Aktuálne

Lúpežné prepadnutie na Hondurase

Páter Stanislav Bindas pricestoval z nášho Misijného centra v Sangrelayi do mesta San Pedro Sula, aby 14.7.2014 vyzdvihol na letisku dvoch dobrovoľníkov z Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Dňa 15. júla vyzdvihli v banke peniaze (150 tisíc lempír, čo je asi 10 tisíc dolárov) na stavbu kaplnky Božieho milosrdenstva v Misijnom centre v Sangrelayi. Po troch minútach po odchode z banky ich prepadli, okradli, ale Bohu vďaka, zostali nažive. 

Viac informácií nájdete tu.

8. ročník zbierky

Od 1. apríla do 30. septembra 2014 je Ministerstvom vnútra SR povolená verejná zbierka Boj proti hladu. Začíname už ôsmy ročník! 

8. ročník zbierky  Povolenie ministerstva vnútra na rok 2014

Darcovské SMS aj tento rok

Fórum donorov nás informovalo, že Rada DMS schvalila náš projekt aj tento rok. Od 1.5.2014 do 30.9.2014 bude možné zbierku podporiť aj poslaním darcovskej SMS správy. Naša zbierka má v tomto termíne aktivované heslo DMS VINCENT. SMS správu s textom DMS VINCENT je potrebné poslať na číslo 877. Na základe odoslanej SMS správy obdržíte potvrdenie o poskytnutí daru na náš projekt vo výške 2 €.

Ministerstvo vnútra SR potvrdilo správnosť vyúčtovania 2013

Ministerstvo vnútra SR nám doručilo potvrdenie správnosti vyúčtovania verejnej zbierky Boj proti hladu v r. 2013. Z celkového hrubého výnosu verejnej zbierky, sumy 195 790,78 €, bola na náklady spojené s konaním verejnej zbierky vynaložená suma 4 465,91 eura. Čistý výnos verejnej zbierky, 191 324,87 €, bol prevedený na účet spolupracujúcich organizácií Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul na schválené projekty.

Vyúčtovanie verejnej zbierkyVyúčtovanie verejnej zbierky

Potvrdenie vyúčtovania verejnej zbierkyPotvrdenie vyúčtovania verejnej zbierky

Zbierka Boj proti hladu – poďakovanie

Vincentská rodina na Slovensku uskutočnila v období od 1.4. do 30.9.2013 už v poradí 7. ročník celoslovenskej verejnej zbierky Boj proti hladu. Hrubý výnos zbierky 7. ročníka bol 195.790,78 €. 

Efektívnosť tohtoročnej Zbierky a obetavosť dobrovoľníkov vyjadrujú celkové výdavky – len 2,3 % z vyzbieranej sumy (reklama v katolíckych médiách, plagáty a letáky, obalový materiál pre medovníkové srdiečka, bankové poplatky, poštovné).

Pripomíname, že Zbierka mierni utrpenie hladujúcich a negramotných ľudí v zahraničných misijných územiach na Haiti, Hondurase, Ukrajine, Rusku a Albánsku, kde pôsobia sestričky, kňazi a laickí dobrovoľníci zo Slovenska, a preto tak poskytnutá pomoc ako aj vďačnosť je veľmi adresná.

Vyjadrujeme veľkú vďaku ochotným spoluorganizátorom, spolupracovníkom, morálnym a materiálnym podporovateľom a všetkým veľkodušným darcom s otvoreným srdcom pre potreby chudobných a biednych a vyprosujeme im hojnú odmenu od nášho Pána.

Organizátorom Zbierky je Vincentská rodina na Slovensku, ktorú tvorí: Národné združenie Spolkov kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul, Spoločnosť dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul, Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul, Spolky sv. Vincenta de Paul, Združenie mariánskej mládeže, Kongregácia Milosrdných sestier sv. Vincenta – Satmárky, Depaul Slovensko a Združenie zázračnej medaily.

Boj proti hladu na Hondurase

V krátkej prezentácii si môžete pozrieť projekty, ktoré sme zo zbierky Boj proti hladu podporili na Hondurase.

Na účte zbierky bolo k 31. októbru 2013 spolu 196 059,52 €.

Hrubý výnos 7. ročníka predstavuje čiastku 193 258,30 €, náklady na zbierku 4 465,91 €, t. j. 2,31 % hrubého výnosu zbierky. 

Provinciálni predstavení spoločností vincentskej rodiny sa dohodli na rozdelení výnosu 190 000 € takto:

  • 40 % Haiti 76 000 €
  • 30 % Honduras 57 000 €
  • 20 % Ukrajina a Rusko 38 000 €
  • 10 % Albánsko 19 000 €

Našu zbierku v roku 2013 opäť podporili slovenskí biskupi

Biskupi na Slovensku podporujú zbierku Boj proti hladu. Nižšie si po kliknutí môžete prečítať povzbudzujúce listy od Mons. Bernarda Bobera, Mons. Mariána Chovanca, Mons. Viliama Judáka, Mons. Jána Oroscha, Mons. ThDr. Štefana Sečku, PhD. a Mons. Stanislava Zvolenského.

Poďakovanie a vyúčtovanie z Haiti

Sestra Gladys E. Orjuela, provinciálna ekonómka Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul na Haïti poslala na Slovensko vyúčtovanie daru zo zbierky v roku 2011. 
Vo svojom liste píše: "V mene všetkých osôb, ktoré mali úžitok z vašej štedrosti, vám ďakujeme za dary, ktoré nám každý rok posielate pre našu misiu. V roku 2011 sme dostali 160,000.00 Eur, čo sa rovná 204,800.00 USD. Tento veľký dar bol veľmi potrebný na poskytnutie urgentnej pomoci ľuďom. Bolo to použité na nákup potravín 42.76%, liekov 22.54%, celkove 65.30% pre najnutnejšiu pomoc. Ďalších 34.70% pomoci bolo pre stavbu a opravu rodinných domov, ako aj školy v Cité Soleil; na úpravu jednej bariéry, prívodu vody a inštalácie pumpy, nákupu plynu; to všetko s cieľom zlepšiť prístup k pitnej vode a bezpečnosť detí. Potravinová pomoc nám umožnila poskytnúť teplé jedlo viac ako 1500 deťom, ktoré čakáme v školách a vo vyživovacom stredisku. Pomoc liekmi nám umožnila pomôcť veľkému počtu chorých v 3 zdravotných strediskách vo veľmi chudobných štvrtiach, kde pracujeme. V mene každej dcéry kresťanskej lásky vďaka za stálu pomoc. Uisťujeme vás o našich modlitbách a vďačnosti za pomoc, ktorá nám umožňuje prijať a slúžiť Ježišovi Kristovi v našich bratoch."

Poďakovanie a vyúčtovanie z HaitiCelú správu s podrobnosťami vyúčtovania nájdete v priloženom dokumente.

7. ročník zbierky

Od 1. apríla do 30. septembra 2013 je Ministerstvom vnútra SR povolená verejná zbierka Boj proti hladu. Začíname už siedmy ročník!

Povolenie ministerstva vnútra na rok 2013 Povolenie ministerstva vnútra na rok 2013.

Stránky

Mediálni partneri

Partner LUX televízia  Partner Rádio LUMEN  Partner Katolícke noviny  Partner Darcovská SMS ZACHEJ.sk

Sponzori

Sponzor Tlačiareň Kubík Sponzor Varínska tlačiareň