Aktuálne

Našu zbierku v roku 2013 opäť podporili slovenskí biskupi

Biskupi na Slovensku podporujú zbierku Boj proti hladu. Nižšie si po kliknutí môžete prečítať povzbudzujúce listy od Mons. Bernarda Bobera, Mons. Mariána Chovanca, Mons. Viliama Judáka, Mons. Jána Oroscha, Mons. ThDr. Štefana Sečku, PhD. a Mons. Stanislava Zvolenského.

Poďakovanie a vyúčtovanie z Haiti

Sestra Gladys E. Orjuela, provinciálna ekonómka Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul na Haïti poslala na Slovensko vyúčtovanie daru zo zbierky v roku 2011. 
Vo svojom liste píše: "V mene všetkých osôb, ktoré mali úžitok z vašej štedrosti, vám ďakujeme za dary, ktoré nám každý rok posielate pre našu misiu. V roku 2011 sme dostali 160,000.00 Eur, čo sa rovná 204,800.00 USD. Tento veľký dar bol veľmi potrebný na poskytnutie urgentnej pomoci ľuďom. Bolo to použité na nákup potravín 42.76%, liekov 22.54%, celkove 65.30% pre najnutnejšiu pomoc. Ďalších 34.70% pomoci bolo pre stavbu a opravu rodinných domov, ako aj školy v Cité Soleil; na úpravu jednej bariéry, prívodu vody a inštalácie pumpy, nákupu plynu; to všetko s cieľom zlepšiť prístup k pitnej vode a bezpečnosť detí. Potravinová pomoc nám umožnila poskytnúť teplé jedlo viac ako 1500 deťom, ktoré čakáme v školách a vo vyživovacom stredisku. Pomoc liekmi nám umožnila pomôcť veľkému počtu chorých v 3 zdravotných strediskách vo veľmi chudobných štvrtiach, kde pracujeme. V mene každej dcéry kresťanskej lásky vďaka za stálu pomoc. Uisťujeme vás o našich modlitbách a vďačnosti za pomoc, ktorá nám umožňuje prijať a slúžiť Ježišovi Kristovi v našich bratoch."

Poďakovanie a vyúčtovanie z HaitiCelú správu s podrobnosťami vyúčtovania nájdete v priloženom dokumente.

7. ročník zbierky

Od 1. apríla do 30. septembra 2013 je Ministerstvom vnútra SR povolená verejná zbierka Boj proti hladu. Začíname už siedmy ročník!

Povolenie ministerstva vnútra na rok 2013 Povolenie ministerstva vnútra na rok 2013.

6. ročník zbierky s čistým výnosom 214 267,96 €

Čistý výnos 6. ročníka zbierky Boj proti hladu predstavuje čiastku 214 267,96 €. Náklady na realizáciu zbierky vo výške 4 014,99 €, predstavujú 1,84 % hrubého výnosu zbierky. Správnosť vyúčtovania verejnej zbierky už potvrdilo aj Ministerstvo vnútra SR. Všetkým, ktorí prostredníctvom nás pomáhajú chudobným vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

Prípadne si pozrite potvrdenie vyúčtovania z Ministerstva vnútra SR.

Poďakovanie, povzbudenie a svoje apoštolské požehnanie v modlitbe nám vo svojom liste poslal Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup.

Poďakovanie, povzbudenie a svoje apoštolské požehnanie v modlitbe nám vo svojom liste poslal Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup. „Verte, že Boh odmení každú vašu námahu a vynahradí vám čas takto darovaný v láske pre blížnych,“ uviedol.

Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup Celý list si otvoríte kliknutím na ikonu

Superior misijného domu v Sangrelayi, o. Jaroslav Jaššo, CM, posiela všetkým dobrodincom a misijným priateľom poďakovanie z Hondurasu.

„Vaša podpora je nesmierne dôležitá pre ďalší chod našej misie. Naša farnosť je v najchudobnejšej oblasti Hondurasu, kde 80 percent obyvateľstva žije na hranici extrémnej chudoby. Vďaka vašej veľkorysej pomoci chceme s odstraňovaním duchovnej biedy odstraňovať aj tú materiálnu, realizovaním rôznych sociálnych projektov," píše.

poďakovanie z Hondurasu Celý list si otvoríte kliknutím na ikonu

Rozdelenie finančných prostriedkov zo 6. ročníka zbierky Boj proti hladu

Dňa 23. novembra 2012 rozhodla Komisia vincentskej rodiny Boj proti hladu o nasledovnom rozdelení finančných prostriedkov zo 6. ročníka zbierky Boj proti hladu:

  • 144 000 € bolo poukázaných na účet Generalátu Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul v Paríži, aj vzhľadom na bezpečnosť zozbieraných finančných prostriedkov. Z tohto účtu boli odoslané finančné prostriedky na Haiti, kde pôsobia na misijných staniciach sestry zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul v nemocniciach, v školách a slúžia tým najchudobnejším z chudobných. 
  • 72 000 € bolo poukázaných na účet Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul pre misijné aktivity na Hondurase.

Hlavná kampaň medovníkové srdiečka

Hlavná kampaň tohtoročnej zbierky, kedy si môžete kúpiť od našich dobrovoľníkov medovníkové srdiečka, je od 1. septembra do 30. septembra 2012.

Darcovská SMS

Od 1. júla do 31. októbra 2012 môžete projekt podporiť poslaním darcovskej SMS v tvare DMS VINCENT na číslo 877. (Cena darcovskej SMS je 1 €.)

Vyúčtovania 2011 z Ministerstva vnútra SR

Vlani (v roku 2011) sme spolu, vďaka šterým darcom a obetavým dobrovoľníkom, vyzbierali spolu 267 586,81 €. Všetkým, ktorí prostredníctvom nás pomáhajú chudobným vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať! Prípadne si pozrite potvrdenie vyúčtovania z Ministerstva vnútra SR.

pdf Vyúčtovania 2011

Stránky

Mediálni partneri

Partner LUX televízia  Partner Rádio LUMEN  Partner Katolícke noviny  Partner Darcovská SMS ZACHEJ.sk

Sponzori

Sponzor Tlačiareň Kubík Sponzor Varínska tlačiareň