BPH Ukrajina Bukovina 2016

Kuchyňa sv. Vincenta na Ukrajine  funguje vďaka dobrodincom zo Slovenska. Rozdávajú sa tam obedy bez ohľadu na náboženskú príslušnosť. Môžu sa tu zohriať, oprať si veci a dostať lekársku starostlivosť. Niektorí ľudia si však nemôžu sami prísť pre jedlo, z rôznych príčin: choroba, pokročilý vek. Takýmto ľuďom privážajú jedlo domov. Ľudia sú vďační za materiálnu pomoc, obedy ale najvďačnejší sú za možnosť porozprávať sa. Vtedy sa necítia byť takí osamelí. Obedy roznášajú sestričky a aj takýmto spôsobom sa starajú o starých a chorých ľudí.

Mediálni partneri

Partner LUX televízia  Partner Rádio LUMEN  Partner Katolícke noviny  Partner Darcovská SMS ZACHEJ.sk

Sponzori

Sponzor Tlačiareň Kubík Sponzor Varínska tlačiareň