Svedectvá misionárov - P. Vasiľ Zynič CM – správca „Domu sv. Vincenta“ v meste Storoznynets na Ukrajine

„Dom sv. Vincenta“ funguje už asi 20 rokov, ja v ňom pôsobím približne rok, prebral som správu po p. Nikolajovi Dodrovi CM.

Tento dom tu nazývajú aj „kuchyňa pre chudobných“.

Je to tak. Pripravujeme obedy pre chudobných, osamelých a núdznych. Slúži tiež ako miesto stretnutia mladých ľudí, Združenie mariánskej mládeže, farské skupiny a  Spolky kresťanskej lásky (AIC).

Pomáhame najmä starším osobám, ktoré sú v núdzi. Každý z nich má svoj vlastný životný príbeh: niekto nemal deti a teraz sa o neho nemá kto postarať. Niekomu deti zomreli skôr ako oni. A niekto sa nedokázal dostať zo životných problémov a závislostí, hlavne od alkoholu.

A teraz sa k tomu pridali aj problémy s koronavírusom.

Snažíme sa byť pri týchto ľuďoch v ich vysokom veku a chorobe. Vďaka dobrodincom, službe kňazov lazaristov, sestier Dcér Kresťanskej Lásky a Spolkom kresťanskej lásky sa im môže poskytnúť aspoň nejaká útecha. Pre nich je to veľká pomoc...najmä, že si ich niekto všimol, spomenul si na nich...

Úprimne všetkým ďakujem:  niekto finančne podporí projekt a niekto ho realizuje na mieste.  Takto spoločne pomáhame ľuďom v núdzi.

U nás na Ukrajine je príslovie: „Od každého po nitke – chudobnému na košeľu…“  Spolu hľadáme tieto „nitky“, ktoré by mohli pomôcť chudobným,  uvedomujúc si, že pre jedného človeka je to ťažké....no spoločne môžeme pomôcť veľmi veľa.

 A  o takýto BOJ PROTI HLADU ide.  Aby ľudia nielenže nezomreli od hladu, ale aby cítili, že nie sú sami, pretože existujú ľudia, ktorým nie sú ľahostajní. 

p. Vasiľ Zynič, lazarista

Mediálni partneri

Partner LUX televízia  Partner Rádio LUMEN  Partner Katolícke noviny  Partner Darcovská SMS ZACHEJ.sk

Sponzori

Sponzor Tlačiareň Kubík Sponzor Varínska tlačiareň