Svedectvá misionárov - s. Matilde Pichieri, DKL

Pochádzam z Talianska a na Haïti som od 7. augusta 1996. Neskôr som sa na  niekoľko rokov vrátila do Talianska, ale od roku 2003 som tu až doteraz, v rôznych domoch misie.

Musím povedať, že od začiatku povolania som mala túžbu po misiách « AD GENTES ». Po 20 rokoch povolania ma Spoločnosť na moju špeciálnu žiadosť poslala na misie. Miesto určenia :  Haiti.

Priznám sa, že keď som myslela na misie „Ad Gentes”, mala som pred očami Afriku.....

A hľa, prišla som do tejto krásnej krajiny, ktorá sa vyznačuje africkými charakteristikami : farbou kože, typickými obradmi, tradíciami...

Pre mňa je všetko mimoriadne a všetko treba objaviť (hoci pred príchodom na misiu som mala možnosť stráviť    nejaký čas v Materskom dome a naučiť sa jazyk, viac spoznať kultúru krajiny).

Kontakt s týmto Božím ľudom mi pomáha plnohodnotnejšie žiť povolanie Dcéry kresťanskej lásky.

Dôvera v Otca (Papa Bondye), priľnutie k Panne Márii (Manma Marie), život v prítomnom okamihu ... sú veľké hodnoty, o ktorých môžem potvrdiť, že mi pomohli rásť v mojom povolaní.

Napriek zlu a chudobe, je tu veľa dobrého a túžba žiť v bratstve. Haiťania sú príjemní a usmievaví. Je to ľud, ktorý sa chce oslobodiť od otroctva, túži po dôstojnosti a pokoji.

Keď si človek uvedomí, že mnohí z nich nemajú ani to základné k životu... skutočne vás bolí srdce.

Naša prítomnosť je kvapka v oceáne ... ale zvyšuje objem vody!

Vďaka všetkým, ktorí sú citliví a pomáhajú nám, aby sa naša prítomnosť uprostred tohto ľudu stáva prítomnosťou radosti a nádeje. Potvrdzujem, že Boh lásky nikdy neopúšťa svoj ľud.

Sme šťastné tam, kde nás Pán pozýva, aby sme ho kontemplovali, jemu slúžili, milovali ho. A som šťastná, že som malým kamienkom, ktorý vytvára mozaiku Božieho obrazu.

s. Matilde Pichieri, DKL

Mediálni partneri

Partner LUX televízia  Partner Rádio LUMEN  Partner Katolícke noviny  Partner Darcovská SMS ZACHEJ.sk

Sponzori

Sponzor Tlačiareň Kubík Sponzor Varínska tlačiareň