Sestry DKL pomáhajú na Slovensku

Otec rodiny prišiel o zamestnanie, momentálne je bez podpory. Matka sa stará o druhorodenú dcéru, ktorá je autistka a potrebuje permanentnú starostlivosť. Najstarší syn utrpel úraz nohy, ktorý bude vyžadovať dlhodobú liečbu. Najmladšia dcéra je slobodná matka s 1,5 ročným dieťaťom. Celá rodina býva spolu v trojizbovom byte. Pomoc sa zrealizovala nákupom základných potravín.

Potravinová pomoc bola poskytnutá aj rozvedenej matke so 4 deťmi, ktorá je samoživiteľka a manžel neplatí na deti výživné. 

Rodina je v hmotnej núdzi, matka poberá materskú, otec síce  pracuje, no majú 6 detí – 4 školopovinné. Jedno dieťa je s oneskoreným vývojom a jedno dieťa s downovým syndrómom a chorým srdcom. Pomoc sa realizovala mesačne nákupom potravín.

 

Mediálni partneri

Partner LUX televízia  Partner Rádio LUMEN  Partner Katolícke noviny  Partner Darcovská SMS ZACHEJ.sk

Sponzori

Sponzor Tlačiareň Kubík Sponzor Varínska tlačiareň