Omsk – sociálna jedaleň

V miestnej Charite funguje sociálna jedáleň, kde  poskytujeme teplé jedlo  odkázaným ľuďom:  invalidom, osamelým dôchodcom, mnohopočetným rodinám.
Niekoľko krát v roku vydávame potravinové balíčky. Hygienické potreby vydávame na Vianoce a priniesli sme hygienické balíčky pacientom v soc. oddelení v nemocnici. Ostatné peniaze sme použili na potravinové balíčky pre mamy s deťmi z Centra rozvoja rodiny a na potraviny na kurz varenia pre deti v Detskom klube.
Po pandémii sme obnovili kresťanskú skupinu, kde sa stretávajú osamelí ľudia, ktorí navštevujú sociálnu jedáleň. V lete sme organizovali pre nich výlet do pravoslávneho kláštora. Skupinu navštevuje 10 až 15 ľudí 1x krát do týždňa. Ešte viac sme využívali Denné centrum sv. Vincenta pre individuálne konzultácie a posedenie pri čaji, kde majú možnosť porozprávať sa so sestrami. Sociálnu sprchu využili návštevníci soc. jedálne, ktorí nemajú možnosť umyť sa doma.

Ilda je dôchodkyňa. Za svojou dcérou sa presťahovala do Omska z Irkutska. Tu sa však cítila veľmi osamelá, pretože nemala v Omsku nijakých známych. Prišla do Charity, a začala pomáhať s roztrieďovanim prádla. A zapojila sa do kresťanskej skupiny, kde našla nové sociálne kontakty a priateľstvá.
 Ľudia prežívajú strach, neistotu, čo viac sa prejavuje u ľudí s narušenou psychikou. Preto sa snažíme byť im oporou, vypočutím, pomocou. Na začiatku SVO sa nás často pýtali, či tiež odídeme a oni zostanú sami. Postupne, keď opadli prvé emócie sme aj my videli možnosť pokračovať v službe. Snažíme sa byť mostom pokoja, mieru, lásky Boha, ktorý je pri všetkých.

 

Mediálni partneri

Partner LUX televízia  Partner Rádio LUMEN  Partner Katolícke noviny  Partner Darcovská SMS ZACHEJ.sk

Sponzori

Sponzor Tlačiareň Kubík Sponzor Varínska tlačiareň