Janko Janček CM Honduras

Sí, se puede! – Áno, môže sa!

Latinská Amerika a zvlášť Honduras je v povedomí mnohých ľudí veľkou neznámou. Okrajové informácie, ktoré zväčša máme, sa spájajú s pašovaním drog, telenovelami, migráciou, či vášňou pre futbal. Honduras je však krajinou mnohých farieb, chutí, tradícií a zemou kultúrnej rozmanitosti mnohých etník, ktoré tu žijú. Práve k nim nás povolal Pán Boh ako Slovenskú provinciu Misijnej spoločnosti. Viera tunajších mladých ľudí je vystavená mnohým skúškam a pokušeniam. V ich túžbe po lepšej budúcnosti sú mladí nezriedka pokúšaní platiť príliš vysoké ceny, doslovne aj obrazne... Taktiež musia čeliť neúnavným útokom nekatolíckych náboženských vetiev, aby opustili svoju vieru.  

Toto všetko podnietilo našu Farnosť sv. Petra a Pavla v Sangrelayi na severnom pobreží Hondurasu nenechať to len tak. V spolupráci s dvoma ďalšími farnosťami a širokým tímom animátorov sme pripravili víkendovú duchovnú obnovu pre mladých. Priestory nášho misijného centra na krátky čas obsadilo takmer 80 mladých ľudí, pre ktorých bol pripravený  intenzívny program s mnohými momentami, ktoré možno smelo označiť až za liečbu šokom. Hneď po príchode boli mladí pozvaní odovzdať svoje mobilné telefóny a hodinky, pretože určite neprišli „zašívať sa“ s telefónom, alebo sledovať, koľko to ešte bude trvať...  Už od úvodu boli vtiahnutí do bohatého programu s mnohými témami, ako napríklad Sebahodnota, Moje miesto v tomto svete, Sloboda, Viera, Kristus, Vinný či nie? a mnohé ďalšie so zaujímavými aktivitami. Počas celého programu boli mladí sprevádzaní troma kňazmi s možnosťou sviatosti zmierenia, či osobného rozhovoru, ako aj dvoma psychologičkami. Viacerí s prítomných 16 – 20 ročných účastníkov sa verejne delili s ostatnými o dych berúce hlboké životné rany, ktorými boli poznačení počas svojho doterajšieho krátkeho života, a na ktoré by v európskych podmienkach nestačili ani tri životy. Viacerí prišli kvôli vraždám o niekoho z rodičov či o niekoho blízkeho. Vyvrcholením víkendového programu bola sobotná noc. Počas nej boli prítomní mladí neuveriteľne sugestívnym spôsobom vtiahnutí do témy pokušení, ktoré ich chcú odtrhnúť od večného šťastia. A hneď vzápätí boli pozvaní a odprevadení na skutočnú a radostnú „fiestu“, na stretnutie s Ježišom pri moderovanej adorácií v tunajšej kaplnke. Počas nej každý z prítomných dostal špeciálne osobné darčeky – ktoré sme v spolupráci s ich príbuznými pripravili v predstihu pred začiatkom duchovnej obnovy. V špeciálne dekorovaných veľkých obálkach si našli napríklad ich rodinné fotky, obľúbenú sušienku, či osobné listy od svojich najbližších, v ktorých im vyjadrili svoju lásku a prianie, aby prežili peknú a hlbokú duchovnú obnovu. Mnohí, vrátane chlapcov, sa neubránili výbuchom plaču a prehodnocovaniu svojich doterajších životov.  Nemenej emotívna bola i nasledujúca nedeľa, ktorá začala slávnostnou svätou omšou a obedom, po ktorom si pre mladých prišli do nášho misijného centra ich príbuzní. Rodiny a príbuzní všetkých účastníkov sa zhromaždili v misijnom centre a každý z mladých účastníkov dostal šancu pred všetkými prítomnými podeliť o svoju skúsenosť z duchovnej obnovy. Ani jedno neostalo suché, keď sa mnohí účastníci v sále pred všetkými verejne zmierovali so svojimi rodinami, spontánne kľakali a v objatiach prosili o odpustenie svojich blízkych, priateľov,... Tieto chvíle hlbokého dojatia a sĺz boli takticky animované spoločnými zvolaniami: „Sí, se puede!“ Áno, môže sa! Plač je dovolený. Ktosi kedysi povedal, že s očami, ktoré sú prečistené slzami, vidíme mnohé veci ľahšie. A práve „Áno, môže sa. Dá sa. Je to možné Ide to!“, je zároveň krásnym vyjadrením, že Bohu je všetko možné; znakom toho, že žiadny život nie je pre Boha definitívne stratený. Znamením, že aj pre veľmi doráňané životy ponúka Pán ďalšiu cestu, a nový začiatok.

Ján Janček CM, Honduras

Mediálni partneri

Partner LUX televízia  Partner Rádio LUMEN  Partner Katolícke noviny  Partner Darcovská SMS ZACHEJ.sk

Sponzori

Sponzor Tlačiareň Kubík Sponzor Varínska tlačiareň