, Pane, poslal na tento ostrov? Prečo som tu?” Postupom času som začala chápať, že som tu preto, aby som ľuďom, ktorí tu žijú, ukazovala, akí sú bohatí (samozrejme, nehovorím o materiálnom bohatstve). Koľko im dal Pán, aký veľký potenciál v sebe nosia.  Aby sa dokázali tešiť z týchto darov, byť Bohu za ne vďační a deliť sa s ostatnými. Nikto z nás nie je taký chudobný, aby nemohol obdarovať iného človeka. Stačí aj  úsmevom, dobrým slovom, podaním ruky, modlitbou ...

Svoju osobnú misiu na Haiti som spoznala pri stretnutí s dvomi  jednoduchými ženami  z hôr, z dediny Moulines, ktorú v roku 2016 vážne poškodil hurikán Mathieu. Prišli za nami a  od radosti kričali: „Ako dobre, že ste tu, sestry! Vy ste pre nás znamením nádeje, znamením toho, že Boh nás neopustil!” 

Toto je naše poslanie - byť znakom nádeje, znakom Božej prítomnosti medzi ľuďmi a v nich samých.

Čo najviac potrebujeme ?

 Myslím, že vaše modlitby. Samozrejme, okrem materiálnej pomoci, ktorá je tiež veľmi dôležitá . Aby tento krásny ostrov, ktorý Pán dal človeku, mohol opäť ukázať svoju pravú tvár, plnú slnka, radosti, viery, hudby a tanca, dôvery v Božiu prozreteľnosť a v osobitnú ochranu Panny Márie ustavičnej pomoci – patrónky Haiti.

S. Weronika, Haiti

Svedectvá misionárov - s. Matilde Pichieri, DKL

Pochádzam z Talianska a na Haïti som od 7. augusta 1996. Neskôr som sa na  niekoľko rokov vrátila do Talianska, ale od roku 2003 som tu až doteraz, v rôznych domoch misie.

Musím povedať, že od začiatku povolania som mala túžbu po misiách « AD GENTES ». Po 20 rokoch povolania ma Spoločnosť na moju špeciálnu žiadosť poslala na misie. Miesto určenia :  Haiti.

Priznám sa, že keď som myslela na misie „Ad Gentes”, mala som pred očami Afriku.....

A hľa, prišla som do tejto krásnej krajiny, ktorá sa vyznačuje africkými charakteristikami : farbou kože, typickými obradmi, tradíciami...

Pre mňa je všetko mimoriadne a všetko treba objaviť (hoci pred príchodom na misiu som mala možnosť stráviť    nejaký čas v Materskom dome a naučiť sa jazyk, viac spoznať kultúru krajiny).

Kontakt s týmto Božím ľudom mi pomáha plnohodnotnejšie žiť povolanie Dcéry kresťanskej lásky.

Dôvera v Otca (Papa Bondye), priľnutie k Panne Márii (Manma Marie), život v prítomnom okamihu ... sú veľké hodnoty, o ktorých môžem potvrdiť, že mi pomohli rásť v mojom povolaní.

Napriek zlu a chudobe, je tu veľa dobrého a túžba žiť v bratstve. Haiťania sú príjemní a usmievaví. Je to ľud, ktorý sa chce oslobodiť od otroctva, túži po dôstojnosti a pokoji.

Keď si človek uvedomí, že mnohí z nich nemajú ani to základné k životu... skutočne vás bolí srdce.

Naša prítomnosť je kvapka v oceáne ... ale zvyšuje objem vody!

Vďaka všetkým, ktorí sú citliví a pomáhajú nám, aby sa naša prítomnosť uprostred tohto ľudu stáva prítomnosťou radosti a nádeje. Potvrdzujem, že Boh lásky nikdy neopúšťa svoj ľud.

Sme šťastné tam, kde nás Pán pozýva, aby sme ho kontemplovali, jemu slúžili, milovali ho. A som šťastná, že som malým kamienkom, ktorý vytvára mozaiku Božieho obrazu.

s. Matilde Pichieri, DKL

Svedectvá misionárov - Sr. Halina, DKL

Pochádzam z Poľska a na Haïti som 3 roky a 2 mesiace.

Nejaká vnútorná sila ma pobádala požiadať predstavených, aby som mohla ísť na misie. Vnímala som to ako Božie volanie. Boh vybral pre mňa krajinu prostredníctvom predstavených. V našej Spoločnosti si nevyberáme krajinu, kam chceme ísť.

Keď som prišla na Haiti, na vlastné oči som uvidela krajinu chudoby. Všetko, čo som o Haiti počula, sa splnilo: nízka zdravotná a hygienická úroveň, na chudobných zabúda štát a jeho predstavitelia. Je tu vysoká kriminalita a žiadna bezpečnosť. Krajina ponechaná sama na seba. Pre novú generáciu niet budúcnosti. V tejto chudobnej a vnútorne zničenej krajine - nikdy neviete, aká je pravda.

V treťom tisícročí existuje hlad. Videla som veľa tvárí hladných detí, starých ľudí a celých rodín. Najchudobnejší ľudia vždy zostávajú opustení a nikdy nežiadajú o pomoc.

Vďaka vám sa dieťa v škole môže najesť, aby sa mohlo učiť. Zachránili ste mnoho rodín v období sucha a zlej úrody, aby mohli prežiť ťažké časy. To, čo robíte, je na nezaplatenie. Zachraňujete veľa životov chudobných ľudí na Haiti.

Vy ste rukami Krista, ktorý živí zástupy hladných ľudí.

Svätý Vincent vás potrebuje.

„Boh miluje chudobných, a preto miluje tých, ktorí milujú chudobných.“

Nech vás Boh požehnáva. Pamätáme na vás v modlitbách

Spojená v modlitbe

S. Halina, DKL.

Stránky

Mediálni partneri

Partner LUX televízia  Partner Rádio LUMEN  Partner Katolícke noviny  Partner Darcovská SMS ZACHEJ.sk

Sponzori

Sponzor Tlačiareň Kubík Sponzor Varínska tlačiareň