Poďakovanie za dar z 14. ročníka SKL na Slovensku pre Haiti

Drahé sestry, dostali sme sumu 28 470,00 €.
 
Uvádzame detaily platby: Prevod suma vo výške 28 470,00 € Neuflize 01/06/2021 28 470,00 €.  Cieľ: dar od SKL Slovensko (Verejná zbierka "Boj proti hladu") pre HAÏTI.
 
Ďakujeme vám, ďakujeme SKL na Slovensku za tento dar v prospech našich misií a za to, že takto podporujete naše sestry a všetkých chudobných, ktorí to na Haiti tak veľmi potrebujú.
 
O tomto dare sme oboznámili provinciálnu ekonómku.
 
Váš štedrý dar je viac ako vítaný a prospeje dielam v tejto oblasti. Sestry, tam kde sú, sa snažia  čo najviac zmierniť utrpenie chudobných a ďakujú vám za vašu pomoc, ktorá je pre ne veľmi vzácna.
 
Ďakujeme, že nám pomáhate, aby sme my mohli pomôcť!
“Dobročinnosť je oheň, ktorý nezhasína...” sv. Vincent de Paul
 
Ešte raz vám ďakujeme a uisťujeme vás o našich modlitbách a čo najsrdečnejšie vás pozdravujeme.
 
Služba misiám
Dcér kresťanskej lásky
Generálny ekonomát
 

Mediálni partneri

Partner LUX televízia  Partner Rádio LUMEN  Partner Katolícke noviny  Partner Darcovská SMS ZACHEJ.sk

Sponzori

Sponzor Tlačiareň Kubík Sponzor Varínska tlačiareň