Aktuálne

Ministerstvo vnútra SR potvrdilo správnosť vyúčtovania 2013

Ministerstvo vnútra SR nám doručilo potvrdenie správnosti vyúčtovania verejnej zbierky Boj proti hladu v r. 2013. Z celkového hrubého výnosu verejnej zbierky, sumy 195 790,78 €, bola na náklady spojené s konaním verejnej zbierky vynaložená suma 4 465,91 eura. Čistý výnos verejnej zbierky, 191 324,87 €, bol prevedený na účet spolupracujúcich organizácií Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul na schválené projekty.

Vyúčtovanie verejnej zbierkyVyúčtovanie verejnej zbierky

Potvrdenie vyúčtovania verejnej zbierkyPotvrdenie vyúčtovania verejnej zbierky

Zbierka Boj proti hladu – poďakovanie

Vincentská rodina na Slovensku uskutočnila v období od 1.4. do 30.9.2013 už v poradí 7. ročník celoslovenskej verejnej zbierky Boj proti hladu. Hrubý výnos zbierky 7. ročníka bol 195.790,78 €. 

Efektívnosť tohtoročnej Zbierky a obetavosť dobrovoľníkov vyjadrujú celkové výdavky – len 2,3 % z vyzbieranej sumy (reklama v katolíckych médiách, plagáty a letáky, obalový materiál pre medovníkové srdiečka, bankové poplatky, poštovné).

Pripomíname, že Zbierka mierni utrpenie hladujúcich a negramotných ľudí v zahraničných misijných územiach na Haiti, Hondurase, Ukrajine, Rusku a Albánsku, kde pôsobia sestričky, kňazi a laickí dobrovoľníci zo Slovenska, a preto tak poskytnutá pomoc ako aj vďačnosť je veľmi adresná.

Vyjadrujeme veľkú vďaku ochotným spoluorganizátorom, spolupracovníkom, morálnym a materiálnym podporovateľom a všetkým veľkodušným darcom s otvoreným srdcom pre potreby chudobných a biednych a vyprosujeme im hojnú odmenu od nášho Pána.

Organizátorom Zbierky je Vincentská rodina na Slovensku, ktorú tvorí: Národné združenie Spolkov kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul, Spoločnosť dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul, Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul, Spolky sv. Vincenta de Paul, Združenie mariánskej mládeže, Kongregácia Milosrdných sestier sv. Vincenta – Satmárky, Depaul Slovensko a Združenie zázračnej medaily.

Boj proti hladu na Hondurase

V krátkej prezentácii si môžete pozrieť projekty, ktoré sme zo zbierky Boj proti hladu podporili na Hondurase.

Na účte zbierky bolo k 31. októbru 2013 spolu 196 059,52 €.

Hrubý výnos 7. ročníka predstavuje čiastku 193 258,30 €, náklady na zbierku 4 465,91 €, t. j. 2,31 % hrubého výnosu zbierky. 

Provinciálni predstavení spoločností vincentskej rodiny sa dohodli na rozdelení výnosu 190 000 € takto:

  • 40 % Haiti 76 000 €
  • 30 % Honduras 57 000 €
  • 20 % Ukrajina a Rusko 38 000 €
  • 10 % Albánsko 19 000 €

Našu zbierku v roku 2013 opäť podporili slovenskí biskupi

Biskupi na Slovensku podporujú zbierku Boj proti hladu. Nižšie si po kliknutí môžete prečítať povzbudzujúce listy od Mons. Bernarda Bobera, Mons. Mariána Chovanca, Mons. Viliama Judáka, Mons. Jána Oroscha, Mons. ThDr. Štefana Sečku, PhD. a Mons. Stanislava Zvolenského.

Poďakovanie a vyúčtovanie z Haiti

Sestra Gladys E. Orjuela, provinciálna ekonómka Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul na Haïti poslala na Slovensko vyúčtovanie daru zo zbierky v roku 2011. 
Vo svojom liste píše: "V mene všetkých osôb, ktoré mali úžitok z vašej štedrosti, vám ďakujeme za dary, ktoré nám každý rok posielate pre našu misiu. V roku 2011 sme dostali 160,000.00 Eur, čo sa rovná 204,800.00 USD. Tento veľký dar bol veľmi potrebný na poskytnutie urgentnej pomoci ľuďom. Bolo to použité na nákup potravín 42.76%, liekov 22.54%, celkove 65.30% pre najnutnejšiu pomoc. Ďalších 34.70% pomoci bolo pre stavbu a opravu rodinných domov, ako aj školy v Cité Soleil; na úpravu jednej bariéry, prívodu vody a inštalácie pumpy, nákupu plynu; to všetko s cieľom zlepšiť prístup k pitnej vode a bezpečnosť detí. Potravinová pomoc nám umožnila poskytnúť teplé jedlo viac ako 1500 deťom, ktoré čakáme v školách a vo vyživovacom stredisku. Pomoc liekmi nám umožnila pomôcť veľkému počtu chorých v 3 zdravotných strediskách vo veľmi chudobných štvrtiach, kde pracujeme. V mene každej dcéry kresťanskej lásky vďaka za stálu pomoc. Uisťujeme vás o našich modlitbách a vďačnosti za pomoc, ktorá nám umožňuje prijať a slúžiť Ježišovi Kristovi v našich bratoch."

Poďakovanie a vyúčtovanie z HaitiCelú správu s podrobnosťami vyúčtovania nájdete v priloženom dokumente.

7. ročník zbierky

Od 1. apríla do 30. septembra 2013 je Ministerstvom vnútra SR povolená verejná zbierka Boj proti hladu. Začíname už siedmy ročník!

Povolenie ministerstva vnútra na rok 2013 Povolenie ministerstva vnútra na rok 2013.

6. ročník zbierky s čistým výnosom 214 267,96 €

Čistý výnos 6. ročníka zbierky Boj proti hladu predstavuje čiastku 214 267,96 €. Náklady na realizáciu zbierky vo výške 4 014,99 €, predstavujú 1,84 % hrubého výnosu zbierky. Správnosť vyúčtovania verejnej zbierky už potvrdilo aj Ministerstvo vnútra SR. Všetkým, ktorí prostredníctvom nás pomáhajú chudobným vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

Prípadne si pozrite potvrdenie vyúčtovania z Ministerstva vnútra SR.

Poďakovanie, povzbudenie a svoje apoštolské požehnanie v modlitbe nám vo svojom liste poslal Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup.

Poďakovanie, povzbudenie a svoje apoštolské požehnanie v modlitbe nám vo svojom liste poslal Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup. „Verte, že Boh odmení každú vašu námahu a vynahradí vám čas takto darovaný v láske pre blížnych,“ uviedol.

Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup Celý list si otvoríte kliknutím na ikonu

Superior misijného domu v Sangrelayi, o. Jaroslav Jaššo, CM, posiela všetkým dobrodincom a misijným priateľom poďakovanie z Hondurasu.

„Vaša podpora je nesmierne dôležitá pre ďalší chod našej misie. Naša farnosť je v najchudobnejšej oblasti Hondurasu, kde 80 percent obyvateľstva žije na hranici extrémnej chudoby. Vďaka vašej veľkorysej pomoci chceme s odstraňovaním duchovnej biedy odstraňovať aj tú materiálnu, realizovaním rôznych sociálnych projektov," píše.

poďakovanie z Hondurasu Celý list si otvoríte kliknutím na ikonu

Stránky

Mediálni partneri

Partner LUX televízia  Partner Rádio LUMEN  Partner Katolícke noviny  Partner Darcovská SMS ZACHEJ.sk

Sponzori

Sponzor Tlačiareň Kubík Sponzor Varínska tlačiareň