Svedectvá misionárov - p. Jozef Kudla, lazarista - Honduras

Na misiách pôsobím v podstate od mojej vysviacky v roku 2013, pretože rok kňazstva som slúžil v Česku a od druhého roku pôsobím na Hondurase. V roku 2019 som musel kvôli kritike pašovania drog a obchodovania s nimi, z Hondurasu odísť. Potom som vypomáhal v misijnom tíme na Slovensku a v Česku. Od decembra 2020 som späť na Hondurase, v pôvodnej farnosti ako farár.

Keďže som členom Misijnej spoločnosti, ktorú založil svätý Vincent de Paul, misie sú súčasťou našej spirituality. V našej provincii máme v podstate viac misijných komunít v zahraničí ako na Slovensku. Misiu na Hondurase som si ani prvý, ani druhý raz nevybral ja, ale ma o to poprosil môj provinciálny predstavený. Návrat na Honduras bol v mnohom iný, ako prvý príchod. Hlavne kvôli tomu, že som už vedel, čo všetko misia obnáša.

V Hondurase ma veľmi milo prekvapila srdečnosť a otvorenosť ľudí. Áno, Honduras je jedna z najnebezpečnejších krajín sveta, ale je tu veľké množstvo úžasných a milých ľudí. Tiež ma veľmi zachytila forma pastorácie. Vo farnostiach sa zdarma angažuje obrovské množstvo laických pomocníkov, ktorí sa cítia spoluzodpovední za rast vo viere. V oblasti zručností ma nechala v úžase ohromná vynaliezavosť ľudí. To, nad čím by sa u nás pol dňa špekulovalo, v Hondurase urobia za desať minút často úplne primitívnym, no plne funkčným spôsobom.

Chcem pozdraviť všetkých ľudí dobrého srdca na Slovensku, ktorí konáte úžasnú prácu na podporu misií. Ďakujem za všetkých našich (honduraských) chudobných, ktorým sa aj vďaka Vám dostalo, tak žiadanej, pomoci. Aj keď potrieb je neskutočne veľa, najkrajšie je vidieť, keď si človek naozaj úprimne váži dar v podobe pomoci rôzneho druhu. Život je tu ťažký. Vplyvom zlej politickej situácie, obrovskej korupcie a obchodu s drogami, veľa ľudí ( a v našej farnosti väčšina) nemá stabilné pracovné miesto,  teda ani dôstojné podmienky pre život. Snažíme sa to zmeniť cez projekty, ktoré aj Vy podporujete.

Nech Vám dá Pán štedré srdce, aby sa mohla realizovať láska k druhému, aj takýmto spôsobom. Tak sa budeme môcť priblížiť k ideálu, opísanému v Skutkoch apoštolov: 

"Množstvo veriacich malo jedno srdce a jednu dušu. Nebolo medzi nimi núdzneho, lebo sa rozdeľovalo každému podľa toho, kto ako potreboval" porov. Sk 4, 32-34.

Chcem znova odovzdať našu misiu do Vašich modlitieb a myšlienok, aby nás Pán Boh požehnával a vlieval nám svojho Svätého Ducha, aby sme spoločne mohli rásť vo viere a v dobrom živote.   

p. Jozef Kudla CM

Mediálni partneri

Partner LUX televízia  Partner Rádio LUMEN  Partner Katolícke noviny  Partner Darcovská SMS ZACHEJ.sk

Sponzori

Sponzor Tlačiareň Kubík Sponzor Varínska tlačiareň