Aktuálne

Rozdelenie finančných prostriedkov zo 6. ročníka zbierky Boj proti hladu

Dňa 23. novembra 2012 rozhodla Komisia vincentskej rodiny Boj proti hladu o nasledovnom rozdelení finančných prostriedkov zo 6. ročníka zbierky Boj proti hladu:

  • 144 000 € bolo poukázaných na účet Generalátu Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul v Paríži, aj vzhľadom na bezpečnosť zozbieraných finančných prostriedkov. Z tohto účtu boli odoslané finančné prostriedky na Haiti, kde pôsobia na misijných staniciach sestry zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul v nemocniciach, v školách a slúžia tým najchudobnejším z chudobných. 
  • 72 000 € bolo poukázaných na účet Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul pre misijné aktivity na Hondurase.

Hlavná kampaň medovníkové srdiečka

Hlavná kampaň tohtoročnej zbierky, kedy si môžete kúpiť od našich dobrovoľníkov medovníkové srdiečka, je od 1. septembra do 30. septembra 2012.

Darcovská SMS

Od 1. júla do 31. októbra 2012 môžete projekt podporiť poslaním darcovskej SMS v tvare DMS VINCENT na číslo 877. (Cena darcovskej SMS je 1 €.)

Vyúčtovania 2011 z Ministerstva vnútra SR

Vlani (v roku 2011) sme spolu, vďaka šterým darcom a obetavým dobrovoľníkom, vyzbierali spolu 267 586,81 €. Všetkým, ktorí prostredníctvom nás pomáhajú chudobným vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať! Prípadne si pozrite potvrdenie vyúčtovania z Ministerstva vnútra SR.

pdf Vyúčtovania 2011

Modlitba v Rádiu Lumen za úspešný priebeh zbierky

Dňa 8. septembra 2012 budeme modlitbou ruženca v Rádiu Lumen o 19.15 hod. spoločne prosiť nášho Pána Boha za úspešný priebeh zbierky a zmiernenie hladu v týchto krajinách.

15. septembra 2012 organizujeme púť do Šaštína

Dňa 15. septembra 2012 organizujeme púť do Šaštína. Po ukončení zbierky bude poďakovanie modlitbou sv. ruženca z Rádia Lumen (vincentská rodina z Košíc) poslednú septembrovú sobotu.

Poďakovanie za zbierku na Skalke pri Trenčíne

Dňa 29. septembra 2012 sa uskutoční poďakovanie za zbierku na Skalke pri Trenčíne. Program začne o 17.00 hod. adoráciou, modlitbou sv. ruženca a vyvrcholí sv. omšou, ktorú bude celebrovať páter Bortel, CM.

Našu zbierku v roku 2012 podporili

Našu zbierku v roku 2012 opäť podporili Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita a Vladyka Milan Chautur z Gréckokatolíckej eparchie v Košiciach.

Zbierku v roku 2011 podporili

Našu zbierku v roku 2011 podporili Mons. Róbert Bezák, CSsR.; trnavský arcibiskup; Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita;Vladyka Milan Chautur z Gréckokatolíckej eparchie v Košiciach; Mons. Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup a metropolita a Mons. Ján Chovanec, nitriansky pomocný biskup a generálny vikár.

Fotografie z pokračovania projektu na Hondurase a stavby centra Božieho milosrdenstva v Sangrelayi

Fotografie z pokračovania projektu na Hondurase a stavby centra Božieho milosrdenstva v Sangrelayi nájdete na stránke Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul.

http://www.vincentini.sk/nase-aktivity/zahranicna-misia-honduras/ako-pokracuje-misia-na-hondrurase

Stránky

Mediálni partneri

Partner LUX televízia  Partner Rádio LUMEN  Partner Katolícke noviny  Partner Darcovská SMS ZACHEJ.sk

Sponzori

Sponzor Tlačiareň Kubík Sponzor Varínska tlačiareň