Aktuálne

Benefičné adventné hudobno-poetické pásmo

BPH-2016-Beneficne_podujatie-BA-pozvanka

BENEFIČNÉ PODUJATIE - 13.11.2016 nedeľa 15.30

Srdečne Vás pozývame na BENEFIČNÉ PODUJATIE pri príležitosti 10. ročníka celoslovenskej verejnej zbierky BOJ PROTI HLADU - 13.11.2016 nedeľa 15.30 / Kultúrne centrum Ulica SNP č.1 Nemšová

V programe vystúpia:

 • heligonkárka a speváčka VLASTA MUDRĺKOVÁ
 • ľudový zabávač a spevák JOZEF OPATOVSKÝ
 • misionári pomáhajúci hladujúcim

Moderuje Ivo Novák, redaktor Rádia Lumen.

Vstupné: 7 € (vstupenky je možné zakúpiť 30 minút pred začiatkom podujatia)

Príďte podporiť dobrú vec a zažiť originálnu atmosféru zábavy, ako aj pomoci hladujúcim.

Tešia sa na Vás účinkujúci a usporiadatelia, členovia komisie BOJ PROTI HLADU.

BENEFIČNÉ PODUJATIE

Vincentská rodina organizuje 10. ročník zbierky

Vincentská rodina organizuje 10. ročník zbierky

Vincentská rodina organizuje 10. ročník zbierky

Záverečná správa 9. ročníka zbierky Boj proti hladu a odpoveď z MV

Záverečná správa 9. ročníka zbierky Boj proti hladu a odpoveď z MV
Záverečná správa o výsledku.

Záverečná správa 9. ročníka zbierky Boj proti hladu a odpoveď z MV
Odpoveď z MV.

Spätná väzba z Hondurasu

Informácie o projektoch

1. Projekt elektrifikácie centra – keďže sa nachádzame v zóne, kde nie elektrická energia, bolo potrebné zamýšľať sa nad tým, aby misijná stanica mala elektrickú energiu. Od začiatku ako sa komunita usídlila v Sangrelayi, sme fungovali na generátore. Toto však bolo možné len na niekoľko hodín denne, pretože náklady na údržbu a predovšetkým na pohonné hmoty boli a sú obrovské. Preto sme sa spoločne zamýšľali nad tým ako znížiť tieto náklady. Od roku 2009, kedy sem prišli prví slovenskí misiínári na stálo, až do polovice marca 2014 sme fungovali cez generátor. Začali sme preto hľadať iné alternatívy. Nakoniec po spolupráci s odborníkmi na solárnu energiu sme rozbehli tento projekt. Po našom skromnom prepočte tento druh energie vyjde trikrát lacnejšie ako generátor. To, čo je kontemplované vo finančných nákladoch na tento projekt je len jedna časť, toho čo sa realizovalo priamo tu na Hondurase. Z tejto solarnej energie ťaží celá misijná stanica, no z generátora to bolo možné len pre misijný dom. Prikladáme fotografie.

2. Projekt formácie charitatívnych spolupracovníkov – tak ako Pán Ježíš tak aj Cirkev dnes ohlasuje Božie slovo a pomáha núdznym. Preto k Cirkvi neodmysliteľne patrí charita. Spoločne s celou diecézou kde pôsobíme pripravujeme domorodých obyvateľov, ktorí by sa neskôr úplne zapojili do charitatívno-sociálnej služby. V rámci farnosti máme už v niektorých dedinách skupiny dobrovoľníkov združených v charitatívnych spoločenstvách v duchu Sv. Vincenta. Keďže ich služba je pre Cirkev úplne dobrovoľná, náklady na cestovné boli hradené z tohto projektu. Ostatné náklady boli hradené z iných zdrojov. Momentálne je v tejto formácii sedem ľudí z jednotlivých sektorov farnosti, ktorí neskôr budú koordinátormi vo svojich sektoroch.

3. Projekt formačného centra – v rámci misijnej stanice Božieho milosrdenstva stojí aj viacúčelový salón. Keďže farnosť je obrovská a rozľahlá a sme tu len dvaja kňazi, bolo potrebné získať domorodých laických spolupracovníkov, ktorí by sa zapojili do pastorácie. Preto misijná stanica počíta s týmto formačným centrom, kde prichádzajú títo laici na formáciu. V súčasnej dobe farnosť počíta asi s dvesto ľuďmi zapojenými do pastorácie. Ich služba je úplne zadarmo, lenže formácia čosi stojí. Keďže ako som už spomenul farnosť je rozľahlá, je potrebné postarať sa o ich ubytovanie a tiež stravu. V rámci formačného centra sú pripravené izby na nocľah a tiež kuchyňa. Časť finančných prostriedkov bola vyhradená na prípravu podmienok. Nech Boh odmení štedrého darcu, aby sme aj tu v krajinách tretieho sveta mohli domorodé obyvateľstvo viesť ku Kristovi a aby sa aj oni samy postupne stávali evanjelizátormi. 

4. Vzdelávací projekt výuky počítačov a anglického jazyka – tento projekt sa rozbehol v spolupráci s vysokou školou sv. Alžbety zo Slovenska, ktorá nám posiela dobrovoľníkov a tiež ktorá im hradí ich náklady. Nám sa podarilo za bezpečiť a zariadiť počítačovú miestnosť z domácich zdrojov, kam prichádzajú študenti a tiež dospelí. Na kompletizáciu bolo potrebné vynaložiť určité finančné prostriedky. Tento projekt funguje podľa školského roku študentov od februára do novembra. Spoločne sa dnes podieľame na vzdelaní chudobných, aby im zajtra nechýbal chlieb každodenný a aby oni sami neskôr mohli vzdelávať ďalšie generácie. 

5. Projekt – kurz šitia: tento kurz prebiehal od júla 2014 do marca 2015. Vidiac chudobu a nevzdelanosť, v ktorej tu ľudia žijú, rozhodli sme sa pripraviť a zrealizovať kurz šitia. Boh je skutočne veľký a ON má všetko pripravené len, aby sme my mali otvorené oči. Priamo tu v dedine sme našli jednu pani, ktorá nielenže vie šiť, ale vie aj naučiť iných ako šiť a tak sme to využili. Na kurz sa prihlásilo 27 žien, ale ako všade postupne sa niektoré odhlásili, pretože sa buď odsťahovali alebo videli že im to nejde alebo dali prednosť niečomu inému. Zostalo nám 20 žien, ktoré končia tento kurz a každá z nich si domov odnáša manuálny šijací stroj s ostatným prislušenstvom (nožnice, metre, ihly). Takto si budú môcť pomôcť samy sebe a zároveň im to môže pomôcť získať prácu. Slávnostné ukončenie a odovzdanie bude na nedeľu Božieho milostdenstva, pri príležitosti slávnosti misijnej stanice, kde nás navštívi aj náš otec biskup.

6. Projekt domčekov – je ťažko narodiť sa v biede a mizérii a pritom nemať možnosť ako sa z toho vyhrabať. V oblasti, v ktorej sa nachádzame je obrovská nezamestnanosť. Miestni ľudia tu žijú zo svojich políčok. Mnohí chlapi odchádzajú na tri až osem mesiacov na more, aby si čosi zarobili. Oblasť kde sa nachádzame je blízko mora. Na jednej strane je to krásne, no na druhej strane materiál podlieha rýchlej skaze, obrovská vlhkosť a slaný vzdzch, silné slnko a obrovské lejaky zanechávajú veľkú stopu. Aj plech na streche až je iba obyčajný, tak po dvoch troch rokoch je zničený. Toto je jedna vec a druhá vec je, že nájsť tu skutočne kvalitný materiál je zázrak a potom finančne je neznesiteľný a tak títo ľudia si nevedia inak pomôcť. Pomohli sme šiestim rodinám, nie je to veľa ale aspoň čosi. Jeden domček sa postavil úplne nový, no majiteľ si ho musí dokončiť z vlastných zdrojov. Ostatným bola dokončená prevažnena strecha alebo ich domček bol rekonštruovaný. Veríme, že aj to malé semiačko lásky im pomôže byť blízko Boha. 

7. Projekt detskej kampane na školách – vieme veľmi dobre, že výchova budúceho pokolenia je jedno z najnutnejších poslaní. Detská kampaň sa zameriava na hodnotový systém. Cieľom tejto kampane je výchova ku pravým hodnotám. Celkový čas, ktorý sa venuje kampani je asi päť mesiacov a z toho sedem týždňov sa realizuje priamo na školách so žiakmi. Ostatná časť je venovaná príprave organizačnej skupiny, oboznamovanie sa s materiálom a ďalšia časť je venovaná učiteľom a v spolupráci s nimi priebieha táto kampaň. Vďaka ochote a otvorenosti aj keď s problémami sa nám podarilo dostať do všetkých základných škôl a do niektorých materských škôl a pravdu povediac deti sa na to veľmi tešia. Je to úžasný výchovný projekt. V minulom roku sme tiež začali túto kampaň v reči garifuna, ktorá je zameraná na etnikum, ich históriu, kultúru, tradíciu či zvyky, s cieľom, aby sa nestratila identita daného etnika. Žiaľ, tu sa komplikovali veci keď nás prepadli a bola nám ukradnutá čiastka 961,54 USD.

8. Projekt vzdelávania na diaľku – Je pekné že väčšina dedín má svoju školu, no žiaľ častokrát len prvý stupeň. Na druhý stupeň je potrebné dochádzať do niektorých z iných dedín. Problém je v tom, že samotní rodičia to nevidia ako potrebné, namiesto školy im deti buď pomáhajú alebo sa flákajú. Ďalší problém je tehotenstvo v skorom veku a tak 14- a 15-ročné dievčatá už nepokračujú v štúdiu, pretože sa musia starať o svoje dieťa. Takisto tu je obrovská skupina, ktorá si nomôže dovoliť poslať deti študovať do mesta, pretože na to finančne nemajú. Keď vidíme toto množstvo problemov diecéza rozbehla tento projekt. Je to projekt vzdelávania na diaľku cez katolícke rádio, ktoré ma centrum v sídle diecézy Trujillio. V spolupráci s katolíckymi učiteľmi, ktorí dobrovoľne pripravujú prednášky a ktoré sa v danom čase vysielajú cez rádio, študent môže zo svojho domova počúvaním, získavať vedomosti a každú sobotu v jednotlivých dedinách dobrovoľníci – učitelia, mávajú konzultácie so študentami. Takýmto spôsobom sa pomáha získať vzdelanie druhého  stupňa a prípravu k maturite. Finančné prostriedky boli vynaložené na cestovné pre účiteľov a koordinátorku projektu v rámci farnosti, ktorou je rehoľná sestre sv. Vincenta - s. Dolores. 

9. Na to aby táto naša misijná stanica tu mohla existovať a pôsobiť, Slovenská provincia otcov vincentínov vynakladá obrovské úsilie a finančné náklady. Preto časť financií bola použitá na živobytie (na stravu) pre komunitu a pre laických dobrovoľníkov. Celkové náklady na stravu činili 13 247,64 USD. No v skutočnosti to bolo menej o 1442,30 USD, ktoré nám boli odcudzené pri prepade. Preto sa touto cestou chceme poďakovať všetkým, ktorí prispeli, aby toto Božie dielo sa rozvýjalo. Veríme, že Boh má pre každého z nás pripravenú odmenu a že štedrého darcu sám Boh ešte štedrejšie odmení. 

1. elektrifikácia centra 13 205,73 USD
2. formácia sociálno-charitatívnych spolupracovníkov 514,42 USD
3. formačné centrum 12 036,33 USD
4. výuka anglického jazyka a počítačov 480 USD
5. kurz šitia 5 182,29  USD
6. rodinné domčeky 13 008,77 USD
7. vzdelávanie na diaľku 714,90 USD
8. detská kampaň na školách 865,38 USD + 961,54 USD (ukradnuté pri prepade) = 1 826,92 USD
9. strava pre misionárov a laických dobrovoľníkov 13 247,64
    USD – 1442,30 USD (ukradnuté pri prepade) = 11 805,34 USD

Krátke info o jednotlivých projektoch, ktoré boli hradené zo zbierky Boja proti hladu rok 2014.

Celkové financie, ktoré sme prijali zo zbierky Boja proti hladu v roku 2014 činili 60 217 USD.

Rozdiel v odposlaných a prijatých financiach činia bankové poplatky za prevody z Europy na Honduras 95 USD.

Čo na tento rok?

Dovoľte mi, aby som Vám aspoň vymenoval, jednotlivé projekty, ktoré by sme radi realizovali aj s vašou pomocou.

1. Detská kampaň na školách
2. Garifúnska kampaň na školách so zameraním na etnikum
3. Vzdelávanie na diaľku
4. Stavba či rekonštrukcia domčekov
5. Dostavba ubytovne (spálni) pre domorodých pastoračných spolupracovníkov(v rámci misijnej stanice)
6. Výuka anglického jazyka a počítačov
7. Kurz šitia v inej časti farnosti
8. Formácia sociálno-charitatívnych spolupracovníkov
9. Vývarovňa pre podvýživené deti
10. Rekonštrukcia niektorých zdravotných stredísk
11. Nákup liekov a zriadenie ošetrovňe v misijnej stanici
12. Pomoc pri oprave a zariadení škôl v jednotlivých dedinách našej misijnej farnosti

S úctou a vďačnosťou P. Stanislav Bindas, CM – superior misijnej stanice Božieho milosrdenstva spoločne s komunitou otcou vincentínov a Dcér kresťanskej lásky.

Sangrelaya 14. marca 2015

Spätná väzba 2015 - Misia Dcér kresťanskej lásky na Haiti

Dcéry kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul
Misia Dcér kresťanskej lásky na Haiti

E-mail: enlacehaiti@gmail.com

Pani Anna KOVÁČOVÁ
Vincentská rodina na Slovensku
Dcéry kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul na Slovensku

„TAKI JEST ZAKON LASKI KTORY DAL PAN, JEST KLUCZEM NEBA BRAM“

Neviem, či som dobre napísala túto krátku časť piesne, ktorú som sa už dávno naučila v Poľsku a ktorá dobre vyjadruje Božiu lásku, ktorá nás vedie do domu nášho Otca.

Budem hovorkyňou našich sestier na Haiti a všetkých chudobných, ktorý majú úžitok z projektov vincentskej rodiny na Slovensku. Často sa v rozhovoroch s ľuďmi pýtam, čo mám povedať dobrodincom? Pozerajú sa na mňa s radosťou a úctou, ktorú možno vidieť v ich očiach a odpovedajú: povedz im, že sa za nich modlíme, že im veľmi ďakujeme a že cez toto gesto deľby cítime, že Boh nás má rád.

K ľuďom prichádzame predovšetkým s naším srdcom, ale tu na Haiti návšteva chudobných, detí, školy, strediska zdravia, chorých, to je ako vyprahnutá zem... A vždy v ťažkých chvíľach sa ukáže Božia Prozreteľnosť ako zúrodňujúci dážď, napríklad aj cez vincentskú rodinu a dcéry kresťanskej lásky na Slovensku... Ďakujeme...

Posledné rozdelenie daru bolo v mesiaci apríli 2014 v sume 67.500 $ US, ktoré boli zmenené na národné peniaze, čo sú „gurdy“ s bankovým poplatkom: 44.95, z čoho vznikla suma 3.034.125 gurdov a tieto boli rozdelené nasledovným spôsobom:

Misia Cité Soleil:                             

 1. Stredisko zdravia a výživy                      224.750 gurdov
 2. Škola sv. Lujzy de Marillac                      404.550 gurdov
 3. Kindergarten Margity Naseau                  314.650 gurdov

Misia Márie Magdalény              

 1. Kantína (jedáleň) pre starcov                     134.850 gurdov
 2. Stredisko zdravia                                      382.075 gurdov
 3. Škola Frederika Ozanama                          134.850 gurdov

Misia sv. Vincenta de Paul         

 1. Potraviny, lieky a sociálna pomoc            809.100 gurdov

Misia Jána Pavla II.                        

 1. Potraviny, lieky a sociálna pomoc            629.300 gurdov

Vďaka Vášmu prispeniu, úsiliu, štedrosti, obetám sme počas jedného roka mohli kúpiť veľa liekov pre deti, dospelých, tehotné ženy a starcov, podľa potrieb ich zdravia. Kúpili sme veľa potravín, aby sme mohli dať teplé jedlo deťom v našich školách (približne 2.300 žiakom), starcom v jedálni a u nich doma (100 osôb), rodinám v núdzi (100 rodín). Jednu časť sme tiež použili na sociálnu pomoc (prevoz chorých do nemocnice, kantína kňazskej školy bez pomoci, príspevok na vyplatenie niekoľkých učiteľov, na knihy, atď....). Zoznam potrieb je nesmierny. Toto všetko sme zrealizovali spoločne, vy a my a sme isté, že Pánovi sme dobre poslúžili.

Sv. Vincent rád hovorieval „ROBIŤ VIAC“, teda robme tak spoločne!!

Nech nás Pán vzkriesenia a života, nádeje a lásky naplní touto nádejou deľby.

Koncom apríla 2015 rozdelíme posledný prevod peňazí, ktorý bol uložený v Paríži 8. decembra 2014 vo výške 63.500 Eur.

S našimi modlitbami a vďačnosťou
Sr. Lila Cochla, dkl

Dcéry kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul Misia dcér kresťanskej lásky na Haiti

Vyúčtovanie a predbežná správa o zbierke

Národné združenie Spolkov kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul na Slovensku predložilo ministerstvu vnútra vyúčtovanie a predbežnú správu o 8. ročníku zbierky.

Vyúčtovanie a predbežná správa o zbierke Vyúčtovanie verejnej zbierky

Vyúčtovanie a predbežná správa o zbierke​ Predbežná správa o zbierke

Vyúčtovanie a predbežná správa o zbierke​ Potvrdenie vyúčtovania z ministerstva vnútra

Čistý výnos 8. ročníka zbierky

Čistý výnos zbierky predstavuje čiastku 208 185,89 €. Ďakujeme!

Benefičná podujatie

V rámci Ružinovských hodových slávností srdečne pozývame ľudí dobrej vôle na Benefičné podujatie, ktoré sa koná dňa 28.9.2014 o 18:00 v Bratislave-Ružinove, v sále Vincentinum (pod Kostolom sv. Vincenta). Vstupné je 5 €, výťažok bude začlenený do zbierky Boj proti hladu.

Benefičná podujatie

Boj proti hladu v ruskom Omsku

Komunita Slovenskej provincie dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul, na území Ruskej federácie v Omsku nám poslala čiastočné vyúčtovanie a niekoľko fotografií.

Boj proti hladu v ruskom Omsku Čiastočné vyúčtovanie

Stránky

Mediálni partneri

Partner LUX televízia  Partner Rádio LUMEN  Partner Katolícke noviny  Partner Darcovská SMS ZACHEJ.sk

Sponzori

Sponzor Tlačiareň Kubík Sponzor Varínska tlačiareň