Svedectvá misionárov - vincentský laický misionár Lucia

Lucia- vincentský laický misionár- misia Honduras

Volám sa Lucka a bola som na misiách na Hondurase, kde som strávila krásnych 9 mesiacov. Bol to pre mňa nesmierne požehnaný čas, počas ktorého som prvýkrát naozaj pocítila, že Boh ma ľúbi bez podmienok a že má pre mňa pripravené nádherné veci :)

Na misie som sa rozhodla ísť, pretože som počas formácie v MiSeVi pocítila hlbokú a úprimnú túžbu darovať rok z môjho života Bohu a službe chudobným. On dal za mňa celý život. Povedala som si, že môj rok na misii, môže byť odpoveďou na Božiu lásku ku mne.

Na Hondurase ma najviac prekvapilo, ako dobre a prirodzene som sa tam cítila, aj napriek jazykovým bariéram. Bolo to miesto, ktoré som v tom čase veľmi potrebovala navštíviť a zakúsiť Boha trochu inak, ako som bola zvyknutá.

Výťažok zo zbierky Boj proti hladu, sa v tejto krajine používa na naozaj potrebné veci. Plavila som sa loďkou, ktorá prevážala lieky do zdravotných stredísk v našej farnosti. Stavali sa  domčeky pre tých najchudobnejších a mnohé iné veci...

Poviem vám, byť na druhej strane tejto zbierky vás presvedčí, že podporiť chudobných, ktorí to potrebujú, sa oplatí.

 A k tomu vás chcem aj povzbudiť. Boh vám vašu štedrosť tisícnásobne vráti v tom, čo najviac potrebujete.

Lucia, MISEVI

Mediálni partneri

Partner LUX televízia  Partner Rádio LUMEN  Partner Katolícke noviny  Partner Darcovská SMS ZACHEJ.sk

Sponzori

Sponzor Tlačiareň Kubík Sponzor Varínska tlačiareň