Sr. Kaja – Omsk, Rusko

Tento rok bol pre všetkých nás neočakávaný, priniesol nové obmedzenia, ale aj nové možnosti.

Naša komunita v Omsku počas prvej vlny padnémie pokračovala v službe najchudobnejším aj v sociálnom diele „Karitas“, keď sme dostali povolenie z administrácie mesta slúžiť aj v čase izolácie. Pretransformovali sme služby zo spoločných stretnutí na viac individuálne:  rozvoz pomoci matkám v kríze, sociálne konzultácie, vydávanie potravinových balíčkov v sociálnej jedálni, alebo rozvoz jedla po domoch.  Niektoré služby sme začali robiť on- line: ako napríklad  detský klub, ktorý pomáhal deťom zvládať doučovanie on-line, konzultácie a sprevádzanie farníkov, modlitbová skupina  matiek.

Pomoc bezdomovcom sme robili stále, ale začali sme baliť jedlo do jednorazových misiek, alebo sme podávali suché potraviny. Kúpili sme rozkladacie stoly, aby sa bezdomovci mohli spokojne najesť, ale zároveň dodržiavali  odstupy a hygienické zásady. Sami si vymysleli  názov: „Reštaurácia na teplotrase.“  Tiež sme im rozdávali rúška.

Snažíme sa pritiahnuť druhých ľudí k pomoci núdznym. Zorganizovali sme pravidelnú zbierku potravín v supermarketoch a my sme ju prerozdeľovali núdznym.

Sestry v Nižnom Tagile sa dali k dispozícii v miestnej poliklinike a rozvážali lekárov na aute k pacientom domov.

Na jeseň sa situácia zhoršila, je veľa chorých ľudí v nemocniciach, ale veľa ich je aj doma.

Na naše sociálne centrum Karitas  sa obracia veľa ľudí s prosbou o pomoc so základnými potrebami: jedlo, oblečenie, drevo na kúrenie. Do sociálnej jedálne tiež prichádza veľa ľudí . Zvýšil sa aj počet bezdomovcov, pretože veľa ľudí stratilo prácu a nemajú z čoho platiť nájom.

No  všetky tieto skúsenosti nás uistili o Božej pomoci a starostlivosti, a tiež o dobre, ktoré sa začalo prebúdzať v ľuďoch.

Učíme sa žiť v novej realite a hľadáme ako znovu vykročiť zo seba a otvoriť sa pre potreby najnúdznejších.

 

Sme vďační za Vašu pomoc a starostlivosť o núdznych.
Nech Vám to dobrý Pán Boh odplatí.

V modlitbách spojená sr. Kaja, Omsk Rusko

Mediálni partneri

Partner LUX televízia  Partner Rádio LUMEN  Partner Katolícke noviny  Partner Darcovská SMS ZACHEJ.sk

Sponzori

Sponzor Tlačiareň Kubík Sponzor Varínska tlačiareň