Aktuálne

6. ročník zbierky s čistým výnosom 214 267,96 €

Čistý výnos 6. ročníka zbierky Boj proti hladu predstavuje čiastku 214 267,96 €. Náklady na realizáciu zbierky vo výške 4 014,99 €, predstavujú 1,84 % hrubého výnosu zbierky. Správnosť vyúčtovania verejnej zbierky už potvrdilo aj Ministerstvo vnútra SR. Všetkým, ktorí prostredníctvom nás pomáhajú chudobným vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

Prípadne si pozrite potvrdenie vyúčtovania z Ministerstva vnútra SR.

Poďakovanie, povzbudenie a svoje apoštolské požehnanie v modlitbe nám vo svojom liste poslal Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup.

Poďakovanie, povzbudenie a svoje apoštolské požehnanie v modlitbe nám vo svojom liste poslal Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup. „Verte, že Boh odmení každú vašu námahu a vynahradí vám čas takto darovaný v láske pre blížnych,“ uviedol.

Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup Celý list si otvoríte kliknutím na ikonu

Superior misijného domu v Sangrelayi, o. Jaroslav Jaššo, CM, posiela všetkým dobrodincom a misijným priateľom poďakovanie z Hondurasu.

„Vaša podpora je nesmierne dôležitá pre ďalší chod našej misie. Naša farnosť je v najchudobnejšej oblasti Hondurasu, kde 80 percent obyvateľstva žije na hranici extrémnej chudoby. Vďaka vašej veľkorysej pomoci chceme s odstraňovaním duchovnej biedy odstraňovať aj tú materiálnu, realizovaním rôznych sociálnych projektov," píše.

poďakovanie z Hondurasu Celý list si otvoríte kliknutím na ikonu

Rozdelenie finančných prostriedkov zo 6. ročníka zbierky Boj proti hladu

Dňa 23. novembra 2012 rozhodla Komisia vincentskej rodiny Boj proti hladu o nasledovnom rozdelení finančných prostriedkov zo 6. ročníka zbierky Boj proti hladu:

  • 144 000 € bolo poukázaných na účet Generalátu Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul v Paríži, aj vzhľadom na bezpečnosť zozbieraných finančných prostriedkov. Z tohto účtu boli odoslané finančné prostriedky na Haiti, kde pôsobia na misijných staniciach sestry zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul v nemocniciach, v školách a slúžia tým najchudobnejším z chudobných. 
  • 72 000 € bolo poukázaných na účet Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul pre misijné aktivity na Hondurase.

Hlavná kampaň medovníkové srdiečka

Hlavná kampaň tohtoročnej zbierky, kedy si môžete kúpiť od našich dobrovoľníkov medovníkové srdiečka, je od 1. septembra do 30. septembra 2012.

Darcovská SMS

Od 1. júla do 31. októbra 2012 môžete projekt podporiť poslaním darcovskej SMS v tvare DMS VINCENT na číslo 877. (Cena darcovskej SMS je 1 €.)

Vyúčtovania 2011 z Ministerstva vnútra SR

Vlani (v roku 2011) sme spolu, vďaka šterým darcom a obetavým dobrovoľníkom, vyzbierali spolu 267 586,81 €. Všetkým, ktorí prostredníctvom nás pomáhajú chudobným vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať! Prípadne si pozrite potvrdenie vyúčtovania z Ministerstva vnútra SR.

pdf Vyúčtovania 2011

Modlitba v Rádiu Lumen za úspešný priebeh zbierky

Dňa 8. septembra 2012 budeme modlitbou ruženca v Rádiu Lumen o 19.15 hod. spoločne prosiť nášho Pána Boha za úspešný priebeh zbierky a zmiernenie hladu v týchto krajinách.

15. septembra 2012 organizujeme púť do Šaštína

Dňa 15. septembra 2012 organizujeme púť do Šaštína. Po ukončení zbierky bude poďakovanie modlitbou sv. ruženca z Rádia Lumen (vincentská rodina z Košíc) poslednú septembrovú sobotu.

Poďakovanie za zbierku na Skalke pri Trenčíne

Dňa 29. septembra 2012 sa uskutoční poďakovanie za zbierku na Skalke pri Trenčíne. Program začne o 17.00 hod. adoráciou, modlitbou sv. ruženca a vyvrcholí sv. omšou, ktorú bude celebrovať páter Bortel, CM.

Stránky

Mediálni partneri

Partner LUX televízia  Partner Rádio LUMEN  Partner Katolícke noviny  Partner Darcovská SMS ZACHEJ.sk

Sponzori

Sponzor Tlačiareň Kubík Sponzor Varínska tlačiareň