Z minulého ročníka zbierky 2018 boli zrealizované tieto projekty na Haiti:

- nákup potravín pre 3 školské jedálne a jednu jedáleň pre seniorov ( 1800 jedál denne počas roka pre deti a dospelých)
- balíky suchej stravy deťom, ktoré sú podvyživené, majú tuberkulózu, sú HIV pozitívne a iným sociálne odkázaným
- nákup liekov pre 2 zdravotné strediská, ktoré prevádzkujú sestry DKL, ktoré každý deň prijmú približne 600-700 chorých, najmä detí
- podpora mobilnej kliniky v horách
- mimoriadne sociálne prípady: na realizáciu špecializovaného vyšetrenia, na hospitalizáciu pacienta, zaplatenie školného poplatku, nákup liekov a podobne...

Dcéry kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul

 

Misia na Haïti

Všetkým členom SKL a DKL na Slovensku

a celej vincentskej rodine na Slovensku

                                                                                              «  Kristova láska nás pobáda… »

Drahí dobrodinci,

s veľkou vďačnosťou sa obraciame na vás, aby sme vám vyjadrili slová vďaky od našich bratov a sestier v ťažkostiach, ktorí sú príjemcami deľby vášho srdca. Ďakujeme vám za dar, ktorý je pre nás viditeľným znamením veľkej Božej prozreteľnosti. Naše pravidelné modlitby, sv. omše na vaše úmysly sú z našej strany pre vás poďakovaním; nech vás Pán žehná.

Váš dar bol rozdelený do piatich rôznych misií Dcér kresťanskej lásky a určený podľa vášho priania, väčšinou na nákup potravín pre naše tri školské jedálne a jednu jedáleň pre seniorov, toto nám umožňuje dať každý deň teplé jedlo približne 1 800 deťom a dospelým.  Okrem toho dávame balíčky suchej potravy deťom, ktoré sú podvyživené, majú tuberkulózu, sú HIV pozitívne a iným sociálne odkázaným.

Určitá časť daru bola určená na nákup liekov pre naše dve zdravotné strediská, kde každý deň prijímame približne 600 až 700 chorých, najmä detí; tento program podporuje aj mobilnú kliniku v horách.

Tretia časť daru bola použitá pre rôzne prípady sociálne odkázaných ľudí, či už na realizáciu špecializovaného vyšetrenia alebo na hospitalizáciu pacienta, zaplatenie školného poplatku, nákup liekov alebo na prenájom miestnosti v dome, ako pomoc na prevádzkovanie obchodu, atď.

Situácia na Haiti nepokročila, naopak môžeme povedať, že krajina je v stálej "núdzi", mesiac február 2019 to môže potvrdiť. Hlavné mesto Port au Prince a ostatné mestá boli úplne zablokované, na cestách boli barikády, zapálené pneumatiky, strieľalo sa z ťažkých zbraní, boli demonštrácie, ktoré sa zmenili na rabovanie a násilie, s následnými obeťami. Nemocnice sú bez materiálu, liekov, svetla a kyslíka. Obchody a banky sú rozbité, obyvateľstvo je zatvorené       v domácnostiach bez pitnej vody, bez jedla. Všetky školy sú zatvorené, vládne strach, nestabilita, zmätok... čakáme na riešenie, ktoré prinášajú "VEĽKÍ".

Vieme, že vaša podpora našej misie na Haiti sa neobmedzuje len na finančnú pomoc, ale aj na vašu duchovnú podporu, ktorou je modlitba za nás, chudobných, vládu, krajinu.

Ďakujeme a nech vás Božia milosť stále sprevádza.

 

Všetky Dcéry kresťanskej lásky z Haïti s dobrodincami

Port au Prince, 14. apríla  2019

Mediálni partneri

Partner LUX televízia  Partner Rádio LUMEN  Partner Katolícke noviny  Partner Darcovská SMS ZACHEJ.sk

Sponzori

Sponzor Tlačiareň Kubík Sponzor Varínska tlačiareň